ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Jubileuszowe publikacje

Jubileusz 200-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu uświadamia nam, że mamy za sobą długą i bogatą historię, a każdy rok przynosi nowe wyzwania. Chociaż współczesny świat zmienia się z ogromną prędkością Chrystus – Dobry Pasterz – niezmiennie czuwa nad naszą uczelnią i pozostaje tutaj na pierwszym miejscu.

W tym duchu powstał album zatytułowany „Seminarium” ukazujący nie tylko historię, ale przede wszystkim nasze codzienne życie. Inspiracją do ukazania w taki sposób sandomierskiego seminarium stał się film Philipa Gröninga „Wielka cisza” ilustrujący rok z życia zakonu kartuzów. Mamy nadzieję, że publikacja przeniesie czytelnika w głąb życia naszej wspólnoty, życia zatrzymanego i odkrywanego w zdjęciach i obrazach.

  

  Drugą publikacją jest książka zatytułowana "Osobliwości kuchni klasztornej i seminaryjnej" autorstwa p. Anny Szylar i ks. Piotra Tylca zawierająca przepisy kulinarne benedyktynek sandomierskich oraz przepisy z kuchni seminaryjnej.

Dzień skupienia

W tym roku pierwszy dzień skupienia poprowadził dla nas ks. Rafał Kobiałka - nasz ojciec duchowny. Podczas ćwiczeń duchowych ojciec wskazał na 3 wartości, które powinniśmy szczególnie pielęgnować w nadchodzącym roku formacji - 3 razy P, tzn. Prawda, Pokora i Praca. 
Prawda jest fundamentem naszego rozwoju. Aby czynić postępy na drodze formacji najpierw musimy poznać prawdę o sobie, prawdę o tym kim Bóg chce abyśmy byli oraz jaki jest rzeczywisty świat. Chrystus powiedział o sobie, że jest prawdą i że prawda nas wyzwoli. Nawet najgorsza i najboleśniejsza prawda jest lepsza od najlepszego kłamstwa, ponieważ prawda zbliża nas do Jezusa - Jedynej Prawdy.
Pokora jest nierozdzielnie powiązana z prawdą. W wielkim skrócie można powiedzieć, że pokora to zaakceptowanie prawdy o tym, kim jestem, kim powinienem być oraz tego jaki jest rzeczywisty świat. Pokora to także posłuszeństwo, akceptacja drugiej osoby, wyciągnięta ręka do zgody, przyznanie się do własnej winy oraz cicha praca nad sobą. 
Praca jest wpisana w naturę każdego człowieka. Pan Bóg już w raju nakazał czynić sobie ziemię poddaną. W przypadku kleryka, a później księdza praca nie ogranicza się tylko do aktywności fizycznej. Kapłan jako osoba poświęcona modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego musi ciągle uzupełniać swój skarbiec, z którego będzie później rozdawał innym, gdyż jeśli tego nie będzie czynił jego przepowiadanie stanie się z czasem miałkie. Dlatego oprócz modlitwy i pracy duszpasterskiej bardzo ważne jest regularne studium, czyli mówiąc w skrócie prywatna kontynuacja studiów. Oczywiście uzupełnieniem pracy jest wartościowy, rozumny odpoczynek.

Odpust Św. Michała Archanioła

29 września Kościół Powszechny obchodzi Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W naszej wspólnocie jest to wyjątkowy dzień, gdyż jest to dzień odpustu ku czci św. Michała Archanioła - patrona seminaryjnej świątyni. Podczas tej uroczystości dziękujemy osobom zaangażowanym w naszą formację, które odchodzą z naszego seminarium i witamy ich następców. Jest to także dzień imienin naszego ojca duchownego - ks. Rafała Kobiałki. 

