ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Ekstremalnie z Jezusem

Msza św. w kościele pw. Świętego Ducha rozpoczęła tegoroczną Ekstremalną Drogę Krzyżową z Sandomierza. Eucharystii przewodniczył Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu - ks. Rafał Kułaga, a homilię wygłosił ks. Bogusław Pitucha. Podkreślił, że koniec Wielkiego Postu to dobry moment na podsumowania naszych postanowień, naszych uczynków. Wszystkie ćwiczenia Wielkopostne miały służyć naszemu nawróceniu, naszej wewnętrznej przemianie. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest sprawdzianem naszego ducha i sił. W tym roku przebiega ona pod hasłem: Kościół XXI wieku. EDK pomaga nam w samotności i skupieniu naśladować Jezusa Chrystusa. To piękne doświadczenie bycia sam na sam z Jezusem. Podczas EDK doświadczamy własnych słabości, ale też miłości, wspólnoty i braterstwa.

Na zakończenie Mszy słowo do zebranych w świątyni skierował Biskup Sandomierski - ks. dr Krzysztof Nitkiewicz, mówił: droga krzyżowa jest zawsze zjednoczeniem z Chrystusem umierającym. Stajemy pod Jego krzyżem i tam możemy przyjąć różne postawy, możemy być Maryją, Janem ale też możemy być złym łotrem czy też biernymi obserwatorami widowiska. Potrzeba nam takich wydarzeń jak Ekstremalna Droga Krzyżowa, by pociągnąć innych swoim przykładem. Chrystus chce byśmy z nim umierali. Biskup zachęcił do ofiarowania tej EDK w intencji świętości kapłanów, także za maturzystów i młodych.    

W drogę prowadzącą z Sandomierza do Ożarowa udała się grupa 16 kleryków. Pomimo trudnych warunków pogodowych, w godzinach porannych wszyscy dotarli do celu. Mimo trudu i zmęczenia wszyscy czuli radość z doświadczenia spotkania z Jezusem na Jego drodze krzyżowej.


Dzień skupienia

W dniach 6/7 kwietnia przeżywaliśmy dzień skupienia, który poprowadził nasz ojciec duchowny ks. dr Rafał Kobiałka. Tym razem skupiliśmy się na tym jak przeżywać triduum paschalne. Ojciec w krótkich słowach przypomniał nam, które elementy są w poszczególnych dniach triduum najważniejsze. Zachęcił nas również, abyśmy przeczytali list okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych. 

Pierwsza sobota

W pierwszą sobotę kwietnia Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kan. dr hab. Leon Siwecki. W homilii wykładowca teologii dogmatycznej mówił, że w posagu duchowym Tradycja Kościoła pozostawiły nam wiele przepięknych pieśni wielkopostnych. W Wielkim Poście mamy czuć popiół na naszych głowach. Kolumny duchowe w tym okresie to oczywiście: modlitwa, post i jałmużna. Ale my mamy zrozumieć krzyż, przez który zostaliśmy odkupieni, potrzeba mam czasu Wielkiego Postu, by zrozumieć, że jesteśmy odkupieni przez Pana. Współczesny człowiek zapomina, że poranione serce możemy naprawić tylko przez Boże Miłosierdzie. Wielki Post to także czas gdy musimy patrzeć na Maryję, której serce przeniknął miecz boleści. Maryja dała swoje serce Jezusowi, by pozyskać niepokalane. 

Taizé w WSD

We wtorek, 2 kwietnia, w kościele seminaryjnym miało miejsce wielkopostne czuwanie modlitewne młodzieży w ramach przygotowań do Europejskiego Spotkania Młodych we Wrocławiu organizowanego przez wspólnotę Taizé. Wspólnej modlitwie towarzyszył śpiew kanonów, czytanie fragmentów Pisma Świętego oraz cisza. Uczestnicy kontemplowali ikonę Trójcy Świętej. Brat Maciej z Taizé wytłumaczył na czym polega modlitwa w ich wspólnocie. Na zakończenie czuwania ks. Krzysztof Kwiatkowski udzielił błogosławieństwa.
Druga część spotkania miała miejsce w auli wykładowej WSD, gdzie br Maciej wyświetlił film opowiadający o wspólnocie Taizé oraz odpowiadał na pytania zebranych w auli.
Spotkanie zakończyło wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego.
 
Przybycie brata Macieja związane było z ubiegłoroczną pielgrzymką ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, ks. rektora i ojca duchownego Rafała wraz z księżmi neoprezbiterami do Nieniec i Francji, w czasie której odwiedzili oni Wspólnotę w Taizé. 

Z ministrantami w Stalowej Woli

W  sobotę 30 marca grupa kleryków na czele z diakonem Mateuszem Niemcem przybyła do parafii pw. Opatrzności Bożej w Stalowej Woli na spotkanie z ministrantami i lektorami dekanatu Stalowa Wola. Spotkanie rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył nasz Ojciec Duchowny ks. Szymon Brodowski - Diecezjalny Referent do spraw powołań. Po Mszy świętej alumni poprowadzili spotkanie z ministrantami w sali parafialnej. Podczas spotkania ministranci rywalizowali w grze online na temat wiedzy liturgicznej. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

Spotkanie z psychologiem

We wtorkowe popołudnie mieliśmy okazję spotkać się z panem Grzegorzem Grabowskim - doktorem psychoterapii i psychologii zdrowia. Podczas godzinnego wykładu poznaliśmy wpływ uzależnienia alkoholowego jednej osoby na pozostałych członków rodziny.

