ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Nowi lektorzy i akolici

W czwartek 5 marca w naszym kościele seminaryjnym ks. bp Edward Frankowski udzielił posług lektoratu i akolitatu alumnom trzeciego i czwartego roku. Lektorami zostało sześciu alumnów, zaś akolitami dziesięciu.
Wydarzenie poprzedziły 4-dniowe rekolekcje wielkopostne, które wygłosił o. Krzysztof Poświata CSMA z Miejsca Piastowego.
Klerycy w trakcie formacji seminaryjnej ustanawiani są lektorami i akolitami. Wykonywanie tych posług pomaga we właściwym przygotowaniu się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa.
Do zadań lektora należy proklamowanie Słowa Bożego w czasie liturgii i poza nią, może on także błogosławić pokarmy. Akolita pomaga diakonowi i kapłanowi w posłudze przy ołtarzu, może także udzielać Komunii świętej i wystawiać Najświętszy Sakrament do publicznych adoracji.
Na zakończenie Mszy św. z racji 31. rocznicy sakry biskupiej wspólnota seminaryjna złożyła biskupowi Edwardowi Frankowskiemu życzenia wytrwałości na dalsze lata posługiwania.

Jesteście moimi przyjaciółmi!

Pod takim tematem przebiegały nasze rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Krzysztof Poświata CSMA, przełożony Domu Macierzystego w Miejscu Piastowym. Rekolekcjonista dzielił się z nami swym bogatym doświadczeniem duszpasterskim, zdobytym m.in w pracy misyjnej na Białorusi.
Ćwiczeniom duchowym towarzyszyła Ikona Przyjaźni. Przedstawia ona Chrystusa i św. Menasa. Jezus kładzie swą rękę na ramieniu Menasa. Ksiądz Krzysztof chciał nam przypomnieć, że Jezus jest zawsze przy nas. Nawet jeśli my sami nie dostrzegamy Jego obecności, to On towarzyszy nam zawsze. Szczególna uwaga była skupiona właśnie na przyjaźń z Jezusem.
"Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi" (J 15,15)

Modlitwa zranionego Kościoła

W pierwszy piątek Wielkiego Postu, w dniu modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, w naszym kościele seminaryjnym odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji ofiar wykorzystywania seksualnego we wspólnocie Kościoła. Podczas nabożeństwa wykorzystano rozważania przygotowane przez jedną z osób pokrzywdzonych.
We wspólnej modlitwie uczestniczyli ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, profesorowie i alumni sandomierskiego seminarium, kapłani, osoby konsekrowane oraz licznie zebrani wierni. Modlitwie przewodniczył ks. rektor Rafał Kułaga - wikariusz biskupi ds. Duchowieństwa diecezjalnego. Rozważania poszczególnych stacji czytali księża profesorowie seminarium, pracownicy kurii diecezjalnej, siostry zakonne oraz klerycy. Na zakończenie ks. bp Krzysztof Nitkiewicz zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy za osoby dotkliwie zranione przez zły dotyk, ale także o konieczność modlitwy za sprawców tych przestępstw, by się nawrócili. Na zakończenie ks. Biskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Jubileuszowy Odpust zupełny

Z racji Jubileuszu 200-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: tzn. spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust można zyskać jeden w ciągu dnia i ofiarować za siebie lub jako pomoc dla dusz w czyśćcu.
 
W roku jubileuszowym zapraszamy do kościoła seminaryjnego na codzienną wieczorną adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 19.00 do 21.00.

  

JUBILEUSZOWY ODPUST ZUPEŁNY

 

dla nawiedzających kościół seminaryjny

pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu

od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 

 

Odpust mogą zyskać wierni, którzy nawiedzą kościół seminaryjny i będą tam pobożne uczestniczyć w obchodach jubileuszowych, albo przynajmniej spędzą określony czas na modlitwie, kończąc ją odmówieniem: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy do Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła.

