ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Adwentowy Dzień Skupienia

Grudniowy dzień skupienia poprowadził dla nas wykładowca teologii moralnej i spowiednictwa w naszym seminarium  -   ks. dr Waldemar Olech. Tematem wiodącym była tajemnica krzyża. Krzyż to nie miękka poduszka, do której przykładamy głowę po całym, męczącym dniu, ale to zimny, kanciasty kamień, do którego zaprasza nas Jezus. Ksiądz Waldemar mówił także o czasie adwentu, który jest czasem oczekiwania. Bóg objawia się ciągle jako nowe poruszenie wewnętrzne. Mówił także o trudnościach jakie spotykamy na modlitwie. Nie mamy się ich obawiać, ponieważ dobra modlitwa zawiera pewien krzyż, który pozwala nam się oczyścić. Życzymy wielu łask Bożych w dalszej posłudze kapłańskiej dla księdza Waldemara i składamy serdeczne podziękowanie za poprowadzenie dla nas dnia skupienia.

Uroczystość Niepokalanej

Maryja Niepokalanie Poczęta to główna patronka naszego seminarium. Poprzez Nowennę przygotowywaliśmy się do Jej Uroczystości. Przez 9 dni śpiewaliśmy hymn "Tota pulchra es Maria", Cała piękna jesteś Maryjo i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. Maryja została uchroniona od grzechu pierworodnego ze względu na Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Pomimo faktu niepokalanego poczęcia, Maryja nadal pozostała zwykłą żydowską dziewczyną, która całe swoje życie oddała Bogu. Tego właśnie uczy nas Niepokalana, nas kleryków i wszystkich wiernych, byśmy całe swoje życie, wszystkie troski powierzali Bogu. W naszym seminarium ten dzień, jak co roku, był uroczyście obchodzony. O godzinie 11.00 była celebrowana Msza święta. O godzinie 16.30 modlitwie przy figurze Niepokalanej na Rynku Starego Miasta przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. O godzinie 17.00 w naszym kościele miał miejsce śpiew Akatystu. Akatyst jest zawsze śpiewany na stojąco, stąd jego nazwa Ακάθιστος, którą możemy tłumaczyć jako nie siedzieć. Jest to przepiękny hymn, który wychwala Matkę Bożą, mówi o roli Matki Bożej w ziemskim życiu Jezusa Chrystusa.
Niepokalana Maryjo - módl się za nami

Był u nas !!!

 

Jak co roku, 6 grudnia, do naszej wspólnoty przybył św. Mikołaj, aby rozdać klerykom prezenty. Tym razem biskup Miry wziął udział w programie publicystycznym, gdzie opowiedział co go spotkało w drodze do seminarium, a od zaproszonych gości dowiedział się, jak żyli klerycy w ubiegłym roku, a także wysłał kilku z nich na zagraniczne misje do ciepłych krajów. Wspólne spotkanie, które przygotował kurs II było pełne radości i śmiechu. Świętego Mikołaja zapraszamy za rok.

 


