ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Istoty od zadań specjalnych

Święty Grzegorz Wielki, papież mówił, że anioł nie oznacza natury lecz zadanie, natomiast archaniołowie są posłani do zadań szczególnej wagi. Takie właśnie zadania otrzymali Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał. Ich imiona wskazują na ich określone zadania. W naszym kościele seminaryjnym szczególnie czcimy św. Michała, który patronuje naszej wspólnocie. Papież pisze, iż ilekroć istnieje potrzeba dokonania czegoś wielkiego posyłany jest właśnie Michał. Wielką rzeczą jest formacja seminaryjna dlatego też potrzebujemy szczególnego wstawiennictwa naszego patrona.
Podczas uroczystej Mszy świętej przywitaliśmy w naszej wspólnocie 2 nowych kapłanów, którzy rozpoczynają swoją posługę w seminarium, są to: ks. Szymon Brodowski - nowy Ojciec duchowny, oraz ks. dr Adam Kopeć - wykładowca teologii dogmatycznej, fundamentalnej i religiologii. Złożyliśmy także podziękowania dotychczasowemu wykładowcy teologii fundamentalnej i religiologii ks. dr Kazimierzowi Skawińskiemu, który kończy posługę w naszej wspólnocie w roli profesora, ale pozostaje nadal z nami. Dziękujemy za każdego dobre słowo za pomoc, którą nas darzy oraz za modlitwę w naszej intencji, a nade wszystko za postawę jako kapłana i przede wszystkim jako człowieka. Po nabożeństwie nieszporów serdeczne życzenia złożyliśmy naszemu Ojcu duchownemu ks. Rafałowi Kobiałce, który w tym dniu obchodził swoje imieniny, niech święty Archanioł Rafał dopomaga Mu w tej niełatwej posłudze w naszym seminarium.

Miłość do Pana Boga

Pierwszy dzień skupienia w nowym roku akademickim poprowadził dla nas nasz nowy Ojciec duchowny       ks. Szymon Brodowski. Na początku Ojciec mówił o miłości do Pana Boga, która ma być okazywana ze wszystkich sił i całym sercem (por. Pwt 6,5). Dalej kaznodzieja mówił o nawróceniu. Mamy nawracać się ze względu na miłość do Pana Boga, nie po to, by pokazać się innym czy z lęku, ale właśnie z miłości do Stwórcy. Punktem kulminacyjnym dnia skupienia była Eucharystia. Ojciec zachęcał nas byśmy w tym roku akademickim szczególnie skupiali się właśnie na Eucharystii, która jest najważniejszym punktem każdego dnia.

Pielgrzymka do naszych patronów

Wcześnie rano wyruszyliśmy w pielgrzymce autokarowej do Katedry na Wawelu, by tam przy relikwiach patrona naszej diecezji św. Stanisława, biskupa i męczennika uczestniczyć w Mszy świętej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył J.E ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Do Krakowa przybył także ks. bp senior Edward Frankowski oraz kapłani z diecezji wraz ze swoimi wiernymi. Wiernych z diecezji powitał ks. prałat Zdzisław Sochacki - proboszcz archikatedry wawelskiej. Zebranym pielgrzymom ks. prof. dr hab. Jacek Urban przybliżył historię katedry oraz życie św. Stanisława. Homilię wygłosił wikariusz generalny ks. dr Jerzy Dąbek. Na zakończenie Eucharystii ks. bp Krzysztof Nitkiewicz udzielił błogosławieństwa relikwiami św. Stanisława. 
Kolejnym punktem pielgrzymki był klasztor cysterski w Jędrzejowie. W tym to klasztorze swoje ostatnie lata życia spędził bł. Wincenty Kadłubek, który jest wzorem pokory i posłuszeństwa. Nabożeństwu koronki do Bożego Miłosierdzia przewodniczył ks. bp Edward Frankowski. Zebranym w jędrzejowskim kościele wiernym ks. bp Krzysztof Nitkiewicz udzielił błogosławieństwa relikwiami bł. Wincentego Kadłubka.

