ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Czas sesji

Czas seminaryjnej formacji to także czas studiów filozoficznych i teologicznych. Sesja egzