ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Dobry Pasterz

Tradycyjnie rok formacji kończymy wspólną modlitwą przy figurze Dobrego Pasterza, znajdującą się na naszym wirydarzu. W przeddzień wyjazdu na wakacje, dziękowaliśmy Bogu za szczęśliwie przeżyty kolejny rok akademicki. Przy figurze Dobrego Pasterza odśpiewaliśmy wspólnie "Barkę" oraz Apel Jasnogórski.

Na zakończenie wspólnej modlitwy proboszcz kaplicy kl. Piotr Biernacki podsumował mijający rok akademicki oczami kleryka :)

Dzień skupienia

Ostatni w tym roku akademickim dzień skupienia poprowadził dla nas ojciec duchowny Szymon Brodowski. Ojciec podał nam kilka wskazówek jak dobrze przeżyć czas wakacji. Przestrzegał nas, by czasu wakacji nie traktować jako odpoczynku od Pana Boga, ale przede wszystkim jako szansę do pogłębienia relacji z Nim. Odpoczynek jest ważny, po tak trudnym roku formacji, który był inny niż dotychczasowe. Ojciec zachęcał do niezaniedbywania regularnego rachunku sumienia oraz sumiennej medytacji Pisma Świętego.

Msza święta neoprezbiterów

Tradycją naszego seminarium jest Msza Święta prymicyjna księży neoprezbiterów w kościele seminaryjnym. W tym roku Eucharystii przewodniczył ks. Bartłomiej Stawowy, który jako alumn pełnił funkcję proboszcza kościoła św. Michała Archanioła. Homilię wygłosił ks. dr Bartłomiej Krzos. Odnosząc się do liturgicznego wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny zachęcił nowych księży, aby na wzór Matki Bożej wiernie zachowywali w swoim sercu Słowo Boże. Po Mszy Świętej księża neoprezbiterzy udzielili wszystkim zebranym błogosławieństwa.


Jubileuszowe wotum

Z okazji Jubileuszu 200-lecia istnienia naszego seminarium, jako jubileuszowe wotum, została wykonana złota róża dla Matki Bożej, zaprojektowana przez artystę Marcina Gruszczyńskiego. Róża została wykonana przez krakowską Pracownię Brązowniczą, która w 1999 r. wykonała kielich mszalny jako dar dla Ojca Świętego Jana Pawła II, złożony w imieniu kapłanów naszej diecezji w czasie wizyty papieskiej w Sandomierzu.

Zwyczaj ofiarowywania złotych róż sięga XI wieku i jest wyrazem szacunku dla Matki Bożej. Róża zostanie umieszczona obok koronowanego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem w czasie uroczystości jubileuszowych jako nasze wotum za szczególną opiekę nad seminarium, którego Niepokalana jest główną patronką.

Imieniny Piotra i Pawła

Czerwiec to miesiąc, w którym szczególnie czcimy Serce Jezusa, w tym miesiącu przypada także ważna uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.  W czasie, gdy niemal każdy myśli o wakacjach Kościół daje nam przykład dwóch Apostołów, którzy odważnie poszli za głosem Chrystusa. Z tej okazji podczas Mszy św. w kaplicy seminaryjnej modliliśmy się w intencji księży, którzy noszą imiona tych dwóch filarów Kościoła. W naszej wspólnocie imieniny obchodzili ks. prefekt Piotr Przysucha, ks. profesor Paweł Lasek oraz Dyrektor Archiwum Diecezjalnego i Biblioteki Diecezjalnej – ks. Piotr Tylec.  Życzymy drogim solenizantom wielu łask Bożych, by nie bali się pójść z odwagą i zapałem za Jezusem, i jak święci patroni odważnie głosili Ewangelię, tym których Pan Bóg postawi na ich drodze życia. Niech Maryja - Matka kapłanów wstawia się za nimi i uprasza potrzebne łaski.

Doświadczyć, aby świadczyć

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa do kościoła seminaryjnego przybyli przedstawiciele Wspólnot dla Intronizacji NSPJ z naszej diecezji. Punktem kulminacyjnym spotkania była Msza Święta, którą poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu. Eucharystii przewodniczył ks. Rektor, natomiast homilię wygłosił ks. Stanisław Olszówka - diecezjalny duszpasterz Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. Kaznodzieja przypomniał  zebranym w świątyni seminaryjnej jak ważny dla naszej Ojczymy jest kult Serca Pana Jezusa. Już w 1920 roku biskupi poświęcili całą Polskę Bożemu Sercu. "Aby móc świadczyć o wielkim skarbie jakim jest Serce Jezusa, najpierw musimy doświadczyć Jego miłości. Doświadczenie Bożej miłości, zobowiązuje nas do świadczenia o niej. Bóg pragnie byśmy przyjmowali tę miłość, odwzajemniali oraz przekazywali innym", mówił ks. Stanisław.
Po zakończeniu Eucharystii, członkowie Wspólnoty udali się do auli, gdzie ks. Rektor pokrótce przedstawił historię naszego seminarium w związku z trwającym jubileuszem.
Dziękujemy Wspólnocie dla Intronizacji NSPJ za przybycie do naszego kościoła seminaryjnego, który w tym roku cieszy się łaską jubileuszowego odpustu zupełnego.

Święcenia kapłańskie

19 czerwca w bazylice katedralnej w Sandomierzu, biskup Krzysztof Nitkiewicz udzielił święceń prezbiteratu trzem diakonom. Mszę świętą, której przewodniczył biskup ordynariusz, koncelebrował biskup senior Edward Frankowski, księża wychowawcy i profesorowie seminarium, kapłani urzędów kurialnych oraz duszpasterze, którzy przybyli z wielu parafii na terenie diecezji i spoza jej granic. We wspólnej modlitwie uczestniczyli alumni, siostry zakonne, rodziny oraz bliscy kandydatów do kapłaństwa.

