ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Przyjaźń i muzyka

W sobotnie popołudnie przybyli nasi Przyjaciele ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy kleryckiej od tego, co jest najważniejsze w życiu, czyli od Mszy świętej, którą celebrowali kapłani z zarządu na czele z księdzem rektorem. Po Eucharystii nasi Przyjaciele udali się do auli zwanej złotą, by tam przy kawie i herbacie porozmawiać ze sobą, wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat funkcjonowania Stowarzyszenia. Nad wszystkim czuwał ksiądz rektor wraz z księdzem dyrektorem Dominikiem Buckim, a także koordynatorem Stowarzyszenia kl. Mateusz Zięba z roku IV.
 
Kolejnym ważnym punktem tego dnia był Koncert Cecyliański w kościele seminaryjnym, do którego alumni przygotowywali się przez szereg prób i ćwiczeń pod czujnym okiem opiekuna chóru kleryckiego ks. Leszka Chamerskiego. Podczas koncertu oprócz chóru kleryckiego wystąpili także Chór "Canticus" z Tarnobrzegu, za organami zasiadł pan Mariusz Ryś. Piękna muzyka i śpiewy w naszym kościele seminaryjnym wybrzmiały na cześć patronki muzyki kościelnej św. Cecylii.
 
Spotkanie zakończył posiłek na refektarzu kleryckim połączony ze wspólnym śpiewaniem i wypowiedziami naszych Przyjaciół.

Niedziela powołaniowa

Niedziela powołaniowa przeżywana jest dwukrotnie podczas roku akademickiego. 18 listopada wspólnota seminaryjna udała się do parafii dekanatów: Staszów i Połaniec. Trzyosobowe delegacje w składzie: dwóch alumnów oraz jeden z księży przełożonych lub profesorów, wyruszyły z samego rana, by dotrzeć do wyznaczonych parafii na czas. Podczas Mszy świętych kapłani oraz diakonii głosili homilie, które nawiązywały w swej tematyce do roli powołania w naszym życiu. Natomiast alumni spotykali się z młodzieżą, dzielili się historią swojego powołania, opowiadali o życiu w seminarium, a także odpowiadali na pytania. Każdy z nas spotkał się z życzliwością, zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem zarówno ze strony księży, jak i parafian. Mocno ufamy, że ten wyjazd powołaniowy rozbudził w młodych ludziach zainteresowanie sprawami własnego powołania, oraz pobudził wszystkich do gorliwej modlitwy w intencji powołań i powołanych do kapłaństwa. Za wszelką życzliwość i modlitwę składamy serdeczne podziękowania i zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej.

Dzień skupienia

W dniach 16/17 listopada nasza wspólnota przeżywała dzień skupienia, który prowadził o. Luca Bovio IMC, sekretarz Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce. Tematem przewodnim była duchowość misyjna. 

O. Luca uwrażliwił nas na potrzebę kształtowania postawy otwartości na tych którzy jeszcze nie słyszeli o Jezusie.

 

Przypomniał nam, że postawa misyjna nie jest zarezerwowana dla misjonarzy, ale obowiązuje każdego chrześcijanina, który przez swoją autentyczną postawę powinien głosić Chrystusa w swoim środowisku.

W czasie spotkań zapoznaliśmy się ze strukturą i formą działalności jaką świadczy Papieska Unia Misyjna, a chętni mogli zostać członkami PUM.

Poznaliśmy również postać bł. Paolo Manna, założyciela PUM, który otwierał ludzi na misyjną naturę kościoła.

 

„Strażnicy tradycji diecezji”

15 listopada w Sali Papieskiej Kurii Diecezjalnej została zaprezentowana książka autorstwa ks. dr hab. Tomasza Moskala ukazująca postaci 63 kanoników, którzy w ostatnich ośmiu dekadach wchodzili w skład Kapituły Katedralnej w Sandomierzu. Wśród nich znajdują się m.in.: jeden błogosławiony, dwaj Słudzy Boży, arcybiskup i siedmiu biskupów. Część konferencyjną rozpoczął ks. Jan Biedroń, dziekan kapituły. Wygłoszono także referaty naukowe autorstwa ks. prof. dr hab. Anzelma Weissa i ks. prof. dr hab. Jana Walkusza dotyczące roli i znaczenia kapituł oraz sytuacji Kościoła w zmieniających się realiach społeczno-politycznych ubiegłego wieku. Część naukową podsumował bp K. Nitkiewicz.


Następnie w bazylice katedralnej została odprawiona Msza Św. w intencji zmarłych kanoników i prałatów kapituły katedralnej, której przewodniczył biskup ordynariusz. Na początku liturgii, bp Krzysztof Nitkiewicz podziękował księżom prałatom i kanonikom za trud wkładany w troskę o „świątynię matkę”. Podkreślił, że bazylika katedralna w Sandomierzu była przez wieki oczkiem w głowie miejscowej kapituły. Jednocześnie poprosił ich, aby nadal byli strażnikami tradycji Diecezji Sandomierskiej i wspierali Kościół swoimi modlitwami.


Homilię wygłosił ks. Andrzej Rusak, który następnie został zainstalowany jako nowy kanonik Kapituły Katedralnej.
W obecności biskupa ordynariusza złożył wyznanie wiary i przysięgę wierności. Następnie dziekan kapituły obsadził kanonika na przeznaczonym dla niego miejscu w chórze kapitulnym.