Dowiedzieliśmy się o zjawisku współuzależnienia, na czym ono polega oraz jakie mechanizmy kierują osobami w rodzinach alkoholowych.

Pan Grzegorz pokazał nam jak dysfunkcja jednej osoby we wspólnocie powoduje przybieranie przez pozostałych członków ról mających zrównoważyć zaistniałą sytuację oraz jak destruktywne są te role dla wszystkich. Psycholog podkreślał jak ważne jest, aby ten krąg przerwać.

Mówił także o znaczeniu osób duchownych, ukazując jak ważną rolę mogą odegrać w życiu tych, którzy się pogubili.

Nowi szafarze

W III Niedzielę Wielkiego Postu ks. bp Krzysztof Nitkiewicz udzielił posługi 20 nadzwyczajnym szafarzom Komunii świętej. We Mszy świętej w kościele seminaryjnym uczestniczyli księża proboszczowie, oraz rodziny, bliscy i przyjaciele nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Podczas homilii Jego Ekscelencja mówił, że nowi nadzwyczajni szafarze mają być znakami w swoich parafiach i środowiskach, które będą pociągały innych ludzi do aktywnej działalności we wspólnocie Kościoła. Po Mszy świętej nadzwyczajni szafarze i zaproszeni goście udali się na refektarz klerycki, by zakończyć spotkanie wspólnym obiadem z alumnami.

Klerycy w Majdanie Łętowskim

Spotkanie z ministrantami w Majdanie Łętowskim rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu. Po spotkaniu z Panem klerycy na czele z diakonem Mateuszem Niemcem spotkali się z ministrantami i lektorami dekanatu Rudnik nad Sanem. Podczas spotkania alumni przybliżyli tematykę powołania, mówili także o życiu seminaryjnym. Ministranci z zaciekawieniem słuchali kleryków. Kolejnym punktem spotkania były zawody sportowe, podczas których rywalizowali ministranci w różnych konkurencjach. Nie brakowało dobrej zabawy i nuty zaciętej walki o jak najlepsze wyniki.

Nasi w Janowie Lubelskim

W sobotę w Janowie Lubelskim w parafii św. Jadwigi Królowej odbyło się dekanalne spotkanie ministrantów i lektorów. Była też tam obecna grupa kleryków na czele z diakonem Łukaszem Flisem. Spotkanie rozpoczęła Msza święta. Następnie klerycy opowiedzieli ministrantom na temat Pisma Świętego. Kandydatom na lektorów dali kilka praktycznych wskazówek jak dobrze czytać Słowo Boże w kościele, oraz jak posługiwać się lekcjonarzem. Podczas spotkania klerycy wyświetlili film na temat powołania i seminarium. Wspólnie spędzony czas zakończono grillem.

Promocja albumu i "Oratorium"

21 marca klerycy uczestniczyli w promocji albumu autorstwa Mariana Grzybowskiego „Ziemia mówiąca Bogu tak” oraz książki z pełnym tekstem libretta Oratorium o Męczennikach Sandomierskich autorstwa ks. Krzysztofa Lechowicza, do której dołączone są płyty CD i DVD z premiery oratorium, która odbyła się 30 czerwca 2018 r. na Zamku Krzyżtopór. Autorami muzyki są kompozytorzy Piotr Pałka i Hubert Kowalski. Książki zostały wydane przez Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

 Wydana książka z płytami z oratorium oraz album o sztuce sakralnej i obrzędowości jest podsumowaniem obchodów 200-lecia Diecezji Sandomierskiej oraz inauguruje jubileusz 100. rocznicy powstania drukarni diecezjalnej. Spotkanie prezentujące te wydawnictwa odbyło się w Katolickim Domu Kultury w Sandomierzu. Wzięli w nim udział: biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz, bp pomocniczy senior Edward Frankowski, pan Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza wraz z przewodniczącym rady miasta panem Wojciechem Czerwcem, pan Marian Grzybowski, autor zdjęć i albumu, kompozytor – jeden z twórców muzyki do oratorium pan Hubert Kowalski, dyrekcja i pracownicy Wydawnictwa Diecezjalnego i  Drukarni w Sandomierzu, duchowieństwo, siostry zakonne oraz chórzyści, którzy wykonali premierę oratorium.
Podczas spotkania autor zdjęć przedstawił krótką prezentację materiału fotograficznego powstałego podczas prac nad albumem. Prezentacji towarzyszyła muzyka z Oratorium o Męczennikach Sandomierskich.

  Podczas rozmowy kompozytor Hubert Kowalski, mówił o kulisach powstania dzieła oraz wspólnej pracy z chórem,  który wykonał utwór wraz z solistami podczas premiery 30 czerwca 2018 r. w Zamku Krzyżtopór.

Bp Krzysztof Nitkiewicz podziękował twórcom i organizatorom spotkania. 

Na zakończenie obecni mogli wysłuchać wzruszającego koncert zespołu „Jerycho” wykonującego dawną muzykę sakralną. Muzycy zaprezentowali średniowieczne pieśni wielkopostne i maryjne.


 

« 1 2 3 4 5
...
37 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net