ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Modlitwa za zmarłych

2 listopada podczas wieczornej Mszy św. w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu modliliśmy się w intencji zmarłych biskupów i kapłanów naszej diecezji. Zgromadzeniu liturgicznemu przewodniczył ks. bp senior Edward Frankowski. W homilii ks. Krzysztof Kwiatkowski, wikariusz parafii katedralnej, przytoczył słowa św. Faustyny, które zapisała w Dzienniczku - prośbę o modlitwę w intencji zmarłych, która jest potrzebna tym, którzy odeszli od nas.  Po zakończonej Eucharystii kapłani udali się do krypt w podziemiach katedry, by tam modlić się w intencji zmarłych biskupów sandomierskich.
Śmierć wprowadza nas w prawdziwe życie, ze śmiercią zaczyna się nasza gloryfikacja w Chrystusie (św. Jan XXIII)

Imieniny Ojca Szymona

"Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz." (św. Jan Paweł II)

W poniedziałek 29 października podczas porannej Mszy świętej w kaplicy seminaryjnej modliliśmy się w intencji naszego Ojca Duchownego ks. Szymona Brodowskiego. Chociaż Ojciec Szymon jest z nami od niedawna, to jednak doskonale odnalazł się w naszej wspólnocie. Pomaga nam jako kierownik duchowy w naszych zmaganiach i trudnościach. Służy nam pomocą i nigdy nie przechodzi nas obojętnie. W dniu imienin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia; życzymy, by Pan Bóg obdarzał Ojca swoimi łaskami, by Duch Święty umacniał swoimi darami, a Maryja miała Ojca w swojej opiece.

Nowi sutannowi

Dzień obłóczyn to jedno z ważniejszych wydarzeń w kalendarium seminaryjnym. Jest to wyjątkowy dzień szczególnie dla alumnów trzeciego roku, ponieważ to właśnie oni po raz pierwszy zakładają sutannę. W tym roku strój duchowny przyjęło 10 alumnów. Mszy świętej przewodniczył ks. bp senior Edward Frankowski, w asyście koncelebrujących księży przełożonych, profesorów, ojców duchownych oraz księży proboszczów i wikariuszy. Przywdzianie stroju duchownego jest widzialnym wyrazem przynależności do Chrystusa. Do tego ważnego wydarzenia przygotowywali się klerycy poprzez rekolekcje. W czasie Ewangelii zgromadzeni w świątyni seminaryjnej usłyszeli przypowieść o drzewie figowym. Po wygłoszonym Słowie Bożym nastąpił obrzęd obłóczyn. Biskup wezwał kandydatów, aby wyrazili swoją gotowość do pójścia za głosem Pana Jezusa. Zadał każdemu z nich pytania: 
 
  • "Czy chcesz swoją postawą dawać świadectwo Chrystusowi Panu, którego pragniesz naśladować?
  • Czy chcesz otrzymać strój duchowny, zewnętrzny znak całkowitego oddania się Bogu?
  • Czy chcesz wytrwać w swoich postanowieniach?
 
Alumni odpowiedzieli twierdząco. Następnie ksiądz biskup odmówił modlitwę błogosławieństwa szat duchownych i tych, którzy je przyjmują. Po pokropieniu wodą święconą, klerycy udali się do zakrystii, gdzie zostały im obcięte krawaty i przywdziali sutanny. Nowoobłóczeni klerycy przybyli do prezbiterium, by dalej uczestniczyć we Mszy św.
 
Tego dnia jeden z alumnów roku piątego przyjął posługę akolity. Akolita jest ustanowiony do posługi ołtarza, jest on nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej. Pomaga kapłanom i diakonom w rozdzielaniu Komunii świętej. Dwóch braci z roku piątego zostało włączonych do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.
 
Na zakończenie alumni złożyli podziękowanie księdzu biskupowi, księżom z zarządu, ojcom duchownym, a także przybyłym gościom na tę uroczystość.

Rekolekcje

Rekolekcje to czas wyciszenia, spotkania z Bogiem, ale także głębszego spojrzenia w siebie. Słowo rekolekcje pochodzi z języka łacińskiego od recolligere - zbierać razem lub ponownie zebrać. Można więc powiedzieć, że próbowaliśmy ponownie zebrać to, co może w nas zanikło lub pogubiliśmy w naszej codzienności. 
Tegoroczne jesienne rekolekcje zatytułowane: "Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu" poprowadził dla nas 
ks. dr Maciej Korczyński, który pełni posługę Ojca Duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Program rekolekcji pozwalał nam nieco odpocząć fizycznie, gdyż jak zauważył rekolekcjonista po to także są rekolekcje... by odpocząć od codziennych wykładów i pracy. Poprzez rekolekcje mogliśmy natomiast nabrać sił duchowych, pogłębić swoją wiarę i spojrzeć na własne powołanie.
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy w tych dniach otaczali nas swoją modlitwą.

