ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Jezus woła Cię po imieniu

Podczas ostatniego weekendu na korytarzach naszego seminarium zrobiło się gwarnie i radośnie. Wszystko za sprawą rozentuzjazmowanej młodzieży, która przybyła do sandomierskiego Seminarium, aby odkryć swoje powołanie. Od piątku 29 listopada do niedzieli 1 grudnia, 56 młodych mężczyzn wzięło udział w organizowanych u nas rekolekcjach powołaniowych.

W tym roku rekolekcje poprowadzili: ks. Mateusz Machniak z parafii św. Barbary w Tarnobrzegu oraz ks. Piotr Sołdyga z parafii św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pomagali im dk. Piotr Sosnówka oraz kl. Jan Golec oraz kl. Bartosz Wawrzkiewicz, a zaangażowani byli pozostali alumni.

Rekolekcje rozpoczęły się nowenną przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, następnie przybyli goście wzięli udział w wypełnionym licznymi zabawami spotkaniu integracyjnym oraz  pierwszej konferencji.

Drugi dzień był bardzo intensywny. Oprócz Mszy Świętej, modlitwy i konferencji, młodzieńcy mieli za zadanie zilustrować różne rodzaje powołań, mogli zwiedzić Sandomierz, czy spotkać się z interesującymi ludźmi: starszym i młodszym kapłanem - ks. prał. Jerzym Siarą oraz ks. Damianem Szypułą. Wieczorem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu można było skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Później chętni mogli wspólnie obejrzeć film.

Ostatniego dnia rekolektanci mieli okazję porozmawiać z klerykami przy kawie, wymienić się swoimi wrażeniami oraz zapytać o życie w seminarium.

Podsumowaniem tych trzech dni była uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. dr Rafała Kułagi - rektora WSD, podczas której posługę podjęli nasi goście.


Oto co odpowiedział ks. Mateusz Machniak pytany o treść rekolekcji:

 

Jesteśmy na rekolekcjach w seminarium duchownym w Sandomierzu. Dlaczego tematyka tych rekolekcji oscylowała wokół męskości, szeroko , a nie tylko na powołaniu do kapłaństwa?

Powołanie budowane jest na wierze, a z wiarą jest zawsze silnie związana duchowość. Zdrowo uformowana duchowość cechuje w pewien sposób mężczyznę i kobietę. Istnieją pewne różnice, które dzisiaj są zacierane, pomiędzy mężczyzną i kobietą. Wielu młodych chłopaków ma duży problem w relacji do Pana Boga, do samych siebie. Boją się tego, co jest w nich. Przeszkadza to im w odważnym podjęciu decyzji i dojrzałym spojrzeniu na swoje życie, swoje powołanie. Myślę, że warto zwracać uwagę, jak mężczyzna przeżywa swoją wiarę, swoją relację do Pana Boga, a także jak relacja do ojca ma duży wpływ na modlitwę i na funkcjonowanie młodego mężczyzny.

Jak ksiądz, prowadzący te rekolekcje, odbiera reakcje chłopaków na głoszone treści?

Muszę przyznać, że byłem pozytywnie zaskoczony młodymi ludźmi, którzy dość licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Uczestnikami są ludzie młodzi, pełni ambicji, pasji. Mają wspaniałe zainteresowania. Myślę, że mają przed sobą wspaniałą drogę. Jeśli zawierzą Panu Bogu, będą szczęśliwi, osiągną wielkie rzeczy w swoim życiu. To są ludzie, którzy szukają i pytają: „Panie Boże, jaka jest moja droga?”. Nie zamykają się na różne formy realizacji swojego powołania. Myślę, że te rekolekcje zrodzą wspaniałe owoce w ich życiu.

 

Dziękujemy wszystkim przybyłym za wspólną modlitwę i radość jaką nas obdarzyliście. Mamy nadzieję, że to był dla was owocnie spędzony czas.

 


 

Zaadoptuj kleryka na adwent

Zapraszamy do udziału w akcji Zaadoptuj kleryka na adwent. Adwent to czas kiedy podejmujemy postanowienia, może warto mieć takie postanowienie jak właśnie modlitwa za kleryka. Potrzebujemy twojej modlitwy, by dobrze przygotować się do kapłaństwa.
Wszelkie szczegóły dotyczące akcji można znaleźć na naszym Facebook 'u. Zachęcamy do udziału!

Nasi na OSE!