Pozostałe warunki zyskania odpustu:

·         spowiedź sakramentalna /odprawiona wcześniej/

·         zerwanie z przywiązaniem do jakiegokolwiek grzechu

·         przyjęcie Komunii Świętej

·         modlitwa w intencjach Ojca Świętego

Odpust można zyskać jeden w ciągu dnia i ofiarować za siebie lub jako pomoc dla dusz w czyśćcu.

 

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, mogą także uzyskać odpust zupełny pod następującymi warunkami:

·         zerwanie z przywiązaniem do jakiegokolwiek grzechu

·         łączność duchową z obchodami jubileuszowymi poprzez ofiarowanie Bogu swojej modlitwy i cierpienia oraz doświadczanych niedogodności życia

·         modlitwa w intencjach Ojca Świętego

·         wzbudzenie pragnienia wypełnienia trzech przyjętych zwyczajowo warunków, gdy tylko będzie to możliwe /spowiedź, Komunia Święta, nawiedzenie kościoła seminaryjnego/

 

 

Penitencjaria Apostolska, czyli jedna z dykasterii Kurii Rzymskiej, wspomagająca papieża w przewodzeniu Kościołowi, do kompetencji której należy między innymi udzielanie w imieniu Ojca Świętego odpustów, stosownym dekretem, na czas trwania Roku Jubileuszowego, do dnia 31 grudnia 2020 roku, udzieliła pielgrzymom nawiedzającym kościół seminaryjny pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

 

 

 

Penitencjaria Apostolska

Prot. N. 1424/19/I

 

DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA dla pogłębienia pobożności wiernych i dla zbawienia dusz, na mocy specjalnych upoważnień udzielonych przez Ojca Świętego w Chrystusie i Panu naszym, z Bożej Opatrzności, Franciszka, przychylając się do próśb skierowanych przez Jego Ekscelencję Krzysztofa Nitkiewicza, Biskupa Sandomierskiego, w dwusetną rocznicę Diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, łaskawie udziela z nadprzyrodzonych skarbów Kościoła odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) wiernym, którzy szczerze żałując za grzechy i kierując się miłością nawiedzą jako pielgrzymi rektoralny kościół tegoż Seminarium pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku 2020. Winni tam pobożnie uczestniczyć w obchodach jubileuszowych, albo przynajmniej spędzić określony czas na modlitwie myślnej zakończonej Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary i modlitwą za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny i świętego Michała Archanioła. Mogą także ofiarować ten odpust jako pomoc dla dusz w czyśćcu.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, włączając się duchowo w obchody jubileuszowe, mogą także uzyskać odpust zupełny, jeśli wzbudzą sobie odrazę do wszelkiego grzechu i intencję, że, gdy to będzie możliwe, wypełnią trzy zwyczajowe warunki, a swoje modlitwy, cierpienia i dolegliwości ofiarują miłosiernemu Bogu.

Aby zaś dostęp o Bożego przebaczenia, uzyskanego na mocy władzy kluczy Kościoła, dzięki miłości duszpasterskiej, mógł być łatwiej osiągalny, Penitencjaria ta usilnie prosi, aby kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania, chętnie i wielkodusznie oddawali się sprawowaniu Sakramentu Pokuty.

Niniejsze obowiązuje w tym tyko przypadku. Bez względu na jakiekolwiek inne przeciwne zarządzenia.

Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 16 miesiąca grudnia Roku Pańskiego 2019.

 

/-/ Maurus kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

/-/ Krzysztof Nykiel

Regens

 

 

 

Penitencjaria Apostolska

Prot. N. 1425/19/I

 

DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA na mocy specjalnych upoważnień udzielonych przez Ojca Świętego w Chrystusie i Panu naszym, z Bożej Opatrzności, Franciszka, łaskawie zezwala Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Krzysztofowi Nitkiewiczowi, Biskupowi Sandomierskiemu, aby w czasie jubileuszu Wyższego Seminarium Duchownego, wybrawszy dzień dogodny dla wiernych, po zakończeniu obrzędów Mszy świętej, udzielił wszystkim wiernym obecnym, którzy sercem skuszonym i kierowani miłością będą uczestniczyć w tej Mszy świętej, Błogosławieństwa papieskiego i związanego z nim odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedzi sakramentalnej, Komunii świętej i modlitwy i intencjach Ojca Świętego).

