ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Koniec, który jest początkiem

W Sulisławicach, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Misericordia Domini, podczas uroczystej Mszy świętej zakończono obchody Jubileuszu 200-lecia diecezji sandomierskiej. Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, Mszę świętą celebrowali także ks. bp Edward Frankowski i ojciec Krzysztof Swół CR-prowincjał ojców zmartwychwstańców oraz kapłani z diecezji, którzy przybyli wraz ze swoimi parafianami. W homilii ksiądz biskup powiedział, iż ta ziemia ma w sobie potencjał, a my jako jej mieszkańcy mamy na nowo rozpalać w sobie wiarę. Nie możemy poprzestać na Jubileuszu, ale poprzez trwający synod mamy tym bardziej włączać się w życie Kościoła, z pomocą łaski Bożej. 
Na zakończenie Mszy świętej biskup senior Edward Frankowski z racji święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zwanego też Matki Bożej Siewnej, pobłogosławił ziarno siewne, by wydało obfite plony. Księża biskupi poświęcili także korony i sukienkę dla Matki Bożej Sulisławskiej. Następnie został przekazany członkom dekanalnych zespołów synodalnych, przedstawicielom zakonów oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich  dokument roboczy III Synodu Diecezji Sandomierskiej. Tym samym rozpoczyna się drugi etap prac, który będzie odbywał się w dekanatach. Świętowanie zakończyła wspólna agapa na placu przy sanktuarium.

Od myszy do cesarza...

Stare przysłowie mówi: "Od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza". Rolnicy oraz leśnicy naszej diecezji obchodzili swój Jubileusz podczas diecezjalnych dożynek odbywających się w Ulanowie. Na tę wyjątkową uroczystość przybyło wiele delegacji z wieńcami, z naszej diecezji. Mszy świętej przewodniczył ks. bp Edward Białogłowski, który pełni funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Rolników. Obecni byli także biskupi naszej diecezji oraz kapłani, którzy przybyli wraz ze swoimi parafianami.
J.E. ksiądz biskup Edward Białogłowski w homilii podkreślił szczególną rolę rolników, którzy zapewniają żywność całemu społeczeństwu, pracując ciężko przez cały rok. Niejednokrotnie mimo złych warunków atmosferycznych dbają, by nikomu z nas nie zabrakło chleba powszedniego. Na zakończenie ksiądz biskup poświęcił wieńce dożynkowe, a ksiądz rektor odmówił modlitwę w intencji powołań.

Egzamin wstępny

11 lipca odbyła się I tura egzaminu wstępnego dla kandydatów do WSD w Sandomierzu. Zgromadzonych na auli kandydatów przywitał rektor ks. Rafał Kułaga. Zmagania naukowe rozpoczęły się o 9.00. Pytania egzaminatorów dotyczyły historii Kościoła, teologii moralnej oraz teologii dogmatycznej. Po pomyślnym przebiegu egzaminu odbyło się krótkie spotkanie z ks. prefektem Piotrem Tylcem. Następnie czterej nowi alumni mogli nieco odpocząć i wypić zasłużoną kawę wraz z księdzem rektorem.

Lista kandydatów:
1. Albert Andrzej BUJAK z par. św. Marcina w Kopkach.
2. Piotr Jan GODULA z par. Matki Bożej Królowej Polski w Domostwie.
3. Łukasz MICHALCZYK z par. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.
4. Jan Paweł SIUDAK z par. Trójcy Przenajświętszej w Samborcu.
 
Nowi alumni rozpoczną kurs propedeutyczny 2 września, a 10 września udadzą się wraz z przełożonymi na tydzień integracyjny w Bieszczady do ośrodka Caritas w Nasicznem.

Przypominamy, że nabór do WSD w Sandomierzu wciąż trwa. Druga tura egzaminów odbędzie się 21 września o godz. 9.00.

Prosimy o modlitwę w intencji nowych, świętych powołań do służby Bogu w Kościele.

Rekolekcje kapłańskie

W dniach 25-27 czerwca w naszym seminarium odbywała się II tura Jubileuszowych Rekolekcji Kapłańskich. Rekolekcje prowadził ks. Eugeniusz Ploch ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Opolu, wspomagany przez s. Radosławę Podgórską z Lasek.

Pielgrzymka na zakończenie roku

Na zakończenie roku akademickiego udaliśmy się z pielgrzymką do Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach. Mszy świętej przewodniczył ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz. Po przywitaniu przez księdza proboszcza Wojciecha Szparę, ksiądz biskup powiedział: "Wakacje są po to, by zobaczyć problemy ludzi. Powołania wychodzą z rodzin i od ludzi i do nich mają wracać. Przez cały rok słuchaliście profesorów, wykładowców i wychowawców, teraz macie słuchać ludzi".
Ks. prefekt  Piotr Tylec podczas homilii zaznaczył, że: "W dzisiejszym fragmencie  Ewangelii Jezusowi nie chodzi oto byśmy nie planowali, ani nie dbali o przyszłość. Cechą mądrego człowieka jest dobre planowanie. Nie mamy zbytnio martwić się oto, co będzie w przyszłości, byśmy naszych planów nie pokładali we własnych możliwościach i ambicjach, ale byśmy bardziej ufali Panu Bogu". Następnie kaznodzieja ukazał postać św. Wojciecha jako przykład osoby, która zaufała Panu Bogu. Na zakończenie ks. prefekt dał kilka cennych wskazówek dla kleryków na czas rozpoczynających się wakacji. Pobyt na wakacjach ma opierać się o 3 punkty: Mszę św. i modlitwę, pomoc w domu i na parafii oraz dobrą lekturę.
 