Alumni naszego seminarium: Jan Golec i Bartosz Wawrzkiewicz w dniach 24-29 XI brali udział w IV edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów organizowanej przez zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Pierwszy moduł o temacie: „Kerygmat i Nowa Ewangelizacja” odbył się w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach k. Łodzi i wzięło w nim udział 103 uczestników z Polski, Anglii, Irlandii, Danii, Ukrainy i USA.

W wykładzie biblijnym wprowadzającym w I moduł OSE, abp Grzegorz Ryś powiedział, że 10 rozdział Ewangelii wg. św. Mateusza daje definicję Nowej Ewangelizacji. Jezus mówi do swoich uczniów – "Nie idźcie do pogan. Idźcie do owiec, które poginęły w domu Izraela.” Jako Kościół jesteśmy wezwani najpierw do tego, by zanieść Ewangelię ludziom ochrzczonym, którzy powinni być obecni na naszych liturgiach i spotkaniach, ale z różnych powodów nie ma ich pomiędzy nami.

Dla naszych alumnów był to czas doświadczenia bliskości Pana Boga oraz uczestniczenia w niesamowitej wspólnocie, która zawiązała się w tych dniach.

Uczestnicy OSE przez 5 dni brali udział w wykładach i zajęciach warsztatowych prowadzonych przez zaproszonych gości – ewangelizatorów-praktyków, takich jak Donald Turbitt (USA) – założyciel ruchu Mężczyźni św. Józefa, Jose H. Prado Flores – twórca międzynarodowego programu SESA, abp Grzegorz Ryś – przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, o. Krzysztof Czerwionka – członek Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji i pasterz wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea, oraz ks. Artur Godnarski – sekretarz Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji i pasterz Wspólnoty św. Tymoteusza.

Nasi alumni brali udział w dwóch warsztatach: „Ewangelizacja w cyberprzestrzeni” oraz „Organizacja wydarzeń ewangelizacyjnych”.

Na zakończenie I modułu uczestnicy wzięli udział w ewangelizacji bezpośredniej w szpitalu, domu samotnej matki, ośrodku poprawczym, zakładzie karnym, domu pomocy społecznej, schronisku dla bezdomnych i na ulicach Łodzi.


Płaszczyzny formacyjne w OSE

1. Formacja intelektualna

Formacja intelektualna w OSE odbywa się na drodze wykładów, dyskusji akademickich, zajęć proponowanych przez prowadzących jak i niezastąpionego elementu: pracy osobistej uczestników. Praca ta jak i osobiste konsultacje mogą odbywać się także poza zajęciami w ramach modułów przez internet w zakresie zaproponowanym przez prowadzących.

 2. Formacja warsztatowa

Zajęcia warsztatowe prowadzone w ramach OSE są istotną i integralną częścią programu formacyjnego. Ich zadaniem jest przygotowanie uczestnika do ewangelizacji bezpośredniej jak i wprowadzenie w doświadczenie ewangelizacyjne. Zajęcia prowadzone są przez osoby zajmujące się ewangelizacją profesjonalnie zgodnie ze swoim wykształceniem, doświadczeniem i pełnioną na co dzień posługą.

 3. Formacja duchowa

Niezastąpionym elementem w procesie pedagogicznym OSE jest formacja duchowa, realizowana na różnych etapach w zróżnicowanej formie. Jej podstawą jest Słowo Boże przenikające poszczególne formy aktywności duchowej na które składają się:

  •  Modlitwa osobista [medytacja; skrutacja Słowa Bożego (scrutatio); lectio Divina]
  •  Modlitwa wspólnotowa [uwielbienie, adoracja NS, Liturgia Godzin]
  •  Celebracja Liturgii Eucharystii
  •  Spotkania modlitewno-ewangelizacyjne

Krew, która ratuje życie

W ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa swoje święto obchodził także Klub HDK „AIMA” działający przy Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Spotkanie odbyło się na jednej z sal wykładowych, a poprzedzone było uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył ks. dr Rafał Kułaga, Rektor Seminarium.

W czasie wspólnej modlitwy dziękowaliśmy Bogu za cały rok, szczególnie za zdrowie bo bez niego nie moglibyśmy oddawać krwi – wspomina kl. Konrad wiceprezes klubu. – Prosiliśmy także, o potrzebne łaski nie tylko nam zrzeszonym w kleryckim kole, ale za wszystkich, którym idea bezinteresownej pomocy jest bliska.


