ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Diakoni obsługiwali stoły

W Dziejach Apostolskich znajdujemy informację o tym, że diakoni zostali ustanowieni między innymi do obsługi stołów. W naszej wspólnocie tę posługę diakoni wykonują jeden raz, w ostatni dzień wykładów. Już niedługo bowiem, po sesji egzaminacyjnej, zostaną posłani na praktykę duszpasterską do parafii. Symboliczne tłuczenie talerzy oznacza koniec pewnego etapu ich posługi i rozpoczęcie nowego. Obiad i posługa przy stołach podejmowana przez rok VI to tradycja seminaryjna. Była przy tym niezła zabawa, którą widać na zdjęciach.

Pielgrzymka dziękczynna

Alumni z roku III podczas przerwy świątecznej udali się na Jasną Górę, by podziękować Bogu za otrzymanie stroju duchownego. U stóp Pani Jasnogórskiej złożyli swoje dziękczynienie za ten dar, który otrzymali w tym roku. W ich dziękczynieniu towarzyszył im Ojciec duchowny ks. Szymon Brodowski.

Wigilia seminaryjna

21 grudnia w naszej wspólnocie seminaryjnej odbyło się spotkanie opłatkowe dla księży profesorów i alumnów. Wigilię poprzedziły uroczyste nieszpory w kaplicy seminaryjnej, którym przewodniczył ks. bp Edward Frankowski. Spotkanie na refektarzu poprowadził ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Przypomniał zgromadzonym o roli liturgii w życiu kapłana, a także o tym, że kapłan ma za zadanie troszczyć się o wzrost nowych powołań. Zebrani mogli usłyszeć konkretne wskazówki jak to czynić. Przed wieczerzą diakon odczytał fragment Ewangelii, następnie  ksiądz biskup pobłogosławił opłatki. Po czym nastąpił czas na składanie sobie życzeń. Po połamaniu się opłatkiem, zasiedliśmy do "wigilijnej" kolacji. Zwieńczeniem był wspólny śpiew kolęd i projekcja filmu z życzeniami bożonarodzeniowymi przygotowanego przez kleryków.


 

Nowy numer Powołania

Chcesz wiedzieć co łączy Jonasza i Janusza?
Czy widziałeś mural "Oblicze Piękna"? Czy znasz autorkę tego dzieła?
Co mówi św. Faustyna o Trójcy Świętej?
Bóg, honor, ojczyzna. Jak to zawołanie brzmiało w przeszłości, a co oznacza dla współczesnych Polaków?
 
Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć klerycy i nie tylko oni w najnowszym numerze Powołania. Zachęcamy do zobaczenia co dla was przygotowaliśmy.

Imieniny w seminarium

21 grudnia podczas porannej Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy seminaryjny modliliśmy się w intencji księży solenizantów: dyrektora Dominika Buckiego oraz profesora Adama Kopcia - wykładowcy teologii dogmatycznej.
 Non est viri timere sudorem - nie przystoi mężczyźnie bać się ciężkiej pracy  (Seneka)
Wytrwałej pracy nie boją się nasi Solenizanci, ponieważ każdego dnia wkładają dużo wysiłku czy to w zarządzanie od strony materialnej seminarium, czy też przez pracę w kurii i na auli wykładowej. Za tę posługę jesteśmy im bardzo wdzięczni.
Pragniemy życzyć drogim solenizantom wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie.
 