Na zakończenie Eucharystii ksiądz biskup życzył wszystkim dobrych wakacji i uwrażliwiał nas na to, że ludzie w osobie kleryka mają widzieć człowieka, który ma jasne idee oraz, że kleryk ma być sługą wszystkich.
Pielgrzymkę zakończył obiad w miejscowej remizie.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierali nas podczas naszej pielgrzymki na zakończenie tego wyjątkowego roku akademickiego. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas i nasze seminarium swoimi modlitwami oraz materialnie. Zapewniamy o  naszej pamięci modlitewnej.

Modlitwa przy Dobrym Pasterzu

Tradycją naszego seminarium jest wspólna modlitwa na zakończenie roku akademickiego przed figurą Dobrego Pasterza, która znajduje się na naszym wirydarzu. Modlitwę poprowadził nasz Ojciec Duchowny ks. Rafał Kobiałka. Modlitwa była przeplatana śpiewem. Proboszcz kaplicy Norbert Kawalec przedstawił relację z minionego roku akademickiego i opowiedział o najważniejszych wydarzeniach kończącego się roku pracy i nauki. Wszyscy jak widać na zdjęciach kończyli rok w bardzo dobrych humorach. Na zakończenie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

Dzień skupienia

Ostatni w tym roku akademickim dzień skupienia poprowadził nasz ojciec duchowny - ks. Rafał Kobiałka. Tematem rozważań było sumienie oraz jego kształtowanie. W pierwszej konferencji ojciec mówił, by nasze sumienie było pewne i prawe, wtedy będzie ono dobrze ukształtowane. Tematem kolejnych konferencji było także sumienie, oraz wartości, a także ojciec dał nam pewne wskazówki dotyczące wakacji. Centralnym punktem była oczywiście Eucharystia, była to Msza z formularza ze wspomnienia dowolnego świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza Morusa. Oni to właśnie są wzorem jak właściwie kształtować swoje sumienie. Pomimo trudnej sytuacji panującej w Anglii byli wierni Jezusowi i swojemu prawemu sumieniu.

Imieniny w naszej wspólnocie

"Tam gdzie są wasze dążenia, wasze prace, wasze miłości, tam jest miejsce waszego spotkania z Chrystusem"
(św. Josemaria Escriva)
 
21 czerwca podczas Mszy świętej w kaplicy seminaryjnej modliliśmy się wraz z kapłanami z zarządu seminaryjnego w intencji naszego prefekta, a także dyrektora biblioteki diecezjalnej - ks. Piotra Tylca, oraz w intencji wykładowcy Pisma świętego w naszym seminarium - ks. Pawła Laska. Jesteśmy im wdzięczni za ich niestrudzoną posługę wśród nas. Pragniemy zapewnić o naszej pamięci modlitewnej i życzymy drogim solenizantom wielu łask Bożych.

Msza Prymicyjna

Papież Franciszek w jednej ze swoich katechez powiedział: "Msza św. jest pamiątką misterium paschalnego Chrystusa. Czyni nas ona uczestnikami Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, nadając pełen sens naszemu życiu". Msza święta prymicyjna księży neoprezbiterów w naszym kościele seminaryjnym, to zawsze wyjątkowe wydarzenie dla naszej wspólnoty. Eucharystii zgodnie z tradycją przewodniczył były proboszcz kościoła św. Michała Archanioła - ks. Mateusz Machniak. Księża neoprezbiterzy modlili się o nowe, liczne i święte powołania do naszego seminarium. Homilię wygłosił ks. Roman Janiec - kanclerz kurii i wykładowca w naszym seminarium. Na zakończenie Mszy św. księża neoprezbiterzy udzielili prymicyjnego błogosławieństwa.

Święcenia kapłańskie

    Prosimy  Cię,  Ojcze  wszechmogący, daj  tym  swoim  sługom godność prezbiteratu; odnów w ich sercach Ducha świętości; niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże,  urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia i przykładem swojego życia pociągają innych do poprawy obyczajów. Niech  będą  godnymi  współpracownikami  biskupów, aby przez  ich  przepowiadanie  i  dzięki  łasce  Ducha  Świętego słowa  Ewangelii przyniosły obfity owoc w ludzkich sercach  i dotarły aż na krańce ziemi.
(fragment modlitwy konsekracyjnej)
 
 
 

 
     
19 czerwca w Bazylice Katedralnej podczas uroczystej Mszy świętej o godzinie 10.00 ks. bp. Krzysztof Nitkiewicz udzielił święceń prezbiteratu 7 diakonom naszej diecezji. Oto księża neoprezbiterzy diecezji sandomierskiej:
ks. Damian Blacha; parafia MB Częstochowskiej w Dzwoli
ks. Łukasz Chmiel; parafia św. Franciszka Salezego w Gorzycach
ks. Konrad Durma; parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osieku
ks. Patryk Gładkowski; parafia Świętej Trójcy w Rakowie
ks. Mateusz Machniak; parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Beszowej
ks. Piotr Sołdyga; parafia św. Bartłomieja Apostoła w Padwi Narodowej
ks. Grzegorz Wasąg; parafia św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim
Księża neoprezbiterzy otrzymali także nominacje na swoje pierwsze parafie. 

« 1 2 3 4 5
...
29 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net