W tym roku uroczystej odpustowej Eucharystii przewodniczył ks. Dominik Bucki, który zakończył w tym roku posługę dyrektora administracyjnego naszego seminarium. Natomiast homilię wygłosił ks. Witold Płaza - wieloletni wicerektor, który również opusza mury naszego seminarium. W kazaniu przybliżył nam sylwetki trzech Archaniołów. Każdy z archaniołów ma swoją misję, która zawiera się w ich imionach: Gabriel - Bóg jest mocą, Rafael - Bóg uzdrawia i Michael - Któż jak Bóg. Jest to wskazówka mówiąca nam czyjego wstawiennictwa w danym momencie potrzebujemy. Mimo różnorodności zadań każdy z nich ma jedno wspólne dla wszystkich - przede wszystkim ma wskazywać sobą na Boga (El). 

Po zakończonej Mszy Świętej odbyła się Adoracja Eucharystyczna, która zakończyła się odśpiewaniem uroczystych Nieszporów.

 Dziękujemy ks. Dominikowi, ks. Witoldowi i s. Halinie Włodarskiej za posługę w naszej wspólnocie. Witamy jednocześnie ks. Stanisława Tylusa i życzymy mu potrzebnych łask na stanowisku dyrektora administracyjnego. Również życzymy potrzebnych łask naszemu ojcu duchownemu - ks. Rafałowi Kobiałce. 

Pielgrzymka na rozpoczęcie roku akademickiego

Zgodnie z tradycją naszego seminarium w pierwszy dzień po powrocie z domów rodzinnych udaliśmy się na pielgrzymkę, aby podziękować za szczęśliwie przeżyte wakacje oraz aby prosić o potrzebne łaski w nowym roku akademickim.

W tym roku w planie były dwa sanktuaria.. Najpierw pojechaliśmy do "Polskiego La Salette", tzn. do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

Na początku ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor domu rekolekcyjnego Centrum Pojednania przedstawił nam krótką historię Objawienia w La Salette, a także przybliżył nam główne założenia orędzia Matki Bożej Płaczącej. Następnie przeszliśmy na tzw. Kalwarię Saletyńską, gdzie mogliśmy przez chwilę się pomodlić.

Najważniejszym punktem naszego pobytu była Msza Święta o Matce Bożej sprawowana w Bazylice Mniejszej NMP z La Salette. Eucharystii przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. W homilii ks. biskup wskazywał na przykład Matki Bożej Płaczącej. Choć wydawałoby się, że na świecie panuje pokój, a ludziom wydaje się, że są doskonali to Matka Boża płacze. Wszystko dlatego, że nie oddajemy czci Jej Synowi. Ten obraz powinien w nas wywołać niepokój, wyrwać nas z idylli dnia powszedniego i naszych przyzwyczajeń. Powinniśmy zastanowić się, co możemy zmienić w naszym życiu, aby lepiej czcić Jezusa.

W czasie naszej pielgrzymki odwiedziliśmy również sanktuarium św. Jana z Dukli. W rodzinnej miejscowości świętego mogliśmy zapoznać się z historią życia świątobliwego zakonnika. Następnie spoglądając na jego doczesne szczątki odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia.

W sanktuarium prowadzonym przez Ojców Bernardynów podczas kanonizacji św. Jana w 1997 roku nocował św. Jan Paweł II. Z tego powodu mogliśmy zobaczyć pamiątki po tej wizycie oraz celę, w której papież wtedy przebywał.

Modlitwa towarzyszyła nam przez całą drogę, m.in. poprzez śpiew Godzinek, Różaniec, czy Nieszpory.

Mamy nadzieję, że pielgrzymka przyniesie wiele dobrych owoców w obecnym roku akademickim. Prosimy także o waszą modlitwę w tej intencji.

Rycerze Kolumba

Ponad dziewięćdziesięciu liderów rad rycerskich, nazywanych Wielkimi Rycerzami, modliło się w intencji powołań w naszym kościele seminaryjnym w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Rycerze Kolumba z centralnej i wschodniej Polski uczestniczą w weekendowym spotkaniu formacyjno-szkoleniowym w naszym mieście.

