ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Pierwsza Sobota

W pierwszą sobotę miesiąca marca w naszym kościele seminaryjnym była celebrowana Msza święta wotywna o Najświętszej Maryi Pannie. Matka Boża, która objawiła się trójce małych dzieci w Fatimie prosiła je o odprawianie nabożeństw pierwszych pięciu sobót miesiąca, by wynagrodzić jej Niepokalanemu Sercu za grzechy ludzi.

Mszy świętej i nabożeństwu przewodniczył nasz ojciec duchowny Ks. Szymon Brodowski. Wygłosił on również 15 minutowe rozważanie na temat piątej tajemnicy światła: Ustanowienia Eucharystii. Podkreślił związek Maryi z ofiarą Jej Syna. Przypomniał nam, że Matka Boża jest obecna na każdej mszy św., tak jak była obecna pod krzyżem.

Po zakończeniu Eucharystii odmówiliśmy różaniec, który tak jak spowiedź św., komunia św., i 15 minutowe rozważanie jest jednym z warunków pierwszych pięciu sobót miesiąca.

Dzień imienin

 "Bóg jest najlepiej znany w tym, że Go nie znamy". (św. Augustyn)
 
W środę podczas Mszy św. w kaplicy seminaryjnej modliliśmy się w intencji księdza profesora Leona Siweckiego, który w dniu dzisiejszym świętuje swoje imieniny, jednocześnie jest to dzień urodzin naszego wykładowcy. Pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, życzymy wielu łask Bożych, opieki świętego patrona, radości i satysfakcji płynącej zarówno z posługi duszpasterskiej oraz pracy naukowej.

Początek formacji

W VI niedzielę zwykłą kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. rozpoczęli swoją formację do otrzymania posługi. Spotkanie rozpoczęła modlitwa w kaplicy seminaryjnej, centralnym punktem spotkania była Msza święta, którą celebrował diecezjalny duszpasterz ds. Nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. - ks. dr Dariusz Sidor. Po Eucharystii kandydaci uczestniczyli we wspólnym obiedzie z klerykami. Spotkanie zakończono krótkim wykładem w sali wykładowej. 

Dzień skupienia

9-10 lutego nasza wspólnota przeżywała dzień skupienia, który poprowadził były ojciec duchowny naszego seminarium ks. Dariusz Bęc.

Tematem przewodnim była postawa prawdziwego kapłana. Ksiądz Dariusz zwrócił nam uwagę na to jaki powinien być dobry ksiądz. Na podstawie swojego doświadczenia w pracy z klerykami i z licznych rozmów z osobami świeckimi pokazał nam jakiego kapłana ludzie poszukują. Zauważył, że ważne jest aby ksiądz był ofiarnikiem i zostawiał dobry ślad tam gdzie się pojawi. To wszystko jest jednak możliwe dopiero, gdy uzna on swoją słabość i pozwoli działać Bogu. Przykładem może być dla nas św. Piotr z dzisiejszej Ewangelii, który mimo niechęci posłuchał Pana, zarzucił sieci i wielce się zadziwił tym, co może uczynić Pan, gdy wbrew sobie się mu zaufa.

Razem z nami modliło się dwóch uczestników tzw. "Weekendowych Dni Skupienia" organizowanych przez nasze seminarium.

Jesteśmy wdzięczni ks. Dariuszowi za podzielenie się z nami swoim kapłańskim doświadczeniem wiary.


Mamy nowego diakona!

W liturgiczne wspomnienie świętych biskupów i męczenników Tymoteusza i Tytusa, alumn roku VI Krzysztof Kozieł przyjął święcenia diakonatu. Poprzedniego dnia w kaplicy seminaryjnej podczas nieszporów alumn złożył wyznanie wiary oraz podpisał przysięgę celibatu. Święcenia miały miejsce w kościele św. Bartłomieja w Staszowie. Mszy świętej przewodniczył ks. bp Edward Frankowski. Mszę świętą koncelebrowali księża z zarządu seminaryjnego na czele z księdzem rektorem, księża profesorowie i wychowawcy oraz kapłani z dekanatu Staszów.

W homilii ksiądz biskup mówił:" Człowiek potrzebuje zbawienia, Salus animarum suprema lex - Zbawienie dusz pierwszorzędnym prawem Kościoła.

Dobro jest silniejsze od zła, a miłość nie ma granic. Jako potwierdzenie tej tezy biskup wskazał na przykład Heleny Kmieć, która została zamordowana 2 lata temu, gdy pełniła posługę misjonarki w Boliwii. Oddała życie z miłości w imię Ewangelii. Uzdolniona, skromna, uduchowiona. Miała tytuł inżyniera, uczyła się w Państwowej Szkole Muzycznej w Gliwicach. Pracowała jako stewardessa. Była zaangażowana w wolontariat misyjny „Salwator”. Wyjechała do Boliwii mimo sprzeciwu rodziny. Dwa tygodnie po przybyciu została napadnięta i otrzymała kilka ciosów nożem. Była świecką misjonarką. Tak jak święci Tymoteusz i Tytus, bezgranicznie odpowiedziała na wezwanie Chrystusa „Idźcie i głoście”.