Istnienie sandomierskiej kapituły datuje się, co najmniej na rok 1191. Od 1818 r. jest ona Kapitułą katedralną. W skład kapituły wchodzi 4 prałatów, 8 kanoników gremialnych oraz kanonicy honorowi. Kanonicy mają prawo do noszenia stroju chórowego oraz dystynktorium z Białym Orłem w koronie oraz wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny.

 

 

Wieczór patriotyczny

Już po raz drugi w naszym seminarium zorganizowany został "wieczór patriotyczny". W tym roku miał on szczególny charakter ze względu na 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Organizatorami tegorocznej edycji byli bracia organiści wspomagani przez alumnów z roku III. Na samym początku odśpiewaliśmy Hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła”. Po wylosowaniu grup, które składały się z dwóch lub trzech osób, mogliśmy przystąpić do rywalizacji. W naszej zabawie brał udział także ks. rektor Rafał Kułaga. Odpowiadaliśmy na pytania związane z historią naszej Ojczyzny, a także na pytania związane ze zwyczajami, literaturą, sportem czy geografią naszego kraju. W przerwie między kolejnymi seriami pytań wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono 3 zwycięskie drużyny, które otrzymały nagrody książkowe.

Imieniny filozofa

We wspomnienie św. Jozafata - męczennika modliliśmy się w intencji księdza wice-rektora Witolda Płazy w dniu jego imienin. Ksiądz wice-rektor pełni aż trzy posługi równocześnie: dwie w seminarium - jako wykładowca filozofii oraz zastępca rektora, jest także sekretarzem III Synodu Diecezji Sandomierskiej.
W homilii ks. rektor mówił o dobrych przykładach i świadectwach osób, które Pan Bóg stawia na naszych drogach. Takim "dobrym przykładem" był niewątpliwie św. Jozafat, który oddał swoje życie za jedność Kościoła. Dla nas najlepszym wzorem postępowania jest Jezus Chrystus. Dobro jest lekarstwem na zgorszenia, w codziennym życiu jesteśmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni, a warunkiem przebaczenia - jeśli stajemy się dla bliźniego złym przykładem - jest głęboki żal za popełniony czyn. Mocna i niezachwiana wiara może nas uchronić przed zgorszeniami i przed złem.
Życzymy księdzu wice-rektorowi wielu łask Bożych w dalszej posłudze kapłańskiej.

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości to wyjątkowy dzień dla każdego Polaka. W tym roku ranga tego święta jest jeszcze większa, wszakże przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem biskupa seniora Edwarda Frankowskiego została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz tych, którzy walczyli o Jej niepodległość. Dalsza część uroczystości odbyła się przy cmentarzu katedralnym, gdzie odśpiewano miedzy innymi hymn narodowy i oddano salwę honorową. Złożono także wiązanki kwiatów. 

Wieczny odpoczynek...

W sobotę 3 listopada podczas Mszy świętej sprawowanej w kościele seminaryjnym, modliliśmy się w intencji zmarłych rektorów, profesorów, wychowawców, alumnów, sióstr zakonnych i pracowników świeckich naszego seminarium. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Rektor Rafał Kułaga. W homilii ks. Rafał Kobiałka, nasz Ojciec Duchowny mówił na temat przyjaźni Boga z człowiekiem, a także o wzajemnej przyjaźni między ludźmi. Kaznodzieja wzywał, byśmy żyli tak, aby Chrystus mógł do nas kiedyś powiedzieć: "Przyjacielu, przesiądź się wyżej." Po Mszy świętej, z racji pierwszej soboty miesiąca, odmówiono modlitwy i różaniec przed koronowanym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Modlitwa za zmarłych

2 listopada podczas wieczornej Mszy św. w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu modliliśmy się w intencji zmarłych biskupów i kapłanów naszej diecezji. Zgromadzeniu liturgicznemu przewodniczył ks. bp senior Edward Frankowski. W homilii ks. Krzysztof Kwiatkowski, wikariusz parafii katedralnej, przytoczył słowa św. Faustyny, które zapisała w Dzienniczku - prośbę o modlitwę w intencji zmarłych, która jest potrzebna tym, którzy odeszli od nas.  Po zakończonej Eucharystii kapłani udali się do krypt w podziemiach katedry, by tam modlić się w intencji zmarłych biskupów sandomierskich.
Śmierć wprowadza nas w prawdziwe życie, ze śmiercią zaczyna się nasza gloryfikacja w Chrystusie (św. Jan XXIII)

Imieniny Ojca Szymona

"Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz." (św. Jan Paweł II)

W poniedziałek 29 października podczas porannej Mszy świętej w kaplicy seminaryjnej modliliśmy się w intencji naszego Ojca Duchownego ks. Szymona Brodowskiego. Chociaż Ojciec Szymon jest z nami od niedawna, to jednak doskonale odnalazł się w naszej wspólnocie. Pomaga nam jako kierownik duchowy w naszych zmaganiach i trudnościach. Służy nam pomocą i nigdy nie przechodzi nas obojętnie. W dniu imienin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia; życzymy, by Pan Bóg obdarzał Ojca swoimi łaskami, by Duch Święty umacniał swoimi darami, a Maryja miała Ojca w swojej opiece.

« 1 2 3
...
30 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net