Spotkanie z biskupem seniorem

20 września z najmłodszymi alumnami naszego seminarium spotkał się ksiądz biskup senior Edward Frankowski. Spotkanie dotyczyło formacji seminaryjnej oraz tego, co ich czeka w przyszłości. Ks. biskup dzielił się swoim bogatym doświadczeniem. Na zakończenie spotkania ksiądz biskup obdarował upominkami naszych nowych alumnów.

Bieszczadzkie wędrówki...

Alumni I roku przeżywają tydzień integracyjny, w ramach kursu propedeutycznego, w ośrodku Caritas w Nasicznem. Nowi klerycy poznają siebie oraz księży przełożonych. Przebywając w pięknych Bieszczadach mają przede wszystkim czas na osobiste spotkanie Pana Boga. W duchowych zmaganiach pomaga im ojciec duchowny ks. Rafał Kobiałka. Ostatnie ciepłe dni zachęcają do wędrówek, zwiedzania oraz pielgrzymowania. Klerycy integrują się także przy wspólnym przygotowaniu posiłków.
Nasi najmłodsi bracia wrócą do seminarium 19 września.
Prosimy o modlitwę w ich intencji.
 
 
 

Na I rok zostali przyjęci:
1. Albert Andrzej BUJAK z par. św. Marcina w Kopkach.
2. Piotr Jan GODULA z par. Matki Bożej Królowej Polski w Domostwie.
3. Łukasz MICHALCZYK z par. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.
4. Mateusz ROGOZIŃSKI z par. św. Kazimierza w Ostrowcu Świętokrzyskim.
5. Jan Paweł SIUDAK z par. Trójcy Przenajświętszej w Samborcu.

Koniec, który jest początkiem

W Sulisławicach, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Misericordia Domini, podczas uroczystej Mszy świętej zakończono obchody Jubileuszu 200-lecia diecezji sandomierskiej. Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, Mszę świętą celebrowali także ks. bp Edward Frankowski i ojciec Krzysztof Swół CR-prowincjał ojców zmartwychwstańców oraz kapłani z diecezji, którzy przybyli wraz ze swoimi parafianami. W homilii ksiądz biskup powiedział, iż ta ziemia ma w sobie potencjał, a my jako jej mieszkańcy mamy na nowo rozpalać w sobie wiarę. Nie możemy poprzestać na Jubileuszu, ale poprzez trwający synod mamy tym bardziej włączać się w życie Kościoła, z pomocą łaski Bożej. 
Na zakończenie Mszy świętej biskup senior Edward Frankowski z racji święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zwanego też Matki Bożej Siewnej, pobłogosławił ziarno siewne, by wydało obfite plony. Księża biskupi poświęcili także korony i sukienkę dla Matki Bożej Sulisławskiej. Następnie został przekazany członkom dekanalnych zespołów synodalnych, przedstawicielom zakonów oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich  dokument roboczy III Synodu Diecezji Sandomierskiej. Tym samym rozpoczyna się drugi etap prac, który będzie odbywał się w dekanatach. Świętowanie zakończyła wspólna agapa na placu przy sanktuarium.

Od myszy do cesarza...

Stare przysłowie mówi: "Od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza". Rolnicy oraz leśnicy naszej diecezji obchodzili swój Jubileusz podczas diecezjalnych dożynek odbywających się w Ulanowie. Na tę wyjątkową uroczystość przybyło wiele delegacji z wieńcami, z naszej diecezji. Mszy świętej przewodniczył ks. bp Edward Białogłowski, który pełni funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Rolników. Obecni byli także biskupi naszej diecezji oraz kapłani, którzy przybyli wraz ze swoimi parafianami.
J.E. ksiądz biskup Edward Białogłowski w homilii podkreślił szczególną rolę rolników, którzy zapewniają żywność całemu społeczeństwu, pracując ciężko przez cały rok. Niejednokrotnie mimo złych warunków atmosferycznych dbają, by nikomu z nas nie zabrakło chleba powszedniego. Na zakończenie ksiądz biskup poświęcił wieńce dożynkowe, a ksiądz rektor odmówił modlitwę w intencji powołań.