Następnie ksiądz biskup skierował słowa do Krzysztofa. Ma być sługą dla wszystkich, będzie sprawował liturgię godzin, będzie się modlił za cały Kościół. Będzie wykonywał posługę słowa, ołtarz i miłości. Tę posługę będzie wykonywał w stanie celibatu- znaku pasterskiej miłości. Ma być nienaganny wobec Boga i ludzi,  tak aby kiedyś Bóg powiedział do niego: „Dobrze sługo dobry i wierny…” . Ma pełnić dzieła miłosierdzia i być uczniem Chrystusowym.

 

Biskup nawiązał także do odbywających się w tym czasie Światowych  Dni Młodzieży w Panamie. Młodzi świętują radość bycia z Bogiem. Odkrywają swoje powołanie, pogłębiają wiarę, rozwijają miłość do Boga i ludzi. Młodzi chcą słuchać jak Bóg ich kocha. ŚDM to świadectwo powszechności Kościoła.

Kościół chce służyć każdemu człowiekowi.  Im będą lepsi Polacy, tym lepsza będzie Polska. Im lepsi rodzice tym lepsza młodzież. To od nas zależy przyszłość naszego Narodu i Kościoła. Radość ze święceń diakonatu ma nas uzdalniać do służenia sobie nawzajem.

 

Po homilii kandydat do święceń zobowiązał się do pomocy prezbiterom w rozwoju chrześcijańskiego ludu, a także przyrzekł cześć i posłuszeństwo swojemu księdzu Biskupowi. Po śpiewie litanii do Wszystkich Świętych nastąpił najważniejszy moment święceń czyli włożenie rąk i modlitwa konsekracyjna. Następnie nowo wyświęcony diakon założył  stułę i dalmatykę, która będzie go wyróżniać w zgromadzeniu liturgicznym. Otrzymał księgę Ewangelii, której stał się głosicielem.

 

Na zakończenie Mszy świętej diakon Krzysztof podziękował wszystkim zebranym za modlitwę w jego intencji, szczególnie ojcu duchownemu księdzu Rafałowi Kobiałce, który poprowadził dla niego rekolekcje przed święceniami.

 

 

Uroczystość św. Tomasza

Uroczystość ku czci św. Tomasza rozpoczęła Msza święta w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem ks. bp. Edwarda Frankowskiego. Mszę świętą koncelebrowali księża profesorowie, pracujący w kurii, oraz księża dziekani i neoprezbiterzy. Homilię wygłosił ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW.
Druga część obchodów, tej Uroczystości, która odbywa się w murach naszego seminarium już od wielu lat miała miejsce w budynku seminarium. Zebranych w auli powitał ks. rektor, a także wprowadził nas w temat gnozy i gnostycyzmu. Chór alumnów odśpiewał pieśni ku czci św. Tomasza. Następnie ks. dr hab. Marek Tatar, prof UKSW wygłosił wykład zatytułowany: „Rozum wobec wiary – współczesna pokusa gnostycyzmu”. Gnoza jest pojęciem trudnym do zdefiniowania współcześnie. To wiedza o Bożych tajemnicach zarezerwowana tylko dla nielicznych. Gnostycyzm zakłada indywidualizm, ujmuje wiarę subiektywistycznie. W ten sposób człowiek zamyka się w immanencji własnych pragnień i doświadczeń. Ksiądz profesor nawiązał także do adhortacji papieża Franciszka "Gaudete et exultate", gdzie papież pisze, iż gnoza i pelagianizm to przeciwnicy świętości. Zagrożeniem ze strony gnostycyzmu jest to, że zamyka człowieka w sobie. W tym zagrożeniu antropocentryzm i relatywizm łączą się, co powoduje zamknięcie się człowieka we własnym świecie, w subiektywizmie. W takiej sytuacji człowiek nie ma żadnego punktu odniesienia.
Zwolennicy tego poglądu chcą "stworzyć" Boga na własny obraz; Chrystus bez Kościoła, Kościół bez ludzi. To powoduje, że w dzisiejszym świecie odżywają tendencje neopogańskie. Jednak św. Tomasz mówi nam, że Miłość Boga jest lepsza od Jego poznania. Ksiądz profesor nawiązał także do encykliki św. Jana Pawła II: Fides et ratio. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy... Po zakończonym wykładzie był czas na dyskusje i pytania. Na zakończenie swoje słowo do zebranych skierował ks. bp Krzysztof Nitkiewicz.

Wstąpili do Unii

Podczas porannej Mszy świętej w kaplicy seminaryjnej, w święto Nawrócenia św. Pawła 4 alumnów naszego seminarium przyjęło legitymacje Papieskiej Unii Misyjnej. Legitymacje wręczył nasz ojciec duchowny ks. Szymon Brodowski.  Członkowie PUM bez względu na ich miejsce w życiu Kościoła - mając na uwadze cel, którym jest rozbudzanie w ochrzczonych poczucia odpowiedzialności za powszechną misję Kościoła,  zobowiązują się:
  • ofiarowywać w intencjach misyjnych swoje modlitwy, cierpienia i wyrzeczenia;  
  • pogłębiać swoją formację misyjną;
  • propagować Papieskie Dzieła Misyjne i prasę misyjną;  
  • uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych i formacyjnych.  
  • wspierać swoimi ofiarami i intencjami PUM

Ekumeniczny Raków

W trwającym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan na wspólnej modlitwie w kościele parafialnym w Rakowie spotkali się duchowni i wierni różnych wspólnot chrześcijańskich z naszej diecezji i regionu.

Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz sandomierski. We wspólnej modlitwie uczestniczyli: ks. Paweł Walczyński - dziekan dekanatu świętokrzyskiego Kościoła Polskokatolickiego i proboszcz parafii w Ostrowcu Świętokrzyskim, pastor Wojciech Ostrowski z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. Wojciech Rudkowski z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. prof. Przemysław Kantyka, dyrektor Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. Piotr Kopiec, członek Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Mszę św. koncelebrowali kapłani z Kurii diecezjalnej, księża profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, księża dziekani i kapłani z pobliskich dekanatów oraz ojcowie Oblaci z sanktuarium na Świętym Krzyżu. W modlitwie o jedność wzięli udział także alumni seminarium sandomierskiego, klerycy nowicjusze oblaccy oraz mieszkańcy Rakowa wraz z miejscowymi władzami samorządowymi. Śpiew podczas liturgii poprowadził chór parafialny.

Po Komunii Świętej przedstawiciele wspólnot i kościołów podziękowali za modlitwę i wyrazili swój podziw dla przedsięwzięcia ekumenicznego.

Kończąc wspólną modlitwę bp Krzysztof Nitkiewicz podziękował za wspólne spotkanie i zaangażowanie na rzecz jedności między wierzącymi w Chrystusa. W swoim słowie nawiązał w do historii Rakowa, znanego z Akademii Braci Polskich Arian. Podsumował spotkanie porównując obecną sytuację chrześcijan do przeźroczystej pancernej szyby, która stojąc pomiędzy różnymi wspólnotami uniemożliwia wyciągnięcie ręki do drugich; jednakże jest Osoba która potrafi zniszczyć te podziały - Jezus Chrystus.

 

Dzień skupienia

W dniach 12/13 stycznia przeżywaliśmy dzień skupienia, który poprowadził nasz ojciec duchowny ks. dr Rafał Kobiałka. W związku z obchodzonym dziś Świętem Chrztu Pańskiego rozważaliśmy tę tajemnicę. Ten dzień skupienia był inny od pozostałych, gdyż klerycy wszystkie modlitwy odmawiali indywidualnie przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem. Konferencje miały natomiast formę jedynie wprowadzenia do modlitwy i rozważań indywidualnych. Te nadzwyczajne środki miały nam pomóc w skupieniu się na „zwyczajnych” tekstach jakie daje nam Kościół w liturgii, a nie na „rewelacyjnych” słowach prowadzącego. Jak mówił ojciec: Często popełniamy błąd kiedy szykujemy się do dnia skupienia myśląc: Co nowego powie rekolekcjonista? Tym razem zamiast zastanawiać się co powie pomyślmy raczej co możemy usłyszeć od Jezusa.

Podczas wspólnej Eucharystii wszyscy zostali pokropieni wodą święconą na pamiątkę przyjęcia chrztu.

Kolędowanie z przyjaciółmi

Jak co roku w okresie Narodzenia Pańskiego do naszego seminarium na spotkanie opłatkowe przybywają członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół WSD. Spotkanie rozpoczęła Eucharystia w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem naszego Ojca duchownego ks. dr. Rafała Kobiałki.

Po Mszy świętej nasi Przyjaciele udali się na refektarz, gdzie Ksiądz Rektor, a także dziekan alumnatu złożyli życzenia, a koordynator Stowarzyszenia Przyjaciół WSD wyraził wdzięczność za działalność parafialnych Kół Stowarzyszenia Seminarium. Następnie był czas na życzenia indywidualne przy łamaniu się opłatkiem oraz rozmowy przy kawie i ciastku.

O godzinie 17.00 rozpoczął się Koncert kolęd. Zebranych w kościele seminaryjnym powitał kl. Paweł Kida – który pełni funkcję organisty w naszej wspólnocie, zachęcił on jednocześnie do gorącego wysłuchania repertuaru obydwu chórów.  Podczas koncertu Sandomierski Chór Katedralny zaśpiewał m.in.: Lulajże Jezuniu, Bracia patrzcie jeno, My też pastuszkami. Chór klerycki zaprezentował m.in.: Resonet in laudibus, Przy onej dolinie, Przystąpmy do szopy, Hej w dzień narodzenia, Trumfy Króla Niebieskiego. Na zakończenie koncertu Ks. Rektor podziękował chórom za występ, a następnie wszyscy odśpiewali wspólnie kolędę Bóg się rodzi.

Spotkanie z przyjaciółmi zakończyła wspólna kolacja podczas, której atmosferę umilali śpiewem kolęd klerycy: Damian Surowiec, Albert Bujak, Piotr Żurawski. Gościnnie wystąpił także brat Piotra, Paweł.


« 1 2 3
...
33 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net