Imieniny księdza Rektora

Funkcja rektora to najważniejsza rola nie tylko w zarządzie seminaryjnym, lecz także w całym seminarium. To rektor odpowiada za wszystkich kleryków, profesorów i pracowników świeckich. Ksiądz rektor Rafał Kułaga jest zawsze otwarty na wszelkie nasze pomysły i inicjatywy oraz zawsze stara się, w miarę swoich możliwości, pomóc nam, gdy jesteśmy w potrzebie. W dniu imienin pragniemy złożyć księdzu Rektorowi najserdeczniejsze życzenia. Życzymy wielu łask Bożych na każdy dzień, zdrowia, wszelkiej pomyślności, a także opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego patrona, by wypraszali potrzebne dary na dalsze lata posługi kapłańskiej.

Wyzwania duszpasterskie

Czwarte sympozjum poświęcone tematyce Diecezji Sandomierskiej z okazji 200. lecia jej istnienia było zatytułowane: „Wyzwania duszpasterskie diecezji Sandomierskiej". Sympozjum poprzedziła Msza święta w kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła, której przewodniczył ks. abp Wiktor Skworc – metropolita katowicki, Przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa KEP. Eucharystię sprawowali także ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, księża dziekani i proboszczowie wraz z członkami dekanalnych zespołów synodalnych. W homilii ks. abp Wiktor Skworc mówił o potrzebie zaangażowania się w życie Kościoła ludzi świeckich. Księża mają szukać pomocników w swojej posłudze, wiernych świeckich angażujących się coraz bardziej w misję Kościoła w swoich parafiach i miejscowościach. W teologii pastoralnej pojawiło się pojęcie „duszpasterza wspólnotowego”; takim wspólnotowym duszpasterzem powinna być każda wspólnota parafialna świadoma swojej odpowiedzialności za losy Ewangelii i Kościoła, a w niej rada duszpasterska, nadzwyczajni szafarze Komunii św., zespoły synodalne raz inne grupy apostolskie i modlitewne.

Druga część spotkania miała miejsce w Domu Katolickim, gdzie ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina wygłosił wykład na temat: „Współczesne wyzwania Kościoła w Polsce", a ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec mówił na temat odpowiedzi Kościoła na zjawisko sekularyzacji.

40. rocznica wyboru Jana Pawła II

Dokładnie 40 lat temu 16 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Biskupa Rzymu. Ten Wielki papież w czasie swojego pontyfikatu odwiedził także Sandomierz. Wtedy na Błoniach Sandomierskich zebrało się kilkaset tysięcy wiernych.

Na uroczystą Mszę świętą w kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła licznie przybyli wierni, by modlić się za wstawiennictwem świętego, obecni byli także alumni i siostry zakonne oraz władze miasta. Przed Mszą świętą odbyło się nabożeństwo różańcowe, którego rozważania zostały zaczerpnięte z tekstów napisanych przez św. Jana Pawła II. 

Eucharystię celebrowali kapłani z dekanatu, księża profesorowie, a zgromadzeniu liturgicznemu przewodniczył ks. rektor Rafał Kułaga. Homilię wygłosił ojciec duchowny ks. Szymon Brodowski powiedział w niej: "Sługa sług Bożych usunął się w ostatnim roku swojego pontyfikatu, by ukazać Pana. Był to wtedy także rok Eucharystii. Swoją postawą zachęcał chrześcijan, by żyli wg. tajemnicy Mszy świętej. Eucharystia i krzyż łączą się, bo właśnie na Eucharystii stajemy na Golgocie. Papież Jan Paweł II z krzyża uczynił swój pastorał, którym wskazywał nam nieustannie na Chrystusa. "Tak bardzo nas Jezus umiłował, iż swoje życie oddał za nas, z miłości do każdego z nas. W kolekcie usłyszeliśmy " Boże, bogaty w miłosierdzie..." Dives in misericordia to także tytuł jednej z encyklik Jana Pawła II. Krzyż to model, to wzór miłosierdzia czynienia bliźniemu. 

Przez swoje nauczanie papież zaprasza nas do przekraczania naszej wizji czynienia miłosierdzia. Do pójścia krok dalej, mówił bowiem: "miłość miłosierna wobec ludzi nigdy nie jest aktem jednostronnym". Miłosierdzie to doskonałe wcielenie sprawiedliwości. Właśnie o to prosi Jezus w Wielki Czwartek w wieczerniku, by sobie nawzajem obmywali nogi, kładzie nacisk na słowo nawzajem. Chodzi o wzajemność, równość wobec Boga i braterstwo. Tylko ubogi w duchu może wykonać czyn miłosierny. Dalej kaznodzieja mówił: "Ten, który wisi na krzyżu jest tym, który utożsamia się z tym, kto prosi o miłosierdzie tj. z ubogim, więźniem, głodującym czy bezdomnym."