Egzamin wstępny

11 lipca odbyła się I tura egzaminu wstępnego dla kandydatów do WSD w Sandomierzu. Zgromadzonych na auli kandydatów przywitał rektor ks. Rafał Kułaga. Zmagania naukowe rozpoczęły się o 9.00. Pytania egzaminatorów dotyczyły historii Kościoła, teologii moralnej oraz teologii dogmatycznej. Po pomyślnym przebiegu egzaminu odbyło się krótkie spotkanie z ks. prefektem Piotrem Tylcem. Następnie czterej nowi alumni mogli nieco odpocząć i wypić zasłużoną kawę wraz z księdzem rektorem.

Lista kandydatów:
1. Albert Andrzej BUJAK z par. św. Marcina w Kopkach.
2. Piotr Jan GODULA z par. Matki Bożej Królowej Polski w Domostwie.
3. Łukasz MICHALCZYK z par. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.
4. Jan Paweł SIUDAK z par. Trójcy Przenajświętszej w Samborcu.
 
Nowi alumni rozpoczną kurs propedeutyczny 2 września, a 10 września udadzą się wraz z przełożonymi na tydzień integracyjny w Bieszczady do ośrodka Caritas w Nasicznem.

Przypominamy, że nabór do WSD w Sandomierzu wciąż trwa. Druga tura egzaminów odbędzie się 21 września o godz. 9.00.

Prosimy o modlitwę w intencji nowych, świętych powołań do służby Bogu w Kościele.

Rekolekcje kapłańskie

W dniach 25-27 czerwca w naszym seminarium odbywała się II tura Jubileuszowych Rekolekcji Kapłańskich. Rekolekcje prowadził ks. Eugeniusz Ploch ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Opolu, wspomagany przez s. Radosławę Podgórską z Lasek.

Pielgrzymka na zakończenie roku

Na zakończenie roku akademickiego udaliśmy się z pielgrzymką do Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach. Mszy świętej przewodniczył ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz. Po przywitaniu przez księdza proboszcza Wojciecha Szparę, ksiądz biskup powiedział: "Wakacje są po to, by zobaczyć problemy ludzi. Powołania wychodzą z rodzin i od ludzi i do nich mają wracać. Przez cały rok słuchaliście profesorów, wykładowców i wychowawców, teraz macie słuchać ludzi".
Ks. prefekt  Piotr Tylec podczas homilii zaznaczył, że: "W dzisiejszym fragmencie  Ewangelii Jezusowi nie chodzi oto byśmy nie planowali, ani nie dbali o przyszłość. Cechą mądrego człowieka jest dobre planowanie. Nie mamy zbytnio martwić się oto, co będzie w przyszłości, byśmy naszych planów nie pokładali we własnych możliwościach i ambicjach, ale byśmy bardziej ufali Panu Bogu". Następnie kaznodzieja ukazał postać św. Wojciecha jako przykład osoby, która zaufała Panu Bogu. Na zakończenie ks. prefekt dał kilka cennych wskazówek dla kleryków na czas rozpoczynających się wakacji. Pobyt na wakacjach ma opierać się o 3 punkty: Mszę św. i modlitwę, pomoc w domu i na parafii oraz dobrą lekturę.
 
Na zakończenie Eucharystii ksiądz biskup życzył wszystkim dobrych wakacji i uwrażliwiał nas na to, że ludzie w osobie kleryka mają widzieć człowieka, który ma jasne idee oraz, że kleryk ma być sługą wszystkich.
Pielgrzymkę zakończył obiad w miejscowej remizie.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierali nas podczas naszej pielgrzymki na zakończenie tego wyjątkowego roku akademickiego. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas i nasze seminarium swoimi modlitwami oraz materialnie. Zapewniamy o  naszej pamięci modlitewnej.

« 1 2 3
...
28 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net