Wierni, którzy pobożnie przyjmą Błogosławieństwo apostolskie, jeśli by nawet z jakiejś rozumnej przyczyny fizycznie nie mogli być obecni w świętych obrzędach, jeśli z pobożną intencją będą w nich uczestniczyć z pośrednictwem telewizji lub radia będą mogli uzyskać odpust zupełny zgodnie z normami prawa.

Bez względu na jakiekolwiek inne przeciwne zarządzenia.

Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 16 miesiąca grudnia Roku Pańskiego 2019.

 

/-/ Maurus kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

/-/ Krzysztof Nykiel

Regens

 

Imieniny księdza Leona

Ks. Leon Siwecki niemal każdy wykład rozpoczyna od pytania: "Czy od ostatniego wykładu zrodziło się wśród was jakieś pytanie"? Zazwyczaj nie są to łatwe pytania:), ale ksiądz profesor stara się odpowiedzieć na wszystkie, nawet te najtrudniejsze. Podczas wykładów z teologii dogmatycznej uczy nas, że teologia ciągle się rozwija, a przez jej studiowanie coraz bardziej możemy zgłębiać tajemnicę Bożego Objawienia. Pragniemy życzyć wielu łask Bożych w niełatwej posłudze kapłańskiej w naszym seminarium. Dziękujemy za wszelką pomoc i wiedzę przekazywaną nam podczas wykładów.

Modlitwa za chorych

W orędziu na XXVIII Światowy Dzień Chorego papież Franciszek napisał: Osobom przeżywającym przygnębienie z powodu swojej sytuacji słabości i bólu Jezus Chrystus nie narzuca przepisów prawa, ale oferuje swoje miłosierdzie czyli samego siebie jako odnawiającą moc. Jezus patrzy na poranione człowieczeństwo. W orędziu papież podkreśla także rolę rodziny, która cierpi i również potrzebuje pociechy i bliskości.

Obchody diecezjalne odbyły się w Sandomierzu. Mszy Świętej w kościele seminaryjnym przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, który podczas homilii przypomniał słowa Ojca Świętego Franciszka: rzeczownik osoba zawsze pojawia się przed przymiotnikiem chory.
Po homilii biskupi oraz kapłani udzielili sakramentu namaszczenia chorych osobom przybyłym do świątyni  seminaryjnej, wśród nich było wielu chorych oraz osób w podeszłym wieku. Na zakończenie Eucharystii odmówiono modlitwy w celu uzyskania odpustu, który można uzyskiwać w kościele seminaryjnym z racji 200-lecia seminarium duchowego.

Dzień skupienia

W niedzielę 9 lutego w naszym seminarium odbył się dzień skupienia. Jednakże tym razem nie było konferencji. Pracujący na parafii księża nie mają prowadzonych dni skupienia i sami muszą zatroszczyć się o ich zorganizowanie oraz dobre przeżycie. Dlatego nasi ojcowie duchowni zaproponowali, abyśmy w ramach przygotowania do tego wyzwania wyruszyli na pustynię indywidualnie. Oczywiście pomagali nam w tym. 
Najpierw w sobotę wieczorem ojciec Rafał wytłumaczył jak właściwie podejść do tematu, a także przekazał nam pomoce do medytacji niedzielnej Ewangelii. Następny dzień rozpoczęła kilkugodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której klerycy mogli się modlić według własnego planu. Natomiast po obiedzie wszyscy zebrali się na auli, aby podzielić się tym, co Bóg w swym Słowie do każdego powiedział. Całość zwieńczyła wspólna Eucharystia pod przewodnictwem ojca Szymona, który wygłosił także homilię.

Uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu

Tradycja spotkań naukowych w naszym seminarium z okazji wspomnienia św. Tomasza z Akwinu, pielęgnowana jest od wielu lat. W tym roku miała ona szczególny charakter ze względu  na jubileusz 200-lecia istnienia naszej uczelni. 25 stycznia, w święto Nawrócenie św. Pawła, zebraliśmy się w Kościele seminaryjnym na wspólnej Eucharystii, aby wspominać Doktora Anielskiego. Zgromadzeniu przewodniczył ks. bp senior Edward Frankowski, wraz z nim Mszę św. koncelebrowali: ks. rektor, wykładowcy naszego seminarium, księża dziekani, neoprezbiterzy oraz zaprzyjaźnieni kapłani. We Mszy uczestniczyli przyjaciele naszego seminarium oraz siostry zakonne. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ zawracając uwagę na historię życia oraz posłannictwo św. Pawła i św. Tomasza. 
Po wspólnej Eucharystii w auli wysłuchaliśmy wykładu. Ks. prof. Hałas - Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych w UPJP II w Krakowie w wykładzie zatytułowanym "Jubileusz w tradycji biblijnej" ukazał biblijne źródła praktyki jubileuszowej w Kościele. Przedstawił w jaki sposób jubileusz był rozumiany w na przestrzeni wieków oraz jak jest przeżywany współcześnie, kończąc przykładem ogłoszonego przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
Po wykładzie był czas na dyskusję i pytania. Całość spotkania podsumował ks. bp Krzysztof Nitkiewicz podkreślając geniusz, jakim św. Tomasz z Akwinu został obdarzony przez Boga. – On miał dobrych mistrzów i sam był mistrzem dla wielu – zauważył biskup.

Modlitwa o jedność

W trwającym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, 24 stycznia, w kaplicy seminaryjnej modliliśmy się wraz z naszym księdzem biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem o jedność dla podzielonych chrześcijan. Ks. bp celebrował Mszę świętą wraz z kapłanami posługującymi w seminarium. Przypomniał, że mimo wielu kroków już poczynionych w kierunku jedności chrześcijan, wielu uważa, że już więcej nie można nic zrobić. Różnimy się w sprawach doktryny, ważności święceń i sakramentów, ale powinniśmy wykazywać naszą troskę o sprawy ekumenizmu. Niektórzy sądzą, że skoro w naszej okolicy nie ma wiernych innych wyzwań, to nie ma potrzeby modlitwy w intencji jedności. Jest to jednak sprawa nas wszystkich. Wzorem do naśladowania może być św. Franciszek Salezy, który gdy nie mógł głosić kazań, gdy był odrzucany, to umieszczał w drzwiach domów fragmenty Pisma Świętego i myśli do rozważania swoim wiernym. Niczego nie robił na siłę, do niczego nie zmuszał; jedynie zachęcał mimo trudnych sytuacji i konfliktów jakie go spotkały podczas posługi jako biskupa Genewy.
Wieczorem uczestniczyliśmy w koncercie prawosławnych hymnów liturgicznych, pieśni i kolęd oraz modlitwie o jedność w Bazylice Katedralnej.
Dzień wcześniej podczas nabożeństwa połączonego ze śpiewem kanonów Taize, polecaliśmy Panu Bogu sprawę jedności chrześcijan.

Diakoni obsługiwali stoły

Już po raz ostatni nasi diakoni posługiwali przy stołach. Ostatnia posługa na refektarzu kleryckim diakonów to ważne wydarzenie, ponieważ to najstarsi obsługują młodszych. Najstarsi bracia już za niedługo udadzą się do swoich pierwszych parafii na praktykę diakońską. Prosimy o modlitwę w intencji diakonów naszej diecezji.

« 1 2 3 4 5
...
46 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net