Przybyli do Ojca

W dniach 30 XI - 02 XII nasze seminarium powiększyło się o 35 chłopaków, a to za sprawą rekolekcji dla młodzieży męskiej. Rekolekcjom przewodniczył ks. Tomasz Zych - wikariusz parafii Ćmielów. Rekolekcje rozpoczęła Nowenna ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego przybyli goście mogli się lepiej poznać.
Kolejnego dnia młodzi mogli zapytać kleryków, przy kawie i herbacie, o to jak wygląda życie w seminarium, co nas interesuje, co lubimy robić. Próbowaliśmy na te wszystkie pytania odpowiedzieć, niekiedy było dość zabawnie w pokojach :)  W sobotnie popołudnie uczestnicy rekolekcji udali się na wycieczkę po Sandomierzu, zwiedzili zbrojownię Rycerstwa Sandomierskiego. Wysłuchali tam opowieści na temat historii Polski. Została im przybliżona tematyka broni używanej w średniowieczu. Rekolektanci zwiedzili także salę tortur, obejrzeli pokaz walki rycerskiej, a na zakończenie mogli wcielić się w rolę wojowników średniowiecznych. Podczas konferencji w kaplicy seminaryjnej w oparciu o przypowieść O miłosiernym Ojcu (Łk 15, 11-32) ks. Tomasz przedstawił, jak wyglądają relacje z ziemskim ojcem i Tym w niebie. Jak wygląda relacja z ziemskim ojcem: "Dzwonimy do taty odbiera i: No, co tam u ciebie, wszytko w porządku? Jak szkoła? Który Stoch? Nasi wygrali? No to masz daję mamę i rozmowa się kończy. Czasami nasze rozmowy z ojcami są bardzo krótkie, rzadko rozmawiamy o naszym życiu często ograniczmy się do tematu sportu, szkoły czy samochodów". W przypowieści o miłosiernym Ojcu, Ojciec pokazuje, że jestem dla Niego ważny, że jestem kimś na kim Mu zależy, wtedy nasze serce rośnie w górę, rośnie w nas poczucie ważności. Do każdego z nas Bóg Ojciec mówi: Jesteś dla mnie bardzo ważny, Ja ciebie naprawdę kocham, uwierz w to. Ojciec miłosierny mówi, że miłość to umiejętność wybaczania. Nie zawsze nasi ojcowie potrafią wyrazić swoją miłość (mężczyźni nie są zbyt wylewni), ale oni nas kochają jako swoich synów.
Centralnym punktem drugiego dnia była Eucharystia w kościele św. Michała Archanioła. Homilię wygłosił ksiądz rekolekcjonista Tomasz Zych, mówił: "Często tworzymy wizję naszej przyszłości, planujemy co będziemy robić jutro, za miesiąc, za rok, ale czy to tej wizji zapraszamy Pana Boga? Gdy tworzymy wizję zaprośmy do niej Boga. O tym właśnie mówiła nam liturgia słowa, by zaprosić Boga do swojego życia". Mówił także o tym, że w naszym życiu mamy przejść przez troje drzwi:
  1. Modlitwa do Jezusa - bez tego dociekania nasze na nic się zdadzą.
  2. Oddanie czci Jezusowi przez przyjmowanie sakramentów - w nich powierza nam misję, by głosić Go w środowiskach, gdzie żyjemy.
  3. Naśladowanie Jezusa - weźmy Ewangelię i spójrzmy na życie Jezusa, jak On działał wśród innych i starajmy się go naśladować.
 Wieczorem był czas na modlitwę, spowiedź oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Po modlitwach wieczornych przybył do nas ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Wygłosił słowo do rekolektantów, uczestnicy przedstawili się i powiedzieli o swojej parafii pochodzenia. Następnie wspólnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.
Ostatni dzień rekolekcji - niedzielę, rozpoczęła jutrznia w kaplicy seminaryjnej. Po śniadaniu uczestnicy mogli porozmawiać z nami przy kawie, ponownie jak poprzedniego tematy były różne. Było wiele różnych pytań nie tylko na temat życia seminaryjnego, ale chociażby:Jaki jest kleryka ulubiony film? Czy klerycy grają w piłkę? Co klerycy lubią robić w wolnym czasie? Kolejnym punktem rekolekcji była integracja w auli, podczas licznych zabaw młodzi mężczyźni mogli nawiązać ze sobą lepsze relacje i lepiej poznać siebie nawzajem. Nie zabrakło też wizyty św. Mikołaja...
 
Na zakończenie rekolekcji została odprawiona Msza Święta w kościele seminaryjnym. Na początku homilii ks. Tomasz poprosił wszystkich, by zamknęli oczy i pomyśleli o przyjemnej sytuacji jakiej doświadczyli w tym roku, o takiej gdzie było im dobrze. Mówił: "Widzimy piękny świat, który Bóg stworzył, ten świat jest przedsmakiem nieba. Święty Paweł w liście do Koryntian mówił, że o wiele więcej Bóg przygotował dla nas w niebie. Przyszłe niebo zdobywamy modlitwą, sakramentami i naśladowaniem Chrystusa w swojej codzienności. Trzeba także umieć wykorzystywać swój czas na co dzień. Czy gdy wracamy z pracy, czy zakładamy kapcie i włączamy telewizor? Czy jak młodzi, gdy wracają ze szkoły, rzucają plecak pod ścianę, odpowiedzą na serię pytań: Co tam w szkole? Jak było? Dostałeś jakąś ocenę? Tak, tak wszystko w porządku i na tym rozmowa się kończy, a potem włączają komputer i wchodzą w świat wirtualny aż do wieczora, potem czas na zadania domowe i na tym dzień się kończy. Adwent to czas na zmiany". Podczas adwentu mamy znaki oczekiwania na Jezusa:
  • Kolor filoetowy - oznacza czas oczekiwania
  • Wieniec adwentowy - 4 świece, oznaczają niedziele adwentu, gdy zapali się różowa świeca to wiec, że jest już blisko, to czas na spojrzenie na nasze postanowienia adwentowe
  • Roratka - świeca symbolizująca Matkę Bożą
Na zakończenie Mszy świętej ksiądz rektor podziękował księdzu Tomaszowi, diakonom i alumnom za przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji, a uczestnikom pogratulował odwagi, że zdecydowali się uczestniczyć w tych seminaryjnych rekolekcjach. Życzył także Bożej pomocy w odkryciu życiowej drogi.

