ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Wakacje - co słychać ?

   Tym, którzy chodzą do szkoły może się wydawać, że koniec wakacji zbliża się nieuchronnie. Jednak nasi klerycy, z resztą inni studenci też, odpoczywają do końca września. To jest dla nas czas potrzebny po to, żeby nabrać trochę sił fizycznych duchowych potrzebnych w nowym roku akademickim.

 W czasie wakacji alumni sandomierskiego seminarium mieli okazję by wykazać się trochę duszpastersko. Ci, którzy ukończyli trzeci rok formacji, mogli służyć pomocą na turnusach oazowych organizowanych przez Ruch Światło - Życie. Klerycy odbywali swoje praktyki głównie pomagając w liturgii, prowadząc spotkania z dziećmi i młodzieżą, albo po prostu towarzysząc młodym ludziom w czasie ich wakacji.


Egzamin wstępny

  Egzamin wstępny do Seminarium odbył się 7 lipca w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Do egzaminu przystąpiło 7 kandydatów, którzy wcześniej zarejestrowali się w Katolickiem Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

  Kandydaci  pragną realizować w Seminarium swoje przygotowanie do kapłaństwa.

  Egzamin składał się z dwóch części: w części ustnej musieli wykazać się wiedzą z zakresu teologii dogmatycznej, teologii moralnej i historii Kościoła, zaś w części drugiej pisemnej egzamin dotyczył wypowiedzi na jeden z trzech teamtów z podstawowej wiedzy teologicznej.

      Zdając pozytywnie egzamin na pierwszy rok studiów zostali przyjęci:


1. Konrad Bąk - parafia Grębów

2. Jan Golec - parafia Huta Józefów

3. Karol Klecha - parafia Kopcie

4. Michał Kozioł - parafia Dąbrówka

5. Marcin Stefanik - parafia Wydrza

6. Mateusz Zięba - parafia Mydłów

7. Krzysztof Zych - parafia Jadachy


Rekolekcje kapłańskie tura II

  W naszym Seminarium odbyła się druga tura rekolekcji kapłańskich, w terminie od 6 lipca do 8 lipca 2015 r.
  Rekolekcje poprowadził O. dr Sławomir Dworek OMI.
  Wszystkim kapłanom, którzy przeżyli swoje rekolekcje życzymy obfitych łask i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień. 

Wakacje czas zacząć

Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: "Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!". Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. (Mk 6 30-32)
 
 
Kochani,
Wakacje czas zacząć!
 

    Z dniem 24 czerwca  nasza  wspólnota seminaryjna rozpoczęła upragnione wakacje. Jest to dobry czas, by doskonalić swoje umiejętności na polu duszpasterskim. Dlatego też bierzemy udział w licznych koloniach, turnusach oazowych oraz w wyjazdach organizowanych przez Caritas, zaś w sierpniu, jak co roku, będziemy pielgrzymować do tronu Jasnogórskiej Pani, by polecić Jej swoje intencje, zawierzyć nasze kleryckie życie a także za Jej wstawiennictwem prosić Jej Syna by dozwolił nam wytrwać w powołaniu.

Jednak wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku, spotkania się z najbliższymi a także zregenerowania sił przed kolejnym rokiem formacyjnym, który rozpocznie się początkiem października.

  W czasie letniego odpoczynku nikt nie jest zwolniony z duchowego wysiłku, dlatego obiecujemy naszą modlitwę w Waszej intencji i o Waszą modlitwę w naszej prosimy. 

 

 


 

 

Rekolekcje kapłańskie

  W naszym seminarium odbyły się rekolekcje kapłańskie w terminie od 30 czerwca do 1 lipca 2015 r.
  Rekolekcje poprowadził O. dr Sławomir Dworek OMI.
  Wszystkim, którzy odbyli rekolekcje życzymy obfitych łask i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień. 

Pielgrzymka na koniec roku

  Ostatnim akordem końca roku akademickiego 2014/2015 była pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim. Klerycy pielgrzymowali autokarem, ale ostatni etap blisko 5 kilometrowy, pokonali pieszo. W drodze nie zabrakło śpiewu wyrażającego radość i wdzięczność za cały rok formacji.
     Po dojściu do sanktuarium alumni uczestniczyli w Mszy Świętej odpustowej, sprawowanej z okazji narodzin św. Jana Chrzciciela. Dla alumnów była to też okazja do modlitwy w intencji Księdza Rektora Jana Biedronia, który w tym dniu obchodził imieniny.
Po Eucharystii klerycy zawierzyli się Matce Najświętszej przed jej cudownym wizerunkiem. Następnie alumni powrócili do Seminarium skąd rozjechali się już na wakacyjny czas odpoczynku.  

Dzień skupienia i imieniny księdza Rektora

  Zwyczajem seminaryjnym koniec roku akademickiego to czas porządków tych przyziemnych jak generalne sprzątanie jak i tych duchowych. W ramach duchowych podsumowań alumni przeżyli dzień skupienia poprowadzony przez ojca duchownego Mariusza Piotrowskiego. Ojciec zachęcał do szczerego stanięcia przed Panem, aby podziękować za wszelkie otrzymane dobro jaki i zmierzyć się z tym co nie wyszło.
  Zwieńczeniem zaś całego dnia była Eucharystia w czasie której dziękowaliśmy za osobę solenizanta Ks. Rektora Jana Biedronia. Obok modlitw w intencji Jego Magnificencji, nie zabrakło też tego dnia podziękowań, z okazji Dnia Ojca, dla Ojców Duchownych: Mariusza Piotrowskiego i Dariusza Sidora, którzy cały czas troszczą się o nasze powołania.      

Msza Neoprezbiterów

  Księża Neoprezbiterzy rozpoczęli wielkie dziękczynienie po święceniach, dlatego w tym czasie odwiedzają różne osoby i wspólnoty które wspierali ich w drodze do kapłaństwa. Młodzi księża zawitali tez w mury naszego Seminarium. W dzień po święceniach, 20 czerwca, sprawowali oni Mszę Świętą w kościele św. Michała.

W dziękczynnej Eucharystii obok Neoprezbiterów stanęli Księża Wychowawcy, Profesorowie, klerycy, siostry zakonne i sympatycy naszej świątyni. Jak podkreślali nowo wyświęceni chcieli przez tę modlitwę podziękować za wszystkie osoby jakie stanęły na ich drodze seminaryjnej, za wychowanie jakie otrzymali oraz za to że mogli czuć się w naszej Alma Mater jak w domu.


Święcenia kapłańskie

Wielbi dusza moja Pana - tymi słowami wielkiej radości Ksiądz Biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz rozpoczął Mszę Świętą w Bazylice katedralnej, podczas której 4 naszych najstarszych braci alumnów otrzymało święcenia prezbiteratu. Księża diakoni po odprawieniu rekolekcji na Świętym Krzyżu, ostatecznie przygotowani, odpowiedzieli definitywnie na głos powołania. W czasie tej uroczystości diakonom towarzyszyli: rodzice, krewni, Księża Proboszczowie, zaprzyjaźnieni kapłani, siostry zakonne, alumni a także licznie zgromadzeni wierni z ich rodzinnych parafii.


Czas sesji

Czas seminaryjnej formacji to także czas studiów filozoficznych i teologicznych. Sesja egzaminacyjna jest czasem zbierania owoców naukowej pracy w minionym semestrze. 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net