ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Kurs propedeutyczny 2016

  
1 września br. rozpoczął się w naszym Seminarium tzw. kurs wstępny dla kandydatów do naszej uczelni. Kandydaci w tym czasie poznają przede wszystkim codzienne życie alumnów, dla których Msza Święta i Liturgia Godzin stanowi najważniejsze wydarzenie każdego dnia. Alumni przyjęci na I rok studiów uczą się odmawiać modlitwę brewiarzową, medytować i rozważać Słowo Boże, a także wchodzą w milczenie tzw. silentium sacrum, które ma pozwolić im rozeznać swoje powołanie. Uczestniczą także w formacji intelektualnej poprzez udział w wykładach wprowadzających w filozofię, teologię oraz liturgię. Poznają historię seminarium i diecezji. Nie brakuje także czasu na integrację rocznika, zwiedzanie Sandomierza oraz zapoznawanie się z tradycjami jakie panują w seminarium.
 
 
 
 
 
Na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017 zostali przyjęci:
  1. Piotr Grzegorz Biernacki z par. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  2. Patryk Albert Dąchór z par. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu.
  3. Paweł Kania z par. Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie.
  4. Paweł Kida z par. Matki Bożej Częstochowskiej w Majdanie Łętowskim.
  5. Paweł Tomasz Klusek z par. NMP Salentyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
  6. Mateusz Andrzej Kobylarz z par. Matki Bożej Królowej Polski w Nowosielcu.
  7. Damian Krzysztof Surowiec z par. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Baranowie Sandomierskim.
  8. Adrian Daniel Trybulski z par. św. Stanisława Biskupa w Racławicach.
  9. Bartosz Wawrzkiewicz z par. św. Stanisława Biskupa w Osieku.

Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji nowych alumnów, aby czas przygotowania do nowego roku akademickiego był dla nich owocny i przyniósł im wiele łask Bożych. 

Sandomierscy klerycy na ŚDM 2016

Powitanie papieża na lotnisku w Balicach, wspólna modlitwa z Ojcem Świętym na Franciszkańskiej 3, rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży przez Franciszka na krakowskich Błoniach, jasnogórska Msza święta z Papieżem w 1050. rocznicę Chrztu Polski, papieska Droga Krzyżowa, Msza święta dla księży i kleryków oraz osób konsekrowanych w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, Czuwanie z Franciszkiem na Campus Misericordiae w Brzegach, a także niedzielna Eucharystia z Ojcem Świętym wieńcząca ŚDM - w tych wszystkich wydarzeniach wzięli udział klerycy sandomierskiego Seminarium.
Czas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz podróży apostolskiej Ojca Świętego Franciszka do Polski stał się dla wspólnoty kleryckiej kolejną możliwością doświadczenia powszechności Kościoła, jego różnorodności i wielokulturowości, ale przede wszystkim okazją do świadectwa o własnej wierze i duchowego wzmocnienia siebie i młodych, z którymi wyjechali do Krakowa.
W kulminacyjnym momencie Czuwania w Brzegach, w których zgromadziło się ponad 2 miliony ludzi ze 187 krajów, każdy z nas doświadczył radości oraz ducha modlitwy i jedności, niezależnie od sektora - bliższego czy najbardziej oddalonego od ołtarza.
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były również czasem posługi. Klerycy byli zaangażowani w ŚDM jako opiekunowie grup młodzieżowych z sandomierskich parafii oraz jako szafarze Komunii świętej podczas Eucharystii na Błoniach i w Brzegach. 
Czas osobistej modlitwy, wspólnotowego spotkania z Bogiem, wysłuchanych słów papieża Franciszka, bycie świadkiem jego autentyczności i otwartości oraz wzorowa postawa młodzieży przybyłej na ŚDM będzie w nas owocować przez kolejne miesiące i lata, jako żywe wspomnienie niezapomnianego czasu spędzonego w Krakowie.

Czołem Wasza Świątobliwość!

Redakcja seminaryjnego pisma "Powołanie" 27 lipca uczestniczyła w ceremonii powitania papieża Franciszka w podkrakowskich Balicach. Wśród ponad 5500 dziennikarzy akredytowanych przez Polską Agencję Prasową (PAP) i Katolicką Agencję Informacyjną (KAI) do relacjonowania przebiegu Światowych Dni Młodzieży i pielgrzymki Ojca Świętego do Polski byli również nasi klerycy: dk. Paweł Surowiec oraz kl. Piotr Sołdyga, zaś na wojskowej części lotniska Balice, gdzie odbyła się ceremonia powiatania Papieża byli jednymi z 250 dziennikarzy z całego świata, pośród największych redakcji prasowych takich jak Reuters czy AFP.
Nasi klerycy byli eskortowani przez Policję w prasowym autokarze, którym wraz z innymi dziennikarzami przybyli na lotnisko, aby wykonać jak najlepsze zdjęcia i video z przylotu Papieża do naszego kraju.
Samo przywitanie Papieża było szczególne, a przygotowaniom towarzyszyła ogromna staranność i szczególne środki bezpieczeństwa. Do udziału w uroczystościach podczas Światowych Dni Młodzieży zostali wyznaczeni najlepsi żołnierze z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, wyróżniający się pod względem dyscypliny i wyszkolenia – zapewniała ppłk Joanna Klejszmit-Bodziuch, rzeczniczka Dowództwa Garnizonu Warszawa. Na płycie balickiego lotniska na Papieża Franciszka oczekiwali prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką oraz kard. Stanisław Dziwisz z przedstawicielami Rządu RP i Episkopatu. Wszystko odbyło się w asyście kompanii reprezentacyjnej w szyku 48 żołnierzy w umundurowaniu trzech rodzajów sił zbrojnych – Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej, którym towarzyszył oficerski poczet sztandarowy. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym taki skład asysty przewidziany jest dla królów, prezydentów i głów państw odwiedzających nasz kraj – podkreśliła ppłk Klejszmit-Bodziuch. Jak to w czasie oficjalnej wizyty nie tylko Papieża, ale i każdej głowy państwa, zostały wykonane hymny Watykanu i Rzeczypospolitej Polskiej, które odegrała Orkiestra Wojskowa z Krakowa. Żołnierze kompanii reprezentacyjnej byli wśród pierwszych, którzy w Polsce przywitali papieża Franciszka. Na słowa pozdrowienia odpowiedzieli okrzykiem „Czołem Wasza Świątobliwość!”
Z lotniska Papież odjechał w eskorcie Policji i Wojska na Wawel, gdzie spotkał się z polskimi biskupami oraz odbył rozmowę z prezydentem Dudą w wawelskiej Sali Ptaków. Stamtąd udał się papamobile na Franciszkańską 3 – gdzie pod papieskim oknem oczekiwał go tłum wiernych z całego świata.
Światowe Dni Młodzieży potrwają do 31 lipca, jednak Papież weżmie udział w Wydarzeniach Centralnych ŚDM od środy do niedzieli. Oprócz Krakowa odwiedzi on także Częstochowę i Oświęcim.