Po Mszy świętej miał miejsce koncert zatytułowany: Wielka Msza Święta Jana Pawła II". Za organami zasiadł pan Szymon Olszański, na skrzypcach grał pan - Janusz Purzycki, sekcje wokalne (sopran) wykonywała pani Grażyna Zielińska, a kompozytorem był pan Gerald Spitzner. Utwory wokalne były przeplatane utworami instrumentalnymi. Wspaniała muzyka wypełniła świątynię seminaryjną. Zebrani byli pod wielkim wrażeniem i z dużą atencją słuchali znakomitych utworów. Radość i zachwyt wyraziły obwieściły gromkie brawa na zakończenie koncertu.

Kolejnym punktem był przemarsz przed pomnik św. Jana Pawła II. Procesji towarzyszył śpiew pieśni maryjnych. Przed pomnikiem papieża Polaka, odmówiono litanię do św. Jana Pawła II, odśpiewano Apel Jasnogórski i "Barkę". Patronat na tym wydarzeniem objął Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz i Burmistrz Sandomierza pan Marek Bronkowski. Wszystkim, którzy włączyli się w to wydarzenie pragniemy serdecznie podziękować.


Patron miasta

Uroczystość ku czci bł. Wincentego Kadłubka - patrona miasta, to jedno z najważniejszych wydarzeń odbywających się w Sandomierzu. Procesja z relikwiami błogosławionego Wincentego wyruszyła z kościoła seminaryjnego, by o godzinie 10:30 dotrzeć do Bazyliki Katedralnej, gdzie miała miejsce uroczysta Msza święta pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza. We Mszy świętej uczestniczył także ks. bp senior Edward Frankowski, oraz opaci: ojciec Piotr Chojnacki, opat mogilski i opat prezes Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego, ojciec Eugeniusz Augustyn, opat z Wąchocka, ojciec Edward Kazimierz Stradomski, opat z Jędrzejowa, ojciec Dominik Chucher opat ze Szczerzyca. Homilię wygłosił ks. bp Edward Frankowski mówił, iż Mistrz Wincenty to prawdziwy patriota, który kochał swoją ojczyznę i opisał jej historię w znakomity sposób. Wincenty był doskonale wykształcony jak na owe czasy, a swoją mądrością służył innym. Został prepozytem kapituły sandomierskiej i dbał o duchowy rozwój mieszkańców Sandomierza i okolic. Dla nas błogosławiony Wincenty jest wzorem i powodem do chluby. Na zakończenie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu została odmówiona modlitwa o kanonizację bł. Wincentego Kadłubka.

Imieniny biskupa Edwarda

Człowiek swoją głębszą tożsamość ludzką łączy z przynależnością do narodu, swoją zaś pracę pojmuje także jako pomnożenie dobra wspólnego wypracowywanego przez jego rodaków, uświadamiając sobie przy tym, że na tej drodze praca ta służy pomnażaniu dorobku całej rodziny ludzkiej, wszystkich ludzi żyjących na świecie. (Jan Paweł II)
 
Podczas Mszy świętej w Bazylice Katedralnej, która była celebrowana 13 października modliliśmy się w intencji księdza biskupa seniora Edward Frankowskiego w dniu jego imienin. Modlitwą otaczaliśmy także siostry posługujące w naszym seminarium, ponieważ w tym dniu obchodziliśmy wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego - założyciel Sióstr Służek Najświętszej Maryi Niepokalanej.  Jako wspólnota seminaryjna pragniemy życzyć księdzu biskupowi wielu łask Bożych, zdrowia i  opieki Matki Bożej na dalsze lata posługi biskupiej w naszej diecezji.

Zakończenie procesu beatyfikacyjnego

W liturgiczne wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, w kościele seminaryjnym, zakończono proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Wincentego Granata na etapie diecezjalnym. Mszę świętą poprzedziła modlitwa różańcowa. Zebranych w kościele seminaryjnym powitał ks. prof. Zdzisław Janiec - postulator procesu beatyfikacyjnego. Uroczysta, ostatnia sesja procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym odbyła się po zakończeniu Eucharystii. Podczas ostatniego spotkania trybunału ks. dr Roman Janiec - kanclerz kurii diecezjalnej poinformował, że członkowie Trybunału diecezjalnego powołanego w 1995 r. dopełnili wszystkich czynności procesowych. Następnie ks. Jan Wilk, wice-postulator procesu przedstawił sylwetkę Sługi Bożego. Delegat księdza biskupa ds. procesu beatyfikacyjnego, ks. dr Michał Grochowina opisał przebieg procesu na szczeblu diecezjalnym. Akta procesowe, które opieczętowano i zalakowano, zostaną umieszczone w Archiwum Diecezjalnym. Po tej procedurze nastąpił moment uroczystej przysięgi złożonej przez Biskupa Sandomierskiego oraz członków trybunału. Następnie ksiądz biskup ogłosił uroczyste zakończenie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym. Dalszy etap prac będzie odbywał się w Kurii Rzymskiej. Na zakończenie odmówiono modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego.

« 1 2 3 4 5
...
31 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net