ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Nowy numer Powołania !!!

  • Czym jest ofiara?
  • Jak znaleźć się w 3 sekundy w Algierii?
  • Jak to jest być misjonarzem, a jednocześnie wolontariuszem?
  • Jak wyglądał ŚDM w Panamie z perspektywy uczestnika?
  • Co to jest przebaczenie?
Na te i wiele innych pytań odpowiadają klerycy i nie tylko, w najnowszym numerze powołania. Zachęcamy do czytania. Plik z wersją elektroniczną do pobrania naszej stronie internetowej. 

Chrystus Zmartwychwstał

Alleluja! Chrystus powstał z martwych. Bez tego wydarzenia nasza wiara nie miałaby żadnego sensu. Przez swoją Paschę, czyli przejście ze śmierci do życia, Chrystus otworzył nam bramy nieba. Dlatego możemy i wręcz powinniśmy się radować z tego powodu. Dlatego Kościół nie zamyka obchodów tej Uroczystości w jednym dniu, ale rozszerza ją na oktawę Wielkanocy. Podczas Wigilii Paschalnej w katedrze ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz udzielił sakramentów inicjacji chrześcijańskiej dwóm osobom. To właśnie katechumeni, którzy przygotowywali się przez szereg spotkań i katechez byli jak powiedział ksiądz biskup: "bohaterami" liturgii. Przyjęcie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia) w czasie Wigilii Paschalnej to starożytna Tradycja chrześcijańska, sięgająca czasów apostolskich. W czasie homilii biskup wyjaśnił czym jest Pascha i jakie miała znaczenie dla żydów, a jakie ma dla nas współczesnych ludzi.
Radujmy się, więc ze Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa!!!

Droga wiodąca do krzyża

W Wielki Piątek grupa alumnów uczestniczyła w nabożeństwie drogi krzyżowej prowadzącej do Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Następnie alumni uczestniczyli w liturgii sprawowanej pod przewodnictwem księdza biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Krzyż jest znakiem miłości i zwycięstwa, jest znakiem Chrystusa, który stał się dla nas posłusznym aż do śmierci.

Wielki Piątek

Wielki Piątek prowadzi nas do krzyża, który podczas tego dnia jest w centrum naszych rozważań i myśli. Liturgii w katedrze przewodniczył ksiądz biskup senior Edward Frankowski. Podczas homilii ksiądz biskup mówił o krzyżu, który często jest niechciany w naszych czasach, a na którym zbudowana jest cała cywilizacja. Odniósł się również do niedawnego pożaru katedry Notre Dame. Utrata serca Kościoła Europejskiego jest dla nas okazją, aby zastanowić się nad kondycją naszą i Kościoła Powszechnego.

Po liturgii Pan Jezus został złożony do Grobu. Kościół zachęca nas byśmy trwali przy Grobie Pańskim oczekując na radosne Święto Paschalne.

Uczta Pańska

Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła obchody Triduum Paschalnego. Liturgii celebrowanej w Bazylice Katedralnej przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Homilię wygłosił ks. Waldemar Gałązka. Podczas Mszy przewodniczący liturgii dokonał obrzędu umycia nóg na pamiątkę czynu Jezusa z Ostatniej Wieczerzy. Wielkoczwartkowa wieczorna liturgia zwraca naszą uwagę na sakrament kapłaństwa i Eucharystii, którą Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy nakazał sprawować do końca świata na jego pamiątkę. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do "Ciemnicy", gdzie wierni będą dziękować Jezusowi za wielki dar, jakim uczynił dla nas samego siebie.

Msza Krzyżma

W Wieli Czwartek przed południem w Bazylice Konkatedralnej w Stalowej Woli ks. bp Krzysztof Nitkiewicz wraz z ks. bp Edwardem Frankowskim i kapłanami z diecezji celebrowali Mszę Krzyżma. Podczas tej Mszy biskup poświęcił święte oleje (chorych, katechumenów i krzyżma).
Wielki Czwartek to święto kapłanów, dlatego podczas Mszy Świętej księża odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie złożone w dniu święceń. Ksiądz biskup przypomniał kapłanom, że mają należeć tylko do Chrystusa. Wezwał wszystkich duchownych, aby swoją miłość do Chrystusa okazywali szczególnie w pobożnym sprawowaniu Eucharystii.
Również Liturgicznej Służby Ołtarza obchodzi dzisiaj swoje święto, więc nie mogło zabraknąć ministrantów, lektorów, ceremoniarzy i animatorów z całej naszej diecezji. Ksiądz biskup wyraził gorące pragnienie, by z ich grona wyszli nowi kapłani, którzy będą gotowi poświęcić swoje życie dla Chrystusa. 

Misterium Męki Pańskiej

W Wielką Środę klerycy z roku IV i III uczestniczyli we Mszy świętej w kościele pw. Ducha Świętego. Po Eucharystii alumni brali udział w Misterium Męki Pańskiej, które przygotowali wraz z nauczycielami i wychowawcami pracującymi w ośrodku " Radość Życia" i oczywiście dziećmi i młodzieżą. Przedstawienie wzbudziło wielki podziw wśród zebranych w świątyni dla młodych aktorów. Po przedstawieniu alumni udali się do klas, gdzie wspólnie z dziećmi, ich rodzicami i wychowawcami spożyli wspólne śniadanie Wielkanocne. Podczas śniadania był czas na życzenia i wspólne rozmowy.

Hosanna Hosanna!!!

Niedziela Palmowa zwana też Niedzielą Męki Pańskiej. Przed południem wszystkich zebranych na Rynku Starego Miasta powitał ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, następnie poświęcił palmy. Po odczytaniu Ewangelii przez diakona wyruszyła procesja do kościoła pw. św. Józefa. Kościół zapełnił się młodzieżą, która przybyła z całej diecezji. W homilii ks. bp Edward Frankowski mówił o młodzieży. Zachęcał, by modlić się za maturzystów o pomyślne zdanie egzaminów i dobry wybór drogi życiowej. Po Mszy św. w domu katolickim odbył się konkurs palm.

Miejska Droga Krzyżowa

W sobotę, przed Niedzielą Palmową, o godzinie 15.00 nabożeństwem koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczęliśmy Sandomierską Drogę Krzyżową. Tegoroczna droga krzyżowa wiodła do naszego kościoła seminaryjnego. W nabożeństwie uczestniczyli księża biskupi, kapłani, siostry zakonne, alumni, młodzież, dzieci i wielu mieszkańców naszego miasta.
Uczestnictwo w drodze krzyżowej pozwala nam na nowo pogłębić relację z Chrystusem i drugim człowiekiem.

Klerycy w Dwikozach

Na kolejne spotkanie z ministrantami udała się grupa kleryków na czele z diakonem Krzysztofem Koziełem. Tym razem klerycy udali się do parafii pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego Pustelnika w Dwikozach, w dekanacie Zawichost. Spotkanie rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu.

« 1 2 3 4
...
37 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net