ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

1050 rocznica chrztu Polski

      W ramach „Pielgrzymki do źródeł” wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystościach w Zawichoście, gdzie wdzięczni Bogu za Chrzest Polski i  własny chrzest wypowiedzieliśmy wspólnotowe oraz indywidualne „tak” na wezwanie naszego Zbawiciela: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".
      Podczas uroczystości jubileuszowych w Zawichoście - mieście bł. Salomei - najważniejszym wydarzeniem była wspólna Eucharystia, po której był czas na spotkania i rozmowy z licznie przybyłymi wiernymi z całej diecezji. Radość wspólnego spotkania udzielała się wszystkim uczestnikom pielgrzymki.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net