· 


Być bliżej serca Matki

Pierwszosobotnia Msza święta ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, to wyraz naszej wiary i kultu Niepokalanej, która w naszym kościele czczona jest w koronowanym wizerunku Matki Bożej z Dzieciątkiem. Eucharystii przewodniczył ks. Tomasz Zych - wikariusz parafii Ćmielów, który prowadził rekolekcje dla młodzieży męskiej. We Mszy świętej uczestniczyli chłopcy przeżywający swoje rekolekcje w dniach 30 XI- 02 XII. Asysta liturgiczna składała się z uczestników rekolekcji. Homilię  ks. Tomasz rozpoczął od pojęcia ciekawości. "Może ona nas prowadzić do dobra lub zła. Prowadzi nas do dobra, gdy zainteresujemy się kimś, by komuś pomóc, czy go pocieszyć. Prowadzi nas do zła wtedy, gdy chcemy wiedzieć więcej dla zaspokojenia własnych pragnień, by więcej wiedzieć o swojej przyszłości. Często tworzymy sobie wizję naszej przyszłości, co będę robił jutro, za miesiąc, za rok. Ale czy mamy wizję relacji z Panem Bogiem na przyszłość?" - pytał kaznodzieja. Liturgia słowa, mówi nam o zaproszeniu Boga do swojego życia. Zachęcał dalej: Gdy tworzysz wizję swojej przyszłości to zaproś do niej Pana Boga. Wspomniał także o trzech drzwiach, przez które musimy przejść:
 
 
  1. Modlitwa do Jezusa - bez tego dociekania nasze na nic się zdadzą.
  2. Oddanie czci Jezusowi przez przyjmowanie sakramentów - w nich powierza nam misję, by głosić Go w środowiskach, gdzie żyjemy.
  3. Naśladowanie Jezusa - weźmy Ewangelię i spójrzmy na życie Jezusa, jak On działał wśród innych i starajmy się go naśladować.
Zadajmy sobie pytanie jak naśladować Jezusa? Odpowiedź daje nam Maryja. Ona jest przykładem pokornego naśladowania Jezusa. To właśnie Maryja ukazuje nam jak mamy uczyć się i wzrastać przy Jezusie.
Po Mszy świętej podczas modlitwy różańcowej polecaliśmy Bogu przez wstawiennictwo Maryi uczestników rekolekcji oraz modliliśmy się o nowe powołania do służby Bogu w Kościele.

Spotkanie z psychologiem

Każde spotkanie wnosi coś do naszego życia, trochę je ubogaca i zmienia, daje do myślenia, pozwala na poszerzenie wiedzy, ambicji, celów i wyobrażeń...

W poniedziałkowe popołudnie mieliśmy okazję spotkać się z panem Grzegorzem Grabowskim - doktorem psychoterapii i psychologii zdrowia. Podczas półtoragodzinnego wykładu poznaliśmy zagrożenia płynące z zażywania substancji psychoaktywnych, dowiedzieliśmy się jakie wywołują skutki oraz jak powstają nałogi. W dobie współczesnego dobrobytu, kiedy mamy dostęp i gromadzimy różne dobra, często tracimy nad nimi kontrolę. Uzależnienia behawioralne przejmują nad nami kontrolę w różnych dziedzinach życia, takich jak robienie zakupów, czy używanie środków masowego przekazu. Zaczyna nam to sprawiać przyjemność i w końcu się uzależniamy.

Po zarysowaniu problemu pan Grzegorz, pokazał nam od podszewki jak rozpoznać osobę uzależnioną, w jaki sposób ona funkcjonuje, jak należy do niej podchodzić, gdzie ją skierować i jak jej pomóc.

Kończąc wykład nasz Gość podkreślił znaczenie osób duchownych, ukazując jak ważną rolę mogą odegrać w życiu tych, którzy się pogubili.