Na spotkanie przybyli Starosta sandomierski Marcin Piwnik, Burmistrz Miasta Sandomierz Marcin Marzec, członkowie Oddziału Terenowego w Sandomierzu RCKiK w Kielcach oraz członkowie PCK Sandomierz. Na obchody przybyli także sympatycy klubu. Był to czas podsumowania całego roku pracy przez zdanie sprawozdania z działalności, ale także czas wspólnego spotkania w życzliwej atmosferze, wymiany doświadczeń oraz wyznaczenia celów na kolejny rok, który będzie przebiegał pod hasłem „ 25 lat AIMY na 200 lat Seminarium”. Po części artystycznej gdzie wystąpili klerycy, zostały wręczone drobne upominki. 

Ważnym elementem w formacji seminaryjnej jest angażowanie się kleryków w niesienie pomocy innym. Oddając honorowo krew uczymy się widzieć coś więcej niż tylko swoje potrzeby – mówił ks. Rektor Rafał Kułaga. Oddawanie krwi przez kleryków ma tez wymiar ewangelizacyjny, gdyż klerycy oddają krew w stroju duchownym.


Przypieczętowaniem całego spotkania było wręczenie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia dla prezesa klubu kl. Aleksandra Zduna, który na swoim koncie ma już ponad 7 litrów krwi.

Sam prezes zapytany o swoją historie z krwiodawstwem mówi:

­–Pierwszy raz spotkałem się z tą inicjatywą w seminarium, początkowo byłem niepewny a może nawet niechętny by zostać dawcą. Wierzyłem w stereotypy że to boli, trochę się tego bałem. Przełamać pomógł mi ówczesny prezes klubu kl. Łukasz. Po słowach zachęty spróbowałem, a dziś sam zachęcam innych.


Klub oficjalnie powstał 19 maja 1995 roku. Choć sama idea krwiodawstwa była obecna w życiu kleryckim dużo wcześniej. Jako nazwę klerycy obrali słowo „AIMA” co z języka greckiego znaczy krew, a ta z kolei symbolizuję życie. Koło liczy 22 członków, zarówno kleryków jak i 2 ks. wychowawców oraz 2 siostry zakonne. Pomimo niewielkiej liczy kleryków udało nam się w tym roku oddać prawie 21 litrów krwi mówił na sprawozdaniu kl. Konrad.

20 lat Stowarzyszenia Przyjaciół WSD W Sandomierzu

23 listopada 2019 roku odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu Walne Zebranie Prezesów Parafialnych Kół Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Tego typu wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarium naszej wspólnoty seminaryjnej. Podstawowym celem tego spotkania było wzmocnienie braterskiej przyjaźni, przedstawienie bieżących spraw oraz omówienie planów na przyszłość. Uczestnicy dzielili się także cennymi doświadczeniami na gruncie funkcjonowania Stowarzyszenia.

 To już 20 lat od kiedy nasi Przyjaciele wspierają nas nieustannie swoją modlitwą i ewangelicznym wdowim groszem, który w świetle nauczania papieża Jana Pawła II (Pastores dabo vobis)  jest środkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania „Domu kapłanów” i tych, którzy się do kapłaństwa się przygotowują.

Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył ks. rektor Rafał Kułaga. Po zakończonej Eucharystii, sprawowanej w intencji naszych Przyjaciół, nadszedł czas na sprawozdanie z całorocznej działalności Stowarzyszenia, którego podjął się ks. dyrektor Dominik Bucki. Następnie swoje słowo do zgromadzonych skierował Koordynator Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Sandomierzu kl. Mateusz Zięba. Podziękował on za wieloletnią pomoc jaką nas obdarzają Przyjaciele. Przypomniał także, iż każdej środy klerycy modlą się w intencji Przyjaciół WSD. W tym miejscu należy zaakcentować fakt, że dzięki pomocy naszych Przyjaciół udało się sfinalizować w minionym roku akademickim wiele inwestycji. To dzięki Waszej pomocy drodzy Przyjaciele alumni mogą pogłębiać wiedzę teologiczną na licznych sympozjach, korzystać z biblioteki seminaryjnej wzbogaconej o nowe pozycje książkowe i czasopisma.

Po krótkim, a zarazem szczegółowym sprawozdaniu, Pani Prezes w imieniu wszystkich Przyjaciół złożyła na ręce ks. Rektora podziękowania za cały rok pracy, alumnom, i wszystkim zrzeszonym w Stowarzyszeniu Przyjaciół.

