ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Spotkania z ministrantami

W dzień matki 26 maja po raz kolejny udaliśmy się do dekanatów naszej diecezji, by spotkać się z ministrantami. Ekipa diakona Damiana Blachy udała się do Baranowa Sandomierskiego. Podczas Mszy świętej w kościele parafialnym miał miejsce obrzęd ustanowienia lektorów. Po Mszy świętej odbyło się krótkie spotkanie z klerykami, podczas którego klerycy dzielili się świadectwem swojego powołania. Następnie w plebańskich ogrodach odbyło się spotkanie przy grillu.
Ekipa diakona Konrada Durmy udała się do parafii Obrazów, gdzie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu modliła się o nowe powołania wraz z ministrantami przybyłymi z dekanatu Klimontów. Następnie alumni poprowadzili spotkanie, podczas którego opowiedzieli o życiu seminaryjnym. Spotkanie zakończył wspólny grill.

Rekoronacja obrazu

Przez 9 kolejnych dni przygotowywaliśmy się do wydarzenia, które było ważne, nie tylko dla nas kleryków, zarządu seminaryjnego oraz księży profesorów, ale także dla mieszkańców miasta Sandomierza. Uroczystość Rekoronacji obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, to coś więcej niż tylko nałożenie koron na skronie Maryi. To uznanie Jej naszą Matką i Królową. Aktu Rekoronacji dokonali wspólnie w Święto Matki Kościoła ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz oraz ksiądz biskup Edward Frankowski. Mszę świętą ubogacił utwór skomponowany na tę okazję przez kleryka Piotra Żurawskiego. Na zakończenie Eucharystii odśpiewana została Litania Loretańska. Następnie zaproszeni goście udali się na poczęstunek do refektarza seminaryjnego. W związku z Rekorancją w naszym Kościele seminaryjnym w każdą pierwszą sobotę miesiąca będą odbywały się nabożeństwa maryjne przed wizerunkiem Maryi z Dzieciątkiem Jezus.

Majówka po Wiśle

Majówka na statku po Wiśle to coś nowego w naszej diecezji. Ta nietypowa forma nabożeństwa majowego spotkała się z licznym odzewem mieszkańców Sandomierza. Obecni byli także przedstawiciele duchowieństwa sandomierskiego, siostry zakonne, wspólnota WSD oraz ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, który był głównym inicjatorem tego wydarzenia. Podróż rozpoczęła się z przystani przy bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego. Po dopłynięciu w okolice wzgórza Salve Regina odśpiewano Litanię Loretańską. Następnie statek wyruszył w kierunku Gór Pieprzowych, podróży towarzyszył śpiew pieśni maryjnych prowadzony przez młodzież naszej diecezji. Po około półtora godzinnej podróży zakończono rejs. Uczestnicy rejsu byli bardzo zadowoleni z wyjątkowej żeglugi po Wiśle połączonej ze wspólną modlitwą.

Jerycho różańcowe

Idea Jerycha różańcowego nawiązuje do księgi Jozuego, w której opisane są losy narodu żydowskiego, który kroczy do Ziemi Obiecanej. Podczas zdobywania miasta Jerycho; żydzi wytrwale trwali przy Bogu wierząc, że wesprze ich w walce z mieszkańcami ziemi Kanaan. Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.
Jerycho to nieprzerwane czuwanie przed Najświętszym Sakramentem, w tym także Msza święta i modlitwa różańcowa. 
Jerycho w naszej wspólnocie rozpoczęła Msza święta wotywna o Najświętszej Maryi Pannie z Wieczernika, po której rozpoczęte zostało całonocne czuwanie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Podczas czuwania odmawialiśmy wspólnie 4 części różańca, polecając w modlitwie naszą diecezję, a także modliliśmy się w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich do naszego seminarium. Dziękujemy wszystkim, którzy łączyli się z nami duchowo podczas Jerycha odbywającego się w naszym seminarium.

Jubileusz ludzi pracy

5 maja w Bazylice katedralnej Jubileusz obchodzili ludzie pracy, rzemieślnicy i przedsiębiorcy. Eucharystii przewodniczył J.E. ks. abp Józef Kupny - metropolita wrocławski. Mszę świętą koncelebrowali ks. bp Krzysztof Nitkiewicz i ks. bp Edward Frankowski oraz kapłani z diecezji. Metropolita podczas kazania podkreślał, iż pracodawcy i pracownicy mogą i powinni w swoich środowiskach świadczyć o Chrystusie. Podał wiele przykładów jak swoim postępowaniem możemy wprowadzać Ewangelię w codzienne życie. To właśnie ludzie pracy mogą dotrzeć tam, gdzie księża normalnie nie mają dostępu. Ksiądz arcybiskup wyraził także wdzięczność z możliwości wspólnego uczestnictwa w Jubileuszu naszej diecezji.

Królowo Polski...

Maryja, jako główna patronka Polski, jest otaczana szczególnym kultem w naszej Ojczyźnie. Jej uroczystość to także dzień rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W sandomierskiej Bazylice katedralnej modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny podczas Mszy świętej, której przewodniczył ks. prał. Waldemar Gałązka. Na zakończenie Eucharystii odnowiliśmy Śluby złożone przez króla Jana Kazimierza.
 
