ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Pielgrzymka na rozpoczęcie roku akademickiego

Zgodnie z tradycją naszego seminarium w pierwszy dzień po powrocie z domów rodzinnych udaliśmy się na pielgrzymkę, aby podziękować za szczęśliwie przeżyte wakacje oraz aby prosić o potrzebne łaski w nowym roku akademickim.

W tym roku w planie były dwa sanktuaria.. Najpierw pojechaliśmy do "Polskiego La Salette", tzn. do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

Na początku ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor domu rekolekcyjnego Centrum Pojednania przedstawił nam krótką historię Objawienia w La Salette, a także przybliżył nam główne założenia orędzia Matki Bożej Płaczącej. Następnie przeszliśmy na tzw. Kalwarię Saletyńską, gdzie mogliśmy przez chwilę się pomodlić.

Najważniejszym punktem naszego pobytu była Msza Święta o Matce Bożej sprawowana w Bazylice Mniejszej NMP z La Salette. Eucharystii przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. W homilii ks. biskup wskazywał na przykład Matki Bożej Płaczącej. Choć wydawałoby się, że na świecie panuje pokój, a ludziom wydaje się, że są doskonali to Matka Boża płacze. Wszystko dlatego, że nie oddajemy czci Jej Synowi. Ten obraz powinien w nas wywołać niepokój, wyrwać nas z idylli dnia powszedniego i naszych przyzwyczajeń. Powinniśmy zastanowić się, co możemy zmienić w naszym życiu, aby lepiej czcić Jezusa.

W czasie naszej pielgrzymki odwiedziliśmy również sanktuarium św. Jana z Dukli. W rodzinnej miejscowości świętego mogliśmy zapoznać się z historią życia świątobliwego zakonnika. Następnie spoglądając na jego doczesne szczątki odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia.

W sanktuarium prowadzonym przez Ojców Bernardynów podczas kanonizacji św. Jana w 1997 roku nocował św. Jan Paweł II. Z tego powodu mogliśmy zobaczyć pamiątki po tej wizycie oraz celę, w której papież wtedy przebywał.

Modlitwa towarzyszyła nam przez całą drogę, m.in. poprzez śpiew Godzinek, Różaniec, czy Nieszpory.

Mamy nadzieję, że pielgrzymka przyniesie wiele dobrych owoców w obecnym roku akademickim. Prosimy także o waszą modlitwę w tej intencji.

Rycerze Kolumba

Ponad dziewięćdziesięciu liderów rad rycerskich, nazywanych Wielkimi Rycerzami, modliło się w intencji powołań w naszym kościele seminaryjnym w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Rycerze Kolumba z centralnej i wschodniej Polski uczestniczą w weekendowym spotkaniu formacyjno-szkoleniowym w naszym mieście.

Po południu nasi goście uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Wiesław Lenartowicz – ogólnopolski kapelan Rycerzy Kolumba. Dzień zakończył wspólny Apel Jasnogórski po wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Nowi klerycy

18 sierpnia odbyły się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin dla kandydatów do naszego seminarium. Na auli wykładowej kandydatów przywitali przełożeni wraz z ks. rektorem Rafałem Kułagą. Kandydaci spotkali się z ks. prefektem Piotrem Przysuchą oraz ojcem duchownym Rafałem Kobiałką oraz napisali pracę na temat podstawowych prawdy wiary i zasad moralności chrześcijańskiej. Po pomyślnym przebiegu kwalifikacji nowi alumni mogli nieco odpocząć i wypić zasłużoną kawę wraz z księżmi przełożonymi.

 

 

  

 


Przyjęci do WSD w Sandomierzu:

1. Kamil JESIONEK z par. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu.

2. Krzysztof KWIECIŃSKI z par. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu.

3. Jakub MAZUREK z par. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Mominie.

4. Gabriel ROSÓŁ z par. św. Józefa w Nisku.

 

Prosimy o modlitwę w ich intencji.

Nowi alumni rozpoczną kurs propedeutyczny 1 września, który pozwoli im poznać i wejść w życie naszego seminarium.

 

 Prosimy także o modlitwę w intencji nowych, świętych powołań do służby Bogu w Kościele.

 Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty! Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów. Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wysiłków swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz twojej chwały! Wzbudź na nowo w Kościele swego Ducha, którego wylałeś na Apostołów.

Zakończenie roku akademickiego

Zakończyliśmy kolejny rok naszej formacji. Uroczystej dziękczynnej Eucharystii przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Wraz z ks. biskupem Eucharystię celebrowali: rektor seminarium ks. dr Rafał Kułaga, profesorowie, wychowawcy oraz ojcowie duchowni.

W homilii bp Nitkiewicz zwracał uwagę, że wiedzę zdobytą w seminarium trzeba poszerzać i uzupełniać przez spotkania z Bogiem i ludźmi.

Po Eucharystii na placu seminaryjnym ks. biskup wraz ze zgromadzoną wspólnotą seminaryjną zasadzili cedr libański. Biskup Ordynariusz ofiarował również do seminarium dwie sosny wejmutki wyhodowane z drzewa rosnącego w ogrodzie domu biskupiego.