Na początku Mszy św. ks. Rafał Kułaga, wikariusz biskupi ds. duchowieństwa diecezjalnego i rektor seminarium złożył bp. Krzysztofowi Nitkiewiczowi życzenia z okazji przypadającej w tym dniu 35. rocznicy święceń kapłańskich i bp. Edwardowi Frankowskiemu obchodzącemu 59. rocznicę przyjęcia święceń prezbiteratu.

Po odczytaniu słów Ewangelii ks. Rafał Kułaga, przedstawił kandydatów do święceń zaświadczając o odpowiednim ich przygotowaniu do pełnienia posługi kapłańskiej.

Biskup Nitkiewicz nawiązał w kazaniu do obchodzonej Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Powiedział, że tylko serce Boga jest szczere i niezmienne w swojej miłości.

Po homilii kandydaci do święceń złożyli ślub posłuszeństwa biskupowi. Następnie śpiewem litanii do Wszystkich Świętych wzywano pomocy orędowników przed gestem nałożenia rąk oraz modlitwą konsekracyjną, które były najważniejszymi momentami święceń kapłańskich. Nałożenie stuły i ornatu, obrzęd namaszczenia rąk, przekazanie kielicha i pateny do sprawowania Eucharystii oraz pocałunek pokoju dopełniły obrzędu święceń.

Uczestnicząc w liturgii eucharystycznej nowi kapłani Kościoła Sandomierskiego po raz pierwszy koncelebrowali Mszę świętą. Przed błogosławieństwem neoprezbiterzy wyrazili swoją wdzięczność za dar otrzymanych święceń.

Nowi kapłani to:

ks. Jarosław Nieściur z parafii Zdziłowice,

ks. Robert Rędzio z parafii Spie,

ks. Bartłomiej Stawowy z parafii w Woli Baranowskiej


Neoprezbiterzy otrzymali także nominacje do parafii, w których podejmą pracę duszpasterską:

1. Jarosław Nieściur został mianowany wikariuszem parafii w Raniżowie,

2. Robert Rędzio został mianowany wikariuszem parafii w Dzwoli,

3. Bartłomiej Stawowy został mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.


Święcenia diakonatu

W katedrze sandomierskiej bp pomocniczy senior Edward Frankowski udzielił święceń diakonatu pięciu klerykom naszego seminarium. Dzień wcześniej kandydaci do święceń diakonatu złożyli, na ręce księdza rektora Rafała Kułagi, uroczyste wyznanie wiary oraz przysięgę zachowywania celibatu.

We Mszy św. wzięli udział przełożeni, wychowawcy sandomierskiego seminarium, proboszczowie i wikariusze przyszłych diakonów, alumni, siostry zakonne oraz rodziny i ich przyjaciele. Po Ewangelii ks. rektor Rafał Kułaga poprosił biskupa o udzielenie święceń diakonatu, zaświadczając o odpowiednim przygotowaniu kandydatów do tego urzędu.

 Podczas homilii bp E. Frankowski nawiązał do postaci św. Szczepana, diakona pierwotnego Kościoła, który złożył poprzez męczeństwo czytelne świadectwo pełnego oddania Chrystusowi.

Po homilii kandydaci złożyli na ręce biskupa pomocniczego seniora przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi, życia w celibacie oraz codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza).

Podczas wspólnego śpiewu Litanii do Wszystkich świętych zebrani upraszali łaski Ducha Świętego dla nowych diakonów. Następnie poprzez włożenie rąk i modlitwę bp E. Frankowski włączył kandydatów w urząd diakonów.

W czasie liturgicznej posługi diakoni używają właściwego sobie stroju, którym jest dalmatyka. Diakoni w ostatnim czasie przygotowywali się duchowo do przyjęcia święceń pierwszego stopnia podczas specjalnych rekolekcji.

Na zakończenie Mszy św. ks. rektor Rafał Kułaga złożył bp Edwardowi Frankowskiemu życzenia z okazji obchodzonej 59. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich.

 

Nowi diakoni to:

Jan Golec z parafii w Hucie Józefów

Karol Klecha z parafii w Kopcach

Aleksander Zdun z parafii w Grębowie

Mateusz Zięba z parafii w Mydłowie

Krzysztof Zych z parafii w Jadachach

Msza z neoprezbiterami

Zgodnie z tradycją naszego seminarium księża neoprezbiterzy odwiedzają nas rok po święceniach kapłańskich. Ich powrót do seminarium po roku pracy duszpasterskiej wzbudza zawsze wiele emocji. Także i tym razem było podobnie. Mszy św. przewodniczył ks. Maciej Gorazd, natomiast homilię wygłosił ks. Franciszek Sidor dzieląc się wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas pracy w parafii.


Boże Ciało

W tym roku sandomierskie obchody Uroczystości Bożego Ciała miały inny przebieg niż zazwyczaj. Każda parafia zorganizowała własną celebrację. Wspólnota seminaryjna wzięła udział w uroczystości w parafii katedralnej. Eucharystii w bazylice katedralnej przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, natomiast homilię wygłosił ks. dr Marek Kumór. Po uroczystej Mszy Świętej ul. Mariacką w kierunku Rynku Starego Miasta wyruszyła tradycyjna procesja do czterech ołtarzy. I ołtarz przygotowali klerycy. W procesji wzięli udział wierni oraz grupy duszpasterskie związane z parafią katedralną i seminarium duchownym.

« 1 2 3
...
46 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net