Oddając krew - ratuję życie

 „Oddając krew – ratuję życie” To hasło przyświeca ludziom, którzy postanowili honorowo oddawać krew. Działalność Honorowych Dawców Krwi ma szczególny wymiar. Udowadnia tezę, że człowiek nie jest stworzony tylko po to, by brać ale przede wszystkim by dawać . W przypadku krwiodawców dar ten jest szczególny, bo jest to dar życia.
W ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa, które obchodzi 60-lecie powstania świętowali także nasi klerycy z Klubu HDK „AIMA”. Obchody rozpoczęły się Mszą świętą pod przewodnictwem ks. rektora Rafała Kułagi – opiekuna klubu „AIMA”. Po zakończonej Eucharystii odbyło się spotkanie, na którym zostało przedstawione sprawozdanie z całorocznej pracy klubu, a także zostały wręczone upominki dla naszych krwiodawców i gości. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Oddziału Terenowego w Sandomierzu RCKiK w Kielcach oraz PCK w Sandomierzu na czele z prezesem Zbigniewem Majewskim, który na ręce ks. rektora wręczył medal za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa dla klubu kleryckiego „AIMA”.

Przyjaźń i muzyka

W sobotnie popołudnie przybyli nasi Przyjaciele ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy kleryckiej od tego, co jest najważniejsze w życiu, czyli od Mszy świętej, którą celebrowali kapłani z zarządu na czele z księdzem rektorem. Po Eucharystii nasi Przyjaciele udali się do auli zwanej złotą, by tam przy kawie i herbacie porozmawiać ze sobą, wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat funkcjonowania Stowarzyszenia. Nad wszystkim czuwał ksiądz rektor wraz z księdzem dyrektorem Dominikiem Buckim, a także koordynatorem Stowarzyszenia kl. Mateusz Zięba z roku IV.
 
Kolejnym ważnym punktem tego dnia był Koncert Cecyliański w kościele seminaryjnym, do którego alumni przygotowywali się przez szereg prób i ćwiczeń pod czujnym okiem opiekuna chóru kleryckiego ks. Leszka Chamerskiego. Podczas koncertu oprócz chóru kleryckiego wystąpili także Chór "Canticus" z Tarnobrzegu, za organami zasiadł pan Mariusz Ryś. Piękna muzyka i śpiewy w naszym kościele seminaryjnym wybrzmiały na cześć patronki muzyki kościelnej św. Cecylii.
 
Spotkanie zakończył posiłek na refektarzu kleryckim połączony ze wspólnym śpiewaniem i wypowiedziami naszych Przyjaciół.

Niedziela powołaniowa

Niedziela powołaniowa przeżywana jest dwukrotnie podczas roku akademickiego. 18 listopada wspólnota seminaryjna udała się do parafii dekanatów: Staszów i Połaniec. Trzyosobowe delegacje w składzie: dwóch alumnów oraz jeden z księży przełożonych lub profesorów, wyruszyły z samego rana, by dotrzeć do wyznaczonych parafii na czas. Podczas Mszy świętych kapłani oraz diakonii głosili homilie, które nawiązywały w swej tematyce do roli powołania w naszym życiu. Natomiast alumni spotykali się z młodzieżą, dzielili się historią swojego powołania, opowiadali o życiu w seminarium, a także odpowiadali na pytania. Każdy z nas spotkał się z życzliwością, zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem zarówno ze strony księży, jak i parafian. Mocno ufamy, że ten wyjazd powołaniowy rozbudził w młodych ludziach zainteresowanie sprawami własnego powołania, oraz pobudził wszystkich do gorliwej modlitwy w intencji powołań i powołanych do kapłaństwa. Za wszelką życzliwość i modlitwę składamy serdeczne podziękowania i zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej.

Dzień skupienia

W dniach 16/17 listopada nasza wspólnota przeżywała dzień skupienia, który prowadził o. Luca Bovio IMC, sekretarz Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce. Tematem przewodnim była duchowość misyjna. 

O. Luca uwrażliwił nas na potrzebę kształtowania postawy otwartości na tych którzy jeszcze nie słyszeli o Jezusie.

 

Przypomniał nam, że postawa misyjna nie jest zarezerwowana dla misjonarzy, ale obowiązuje każdego chrześcijanina, który przez swoją autentyczną postawę powinien głosić Chrystusa w swoim środowisku.

W czasie spotkań zapoznaliśmy się ze strukturą i formą działalności jaką świadczy Papieska Unia Misyjna, a chętni mogli zostać członkami PUM.

Poznaliśmy również postać bł. Paolo Manna, założyciela PUM, który otwierał ludzi na misyjną naturę kościoła.

 

« 1 2 3 4 5
...
33 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net