Dobry Pasterz

Tradycyjnie rok formacji kończymy wspólną modlitwą przy figurze Dobrego Pasterza, znajdującą się na naszym wirydarzu. W przeddzień wyjazdu na wakacje, dziękowaliśmy Bogu za szczęśliwie przeżyty kolejny rok akademicki. Przy figurze Dobrego Pasterza odśpiewaliśmy wspólnie "Barkę" oraz Apel Jasnogórski.

Na zakończenie wspólnej modlitwy proboszcz kaplicy kl. Piotr Biernacki podsumował mijający rok akademicki oczami kleryka :)

Dzień skupienia

Ostatni w tym roku akademickim dzień skupienia poprowadził dla nas ojciec duchowny Szymon Brodowski. Ojciec podał nam kilka wskazówek jak dobrze przeżyć czas wakacji. Przestrzegał nas, by czasu wakacji nie traktować jako odpoczynku od Pana Boga, ale przede wszystkim jako szansę do pogłębienia relacji z Nim. Odpoczynek jest ważny, po tak trudnym roku formacji, który był inny niż dotychczasowe. Ojciec zachęcał do niezaniedbywania regularnego rachunku sumienia oraz sumiennej medytacji Pisma Świętego.

Msza święta neoprezbiterów

Tradycją naszego seminarium jest Msza Święta prymicyjna księży neoprezbiterów w kościele seminaryjnym. W tym roku Eucharystii przewodniczył ks. Bartłomiej Stawowy, który jako alumn pełnił funkcję proboszcza kościoła św. Michała Archanioła. Homilię wygłosił ks. dr Bartłomiej Krzos. Odnosząc się do liturgicznego wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny zachęcił nowych księży, aby na wzór Matki Bożej wiernie zachowywali w swoim sercu Słowo Boże. Po Mszy Świętej księża neoprezbiterzy udzielili wszystkim zebranym błogosławieństwa.


Jubileuszowe wotum

Z okazji Jubileuszu 200-lecia istnienia naszego seminarium, jako jubileuszowe wotum, została wykonana złota róża dla Matki Bożej, zaprojektowana przez artystę Marcina Gruszczyńskiego. Róża została wykonana przez krakowską Pracownię Brązowniczą, która w 1999 r. wykonała kielich mszalny jako dar dla Ojca Świętego Jana Pawła II, złożony w imieniu kapłanów naszej diecezji w czasie wizyty papieskiej w Sandomierzu.

Zwyczaj ofiarowywania złotych róż sięga XI wieku i jest wyrazem szacunku dla Matki Bożej. Róża zostanie umieszczona obok koronowanego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem w czasie uroczystości jubileuszowych jako nasze wotum za szczególną opiekę nad seminarium, którego Niepokalana jest główną patronką.

Imieniny Piotra i Pawła

Czerwiec to miesiąc, w którym szczególnie czcimy Serce Jezusa, w tym miesiącu przypada także ważna uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.  W czasie, gdy niemal każdy myśli o wakacjach Kościół daje nam przykład dwóch Apostołów, którzy odważnie poszli za głosem Chrystusa. Z tej okazji podczas Mszy św. w kaplicy seminaryjnej modliliśmy się w intencji księży, którzy noszą imiona tych dwóch filarów Kościoła. W naszej wspólnocie imieniny obchodzili ks. prefekt Piotr Przysucha, ks. profesor Paweł Lasek oraz Dyrektor Archiwum Diecezjalnego i Biblioteki Diecezjalnej – ks. Piotr Tylec.  Życzymy drogim solenizantom wielu łask Bożych, by nie bali się pójść z odwagą i zapałem za Jezusem, i jak święci patroni odważnie głosili Ewangelię, tym których Pan Bóg postawi na ich drodze życia. Niech Maryja - Matka kapłanów wstawia się za nimi i uprasza potrzebne łaski.

Doświadczyć, aby świadczyć

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa do kościoła seminaryjnego przybyli przedstawiciele Wspólnot dla Intronizacji NSPJ z naszej diecezji. Punktem kulminacyjnym spotkania była Msza Święta, którą poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu. Eucharystii przewodniczył ks. Rektor, natomiast homilię wygłosił ks. Stanisław Olszówka - diecezjalny duszpasterz Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. Kaznodzieja przypomniał  zebranym w świątyni seminaryjnej jak ważny dla naszej Ojczymy jest kult Serca Pana Jezusa. Już w 1920 roku biskupi poświęcili całą Polskę Bożemu Sercu. "Aby móc świadczyć o wielkim skarbie jakim jest Serce Jezusa, najpierw musimy doświadczyć Jego miłości. Doświadczenie Bożej miłości, zobowiązuje nas do świadczenia o niej. Bóg pragnie byśmy przyjmowali tę miłość, odwzajemniali oraz przekazywali innym", mówił ks. Stanisław.
Po zakończeniu Eucharystii, członkowie Wspólnoty udali się do auli, gdzie ks. Rektor pokrótce przedstawił historię naszego seminarium w związku z trwającym jubileuszem.
Dziękujemy Wspólnocie dla Intronizacji NSPJ za przybycie do naszego kościoła seminaryjnego, który w tym roku cieszy się łaską jubileuszowego odpustu zupełnego.

« 1 2 3 4
...
48 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net