KRÓLOWO POLSKI - MÓDL SIĘ ZA NAMI

Majówka Seminaryjna

W ramach majówki seminaryjnej w tym roku udaliśmy się do parafii Momoty. Wyruszyliśmy pieszo z Janowa Lubelskiego, by po przejściu 6 km dotrzeć do Porytowego Wzgórza, gdzie miała miejsce największa partyzancka bitwa podczas II Wojny Światowej na ziemiach polskich. Po krótkim wykładzie księdza prefekta o tym wydarzeniu, odśpiewaliśmy Regina Caeli i wyruszyliśmy w dalszą drogę. Po pokonaniu kolejnych 6 km dotarliśmy do Momot, gdzie czekał na nas ks. proboszcz Kazimierz Sagan. Przy altanie obok plebanii rozpaliliśmy grilla i podczas wspólnych śpiewów i rozmów nabieraliśmy sił po wyczerpującym marszu. Następnie ks. proboszcz przybliżył nam historię parafii, a przede wszystkim kościoła, który jest wyjątkową świątynią w naszej diecezji, gdyż jego wnętrze zostało wyrzeźbione w drewnie przez ks. Kazimierza Pińciurka. Kościół dzięki wytrwałej pracy tego kapłana posiada wyjątkowe i niepowtarzalne wnętrze. Po modlitwie koronką do Bożego miłosierdzia i odśpiewaniu litanii loretańskiej powróciliśmy do naszego seminarium.

Zakończenie Jubileuszu Młodych

1 maja to wyjątkowy dzień dla naszej wspólnoty seminaryjnej, ponieważ tego dnia w ramach Dnia Otwartej Furty przybywa do nas kilka tysięcy osób. W roku Jubileuszu Diecezji Sandomierskiej, na zakończenie Jubileuszu Młodych gościliśmy więcej osób niż w poprzednich latach. Nasza diecezja to Kościół młody, który nieustannie się rozwija i w którym młodzi ludzie pałają radością i entuzjazmem. Dowodem tego było dzisiejsze wydarzenie w murach naszego seminarium. Już po raz 18. klerycy otworzyli seminarium dla swoich gości.
Wśród wielu atrakcji dużym zainteresowaniem cieszył się turniej w piłkę nożną o Puchar Rektora WSD, w kategorii ministrantów zwyciężyła drużyna z Gościeradowa, natomiast w kategorii lektorów zwyciężyła ekipa z Raniżowa. Jak co roku wiele osób uczestniczyło w loterii fantowej, w której była rekordowa liczba nagród głównych. Na scenie wystąpili wodzireje z zespołu "Trio z Rio", ale większość z zniecierpliwieniem czekała na koncert "Tau". Dzieci mogły pozjeżdżać na zamkach dmuchanych, było także coś dla dorosłych, między innymi: wystawa szat liturgicznych w kościele seminaryjnym, śpiew Chorału Gregoriańskiego, czy wystawa misyjna. W kaplicy seminaryjnej trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Na głodnych i spragnionych czekał bigos i kiełbaski z grilla, oraz kawa i ciasteczko. W tak upalny dzień nie mogło zabraknąć lodów i zimnych napojów, o które także zadbali organizatorzy.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy nam pomogli w zorganizowaniu tego wydarzenia, a także tym, którzy zechcieli odwiedzić seminarium w Sandomierzu. Mamy nadzieję, że za rok będzie nas jeszcze więcej.

Dziękujemy za wsparcie

Jako wspólnota Wyższego Seminarium Duchowne w Sandomierzu pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania dla firm i instytucji, które wsparły tegoroczny XVIII Dzień Otwartej Furty, który był jednocześnie Zakończeniem Jubileuszu Młodych Diecezji Sandomierskiej. Dziękujemy za okazaną nam pomoc materialną, bez niej nie moglibyśmy zorganizować wydarzenia na tak dużą skalę. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia.

Wszystko ma swój czas

W niedzielę 29 kwietnia podczas uroczystej Mszy świętej nasza wspólnota dziękowała Ojcu duchownemu ks. Mariuszowi Piotrowskiemu za jego wieloletnią posługę w seminarium. Ojciec, początkowo jako prefekt, później jako kierownik duchowy posługiwał w naszej wspólnocie przez 14 lat. Przeprowadził tysiące godzin rozmów, wiele godzin poświęcił na posługę w sakramencie pokuty i pojednania. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za jego postawę kapłańską, za jego słowa rady, a także gdy trzeba było skarcenia.
Ojciec Mariusz przenosi się do Połańca do parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, gdzie będzie pełnił funkcję proboszcza i dziekana dekanatu Połaniec.
 
Niech słowa z księgi Koheleta, do których Ojciec odwoływał się wiele razy podczas swoich kazań i konferencji będą zwieńczeniem tego artykułu i wyrazem naszej wdzięczności za Jego posługę kapłańską wśród nas.
 
 
 
 
Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem:
  Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,
  czas zabijania i czas leczenia,
czas burzenia i czas budowania,
  czas płaczu i czas śmiechu,
czas zawodzenia i czas pląsów,
  czas rzucania kamieni i czas ich zbierania,
czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich,
  czas szukania i czas tracenia,
czas zachowania i czas wyrzucania,
  czas rozdzierania i czas zszywania,
czas milczenia i czas mówienia,
  czas miłowania i czas nienawiści,
czas wojny i czas pokoju.
  Cóż przyjdzie pracującemu
z trudu, jaki sobie zadaje?
  Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi,
by się nią trudzili.
  Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie,
dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata,
tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł,
jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca.
  Poznałem, że dla niego nic lepszego,
niż cieszyć się i o to dbać,
by szczęścia zaznać w swym życiu.
(Koh 3, 1-12)

« 1 2 3 4
...
27 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net