Spotkanie zostało zwieńczone koncertem ku czci św. Cecylii w kościele św. Michała Archanioła. Piękny śpiew i muzyka po raz kolejny wybrzmiały na cześć świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Podczas koncertu rozbrzmiewała muzyka chorałowa, chóralna i organowa. Wystąpił Chór „Familiaris” z Woli Baranowskiej, którego dyrygentką jest pani Agata Niño Chwałek oraz Chór Klerycki Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu pod dyrekcją ks. Leszka Chamerskiego. Całość uświetnił koncertem organowym Pan profesor Michał Dąbrowski, wykładowca w Akademii Muzycznej w Warszawie. Swój debiut miała także schola gregoriańska, która wykonała następujące utwory: „Salve Regina”, „Ave Verum” i „Panis Angelicus”. Koncert poprowadził kleryk Paweł Kida, seminaryjny organista.

 

Druga część spotkania odbyła się w atmosferze rodzinnej, jednoczącej wszystkich przy seminaryjnym stole. Nie obyło się bez podziękowań, życzeń a nawet łez radości.

W imieniu Zarządu Seminaryjnego oraz wszystkich Alumnów pragniemy podziękować za mile spędzone chwile. 

Msza w intencji zmarłych kanoników

Na początku Mszy świętej za zmarłych kanoników kapituły sandomierskiej, ks. bp Krzysztof Nitkiewicz wspomniał o historii kapituły, która niegdyś była kapitułą kolegiacką, a dziś jest katedralną. Podziękował także członkom kapituły za aktywne włączanie się  życie Kościoła Sandomierskiego, oraz za inicjatywy, które wpływają na ożywienie religijności.

Homilię wygłosił ks. dr hab. kan. Leon Siwecki prof. KUL. Mówił, że chociaż kwiaty na cmentarzach trochę przywiędły, a światła zniczy przygasły, to jednak nadal powinniśmy wznosić modlitwy za naszych zmarłych. Kaznodzieja wspomniał o wybitnych przedstawicielach sandomierskiej kapituły: bł. Wincentym Kadłubku, bł. Antonim Rewerze, czy ks. prof. Wincentym Granacie. Kaznodzieje prześcigają się w tłumaczeniu przyszłego życia; życia wiecznego. Niektórzy opowiadają to tak, jakby już tam byli. Jednak zapominają o słowach św. Pawła z Listu do Koryntian: "Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują". Chrystus to Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Czas modlitwy za zmarłych, refleksji nad życiem wiecznym jest właściwie pytaniem, które już niegdyś zadał bogaty młodzieniec: "Co mam czynić, by osiągnąć życie wieczne?" "Nasze modlitwy są ochłodą i ratunkiem duchowym dla tych, którzy z powodu ludzkiej ułomności dojrzewają do spotkania z Bogiem" - mówił kaznodzieja. Jako wierzący, wyznajemy, że Ty Jezu jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Ufamy Ci Jezu! Polecamy Twemu miłosierdziu zmarłych członków kapituły sandomierskiej.

Historyczny dzień skupienia

Może zastanawia ciebie tytuł tego artykułu, ale naprawdę ten dzień skupienia był historyczny. Listopadowy dzień skupienia był dla nas historyczny, ponieważ poprowadził go dla nas były prefekt naszego seminarium ks. dr Piotr Tylec, który obecnie pełni funkcję Dyrektora Biblioteki Diecezjalnej i Archiwum Diecezjalnego. Podczas konferencji ks. Piotr mówił o tym, jak wyglądało życie seminaryjne w ciągu 200 lat historii WSD Sandomierz. Wspominał o patronach naszego seminarium. Opowiadał o losach figury Matki Bożej Niepokalanej, która znajduje się w kaplicy seminaryjnej. Kolejnym tematem jaki poruszył ks. Piotr był regulamin seminaryjny, który się zmieniał, ale miał i dalej ma jeden zasadniczy cel: wyrobienie w alumnach ducha pokory. Wspominał także o tym, na co narzekali klerycy w dawnych czasach m.in zbyt mało snu.
 
Najważniejsza jednak była ostatnia konferencja podczas, której ks. Piotr mówił o tym co w seminarium najważniejsze czyli o formacji duchowej. To nie zmieniło się podczas tych dwóch wieków, to podkreślały wszystkie statuty i regulaminy, że najważniejsza jest właśnie formacja duchowa.

Dziękujemy ks. Piotrowi za poprowadzenie dla nas dnia skupienia, który pomógł nam lepiej zrozumieć historię naszego seminarium. Życzymy wielu łask Bożych na dalsze lata posługi kapłańskiej.