Zamyślenia Adwentowe

Od kilku lat na łamach Sandomierzanina ukazują się teksty ks. dr. Wiesława Wilka. Ksiądz profesor prowadzi czytelników drogami roku liturgicznego. Zatrzymuje się na wydarzeniach z życia Jezusa oraz Maryi - Matki Zbawiciela. Tematyka jest zróżnicowana, dotyczy bowiem m.in. teologii, patriotyzmu, biblistyki, przeszłości i współczesności Kościoła. Zbiorowa edycja tekstów księdza prałata nosi tytuł: Sandomierskie zamyślenia.
Ksiądz prałat Wiesław Wilk przyjął święcenia kapłańskie 17 czerwca 1956 roku z rąk ks. bp. Franciszka Jopa - sandomierskiego biskupa pomocniczego, a wtedy wikariusza kapitulnego archidiecezji krakowskiej. Był wieloletnim prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej. Pośród różnych inicjatyw, czołowe miejsce zajmowały pamiętne, coroczne Adwentowe Zamyślenia - poezja, modlitwa i Słowo Boże zawierały się w tym wydarzeniu.  Ksiądz prałat był i jest obecny w życiu kulturalnym, naukowym i społecznym Sandomierza. W swych młodszych latach był inicjatorem Ruchu Światło-Życie w diecezji sandomierskiej. Oazowicze pamiętają o księdzu Wiesławie, słynnym "Wuju", który poświęcał się dla młodych. Ksiądz profesor przez 41 lat pełnił posługę w naszym seminarium. Jako wykładowca liturgiki, pedagogiki, homiletyki, literatury polskiej i chrześcijańskiej. Był także organizatorem i reżyserem teatru seminaryjnego. 

Specjalny numer Sandomierzanina poświęcony osobie księdza prałata Wiesława Wilka miał swoją premierę w dniu 20 grudnia w murach naszego seminarium. Premiera była połączona z powrotem słynnych Zamyśleń Adwentowych, które niegdyś organizował ksiądz profesor w seminarium. Zgromadziło to spotkanie kilkadziesiąt osób z Sandomierza, które przybyły, by wysłuchiwać się w Zamyślenia księdza prałata. Po oficjalnym spotkaniu odbyło się spotkanie przy kawie, gdzie uczestnicy mogli podzielić się swoimi wrażeniami na temat Zamyśleń Adwentowych oraz porozmawiać z autorem.

Światełko z Betlejem

W III Niedzielę Adwentu do naszego kościoła seminaryjnego przybyło Betlejemskie Światło Pokoju przyniesione przez harcerzy. Hasło tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi:Światło, które łączy. Mszy świętej przewodniczył J.E. ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. W homilii ksiądz biskup mówił o zbliżających się świętach Narodzenia Pańskiego, a także wskazał na postać św. Jana Chrzciciela, który był blisko Jezusa Chrystusa, który jest jak światło. Możemy się przy nim ogrzać, ale także rozświetla On nasze drogi adwentowe.  Po Mszy świętej każdy z uczestników liturgii mógł zabrać ze sobą Światełko Betlejemskie.

Modlitwa o beatyfikację

11 grudnia podczas Nieszporów w kościele św. Michała Archanioła modliliśmy się o beatyfikację Sługi Bożego ks. Wincentego Granata w rocznicę jego śmierci. Nabożeństwu przewodniczył rektor seminarium ks. dr Rafał Kułaga. Zachęcamy do modlitwy w intencji beatyfikacji Sługi Bożego.
 
Boże, Źródło mądrości i dobroci, Ty powołałeś Wincentego do uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusowym i udzieliłeś mu daru głoszenia słowem, piórem i życiem Prawdy w miłości.
Spraw łaskawie, abyśmy coraz głębiej poznawali Twoją naukę i według niej żyli. Udziel nam za wstawiennictwem Twego sługi Wincentego łaski, o którą z wiarą pokornie prosimy... Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

W domu dziecka

10 grudnia nasi klerycy odwiedzili podopiecznych z Domu dziecka w Rudniku nad Sanem. Podczas spotkania klerycy przekazali naszym młodszym przyjaciołom prezenty od św. Mikołaja. Był to pogodny czas wypełniony wspólną zabawą, śmiechem i rozmowami.

Kurs Emaus

W dniach 7-9 grudnia w Szkole Nowej Ewangelizacji w Krakowie odbył się kurs „Emaus”, w którym uczestniczyło pięciu naszych alumnów.  Celem kursu było lepsze zrozumienie i „rozkochanie się" w Słowie Bożym, a także zapalanie serc do głoszenia Ewangelii. Alumni doświadczyli swoistego spotkania ze Słowem Bożym na seminaryjnym etapie swojego życia i jednocześnie uczyli się, w jaki sposób poprowadzić innych do rozpoczęcia relacji ze Słowem Bożym.

Aby Ewangelizować, trzeba być samemu zewangelizowanym !

« 1 2 3 4
...
33 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net