Po południu nasi goście uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Wiesław Lenartowicz – ogólnopolski kapelan Rycerzy Kolumba. Dzień zakończył wspólny Apel Jasnogórski po wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Nowi klerycy

18 sierpnia odbyły się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin dla kandydatów do naszego seminarium. Na auli wykładowej kandydatów przywitali przełożeni wraz z ks. rektorem Rafałem Kułagą. Kandydaci spotkali się z ks. prefektem Piotrem Przysuchą oraz ojcem duchownym Rafałem Kobiałką oraz napisali pracę na temat podstawowych prawdy wiary i zasad moralności chrześcijańskiej. Po pomyślnym przebiegu kwalifikacji nowi alumni mogli nieco odpocząć i wypić zasłużoną kawę wraz z księżmi przełożonymi.

 

 

  

 


Przyjęci do WSD w Sandomierzu:

1. Kamil JESIONEK z par. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu.

2. Krzysztof KWIECIŃSKI z par. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu.

3. Jakub MAZUREK z par. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Mominie.

4. Gabriel ROSÓŁ z par. św. Józefa w Nisku.

 

Prosimy o modlitwę w ich intencji.

Nowi alumni rozpoczną kurs propedeutyczny 1 września, który pozwoli im poznać i wejść w życie naszego seminarium.

 

 Prosimy także o modlitwę w intencji nowych, świętych powołań do służby Bogu w Kościele.

 Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty! Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów. Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wysiłków swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz twojej chwały! Wzbudź na nowo w Kościele swego Ducha, którego wylałeś na Apostołów.

Zakończenie roku akademickiego

Zakończyliśmy kolejny rok naszej formacji. Uroczystej dziękczynnej Eucharystii przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Wraz z ks. biskupem Eucharystię celebrowali: rektor seminarium ks. dr Rafał Kułaga, profesorowie, wychowawcy oraz ojcowie duchowni.

W homilii bp Nitkiewicz zwracał uwagę, że wiedzę zdobytą w seminarium trzeba poszerzać i uzupełniać przez spotkania z Bogiem i ludźmi.

Po Eucharystii na placu seminaryjnym ks. biskup wraz ze zgromadzoną wspólnotą seminaryjną zasadzili cedr libański. Biskup Ordynariusz ofiarował również do seminarium dwie sosny wejmutki wyhodowane z drzewa rosnącego w ogrodzie domu biskupiego.

Dobry Pasterz

Tradycyjnie rok formacji kończymy wspólną modlitwą przy figurze Dobrego Pasterza, znajdującą się na naszym wirydarzu. W przeddzień wyjazdu na wakacje, dziękowaliśmy Bogu za szczęśliwie przeżyty kolejny rok akademicki. Przy figurze Dobrego Pasterza odśpiewaliśmy wspólnie "Barkę" oraz Apel Jasnogórski.

Na zakończenie wspólnej modlitwy proboszcz kaplicy kl. Piotr Biernacki podsumował mijający rok akademicki oczami kleryka :)

Dzień skupienia

Ostatni w tym roku akademickim dzień skupienia poprowadził dla nas ojciec duchowny Szymon Brodowski. Ojciec podał nam kilka wskazówek jak dobrze przeżyć czas wakacji. Przestrzegał nas, by czasu wakacji nie traktować jako odpoczynku od Pana Boga, ale przede wszystkim jako szansę do pogłębienia relacji z Nim. Odpoczynek jest ważny, po tak trudnym roku formacji, który był inny niż dotychczasowe. Ojciec zachęcał do niezaniedbywania regularnego rachunku sumienia oraz sumiennej medytacji Pisma Świętego.

Msza święta neoprezbiterów

Tradycją naszego seminarium jest Msza Święta prymicyjna księży neoprezbiterów w kościele seminaryjnym. W tym roku Eucharystii przewodniczył ks. Bartłomiej Stawowy, który jako alumn pełnił funkcję proboszcza kościoła św. Michała Archanioła. Homilię wygłosił ks. dr Bartłomiej Krzos. Odnosząc się do liturgicznego wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny zachęcił nowych księży, aby na wzór Matki Bożej wiernie zachowywali w swoim sercu Słowo Boże. Po Mszy Świętej księża neoprezbiterzy udzielili wszystkim zebranym błogosławieństwa.


« 1 2 3 4 5
...
49 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net