(foto, video: P. Surowiec, P. Sołdyga – PAP/Powołanie)

Sandomierski Dzień Wspólnoty

           W sobotę 22 lipca br. w Sandomierzu odbył się Sandomierski Dzień Wspólnoty ŚDM. O godzinie 11 zostały powitane i przedstawione grupy pielgrzymów natomiast o godzinie 14 rozpoczęła się Msza święta z udziałem biskupów z naszej diecezji, a także z zagranicy. Następnie wszyscy młodzi przenieśli się na Sandomierski Rynek na koncert zespołu Trzecia Godzina Dnia. Wieczorem młodzież zgromadziła się na błoniach Sandomierskich, gdzie odbył się wieczór uwielbienia.
             Na Sandomierski Dzień Wspólnoty przybyło wielu pielgrzymów z zagranicy m.in z Francji, Włoch, Hiszpanii i z Ukrainy. Wspólna zabawa i modlitwa pomogła nam lepiej przygotować się na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

Dziękujemy i do zobaczenia w Krakowie !
 

Różaniec

Zapraszamy wszystkich na nabożeństwo różańcowe.
Codziennie o godz. 18.00
w Kościele seminaryjnym.
 
Serdecznie zapraszamy.
 
 

Egzamin wstępny

       11 lipca odbył się egzamin wstępny dla kandydatów, którzy pragną wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu i wejść na drogę przygotowującą do przyjęcia sakramentu święceń kapłańskich.
   Do egzaminu przystąpiło 8 kandydatów, którzy musieli wykazać się wiedzą z zakresu teologii dogmatycznej, teologii moralnej oraz historii Kościoła. 
 
 
   Po rozpatrzeniu podań o przyjęcie oraz uwzględnieniu wyników egzaminu na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017 zostali przyjęci:
 
                1.
  Dąchór Patryk Albert z par. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu
                2.
  Kania Paweł z par. Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie
                3.
  Kida Paweł z par. Matki Bożej Częstochowskiej w Majdanie Łętowskim
                4.
  Klusek Paweł Tomasz z par. NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
                5.
  Kobylarz Mateusz Andrzej z par. Matki Bożej Królowej Polski w Nowosielcu
                6.
  Surowiec Damian Krzysztof z par. św. Jana Chrzciciela w Baranowie Sandomierskim
                7.
  Trybulski Adrian Daniel z par. św. Stanisława Biskupa w Racławicach.
 
 Prosimy o modlitwę w ich intencji.
 
 
Druga tura egzaminów wstępnych odbędzie się 15 września o godz. 9.00.
 

                  

Rekolekcje kapłańskie

    W naszym Seminarium odbywają się doroczne rekolekcje kapłańskie.
   Pierwsza tura rekolekcji odbyła się w dniach od 4 do 6 lipca, natomiast druga tura rozpocznie się w dniu 11 lipca i zakończy się 13 lipca. 
   Rekolekcje prowadzi ks. Jarosław Majka - egzorcysta oraz proboszcz parafii w Świętej Katarzynie w diecezji kieleckiej. 
  Wszystkim księżom przeżywającym rekolekcje życzymy obfitych łask i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień kapłańskiego życia. 

Zakończenie roku - wakacje

    Dobiegł końca rok akademicki 2015/2016. Tradycją naszego Seminarium jest doroczna pielgrzymka kończąca cały rok wytężonej pracy duchowej i intelektualnej. W tym roku nasza wspólnota wraz z przełożonymi udała się do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin w Ożarowie, aby podziękować za mijający rok i prosić o błogosławieństwo na czas wakacji.
    Podczas Eucharystii prosiliśmy również o godne i owocne przeżycie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, podczas których będziemy modlić się wraz z młodzieżą z całego świata i Papieżem Franciszkiem. 
       Koniec roku akademickiego to początek wakacji, a więc czas odpoczynku i nabrania sił do kolejnego roku formacji. Jest to też czas pracy w parafiach, a także na wakacyjnych oazach i pielgrzymkach, dlatego zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tych wydarzeniach, a szczególnie w ŚDM.
    Jesteśmy pełni nadziei, że zbliżający się czas wakacji przyniesie nam wiele nowych doświadczeń i umiejętności przydatnych w późniejszej pracy duszpasterskiej. Jednocześnie dziękujemy wszystkim dobroczyńcom za okazane Seminarium wsparcie materialne i duchowe. 

« 1
...
35 36 37 38 39 40 41
...
48 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net