Niedziela Powołaniowa

W ramach tzw. Niedzieli Powołaniowej udaliśmy się do parafii dekanatów Opatów i Ożarów. Posługiwaliśmy podczas Mszy świętych, a przełożeni oraz księża profesorowie i studenci głosili homilie powołaniowe. Alumni spotykali się także młodzieżą, dziećmi oraz grupami parafialnymi, by opowiedzieć im o swoim powołaniu oraz o życiu kleryckim. Odpowiadali także na zadawane pytania.
Pragniemy podziękować wszystkim parafianom i kapłanom, którzy przyjęli nas w swoich parafiach. Mamy nadzieję, że ten wyjazd przyniesie błogosławione owoce w naszym sandomierskim Kościele. Dziękujemy za dobre przyjęcie i wspólną modlitwę.

Dzień ubogich

W Kościele już po raz trzeci obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich. Mszy świętej w kościele pw. Ducha Świętego przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, koncelebrowali ks. bp senior Edward Frankowski i kapłani z dekanatu sandomierskiego. W homilii Ekscelencja mówił o tym, jak ważni są ubodzy w Kościele. Oni potrzebują naszej pomocy i obecności. Ale nie jest to relacja jednokierunkowa, ale jak podkreślił biskup cytując św. Augustyna: "Bóg stworzył zarówno ubogiego jak i bogatego. Posługuje się bogatym, aby pomóc ubogiemu i bidnym, żeby wypróbować bogatego. Gdybyśmy usunęli kartki z Ewangelii na, których jest mowa o ubogich pozostałyby nam same okładki. Podobnie jest też z Kościołem. Kościół to nie tylko hierarchia, ale to także ubodzy i potrzebujący pomocy".
 
Po zakończonej Mszy świętej zebrani w kościele mogli wysłuchać koncertu pani Olgi Szymańskiej. Po koncercie wszyscy zostali zaproszeni na wspólny obiad w ośrodku Caritas. Wspólne obiadowanie było okazją do lepszego poznania problemów ludzi oraz wzmocnienia relacji.

Święcenia diakonatu

W sobotę 16 listopada w kościele św. Michała Archanioła w Spiach bp senior Edward Frankowski udzielił pracującemu w parafii Dwikozy klerykowi Robertowi Rędzio święceń diakonatu.

Dzień wcześniej kandydat do święceń diakonatu po odbyciu sześciodniowych rekolekcji zamkniętych złożył, na ręce księdza Rafała Kułagi, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, uroczyste wyznanie wiary oraz przysięgę zachowywania celibatu.

We wspólnej Mszy św. wzięli udział przełożeni, wychowawcy sandomierskiego seminarium, kapłani, alumni, siostry zakonne oraz rodzina i przyjaciele. Po Ewangelii ks. Rafał Kułaga, rektor WSD, poprosił biskupa o udzielenie święceń diakonatu, zaświadczając jednocześnie o odpowiednim przygotowaniu kandydata do tego urzędu.

Bp Edward Frankowski rozpoczął swoją homilię od przedstawienia marnej kondycji dzisiejszego świata, który odrzucając miłość Boga skazał się na bezsensowną i bezcelową tułaczkę. Następnie wskazał zadania jakie będą stać przed nowym diakonem, oraz w jakiej postawie ma je wypełniać. Zwracając się do kandydata na diakona wezwał go do pokornego wypełniania posługi Słowa, liturgii i miłosierdzia. Biskup podkreślił, że próbując reformować świat będzie musiał tak jak wszyscy najpierw zreformować siebie. Wskazał, że to właśnie zapatrzenie w Chrystusa jest odpowiedzią na potrzeby świata.

Najważniejszy jest Jezus Chrystus. On powołuje i wyznacza do posługi diakonatu. Wiara to dar. Trzeba się modlić i nie ustawać. Dar wypraszać i o zachowanie prosić Boga Najwyższego. Nie tak łatwo dostać, przyjąć i zachować. [...] Godziny adoracji Najświętszego Sakramentu to pomoc dla chorych i nieznających Boga. Musimy sobie zadać pytanie ile czasu spędzamy przed Jezusem w tabernakulum? Jak uczestniczymy we Mszy Świętej? Sercem Kościoła jest Eucharystia – podkreślał bp E. Frankowski.

Po homilii kandydat złożył na ręce biskupa seniora przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi, życia w celibacie oraz codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza).

Podczas wspólnego śpiewu Litanii do Wszystkich świętych wszyscy upraszali łaski Ducha Świętego dla nowego diakona.

Następnie poprzez włożenie rąk i modlitwę bp E. Frankowski włączył kandydata w urząd diakona.

 

« 1 2 3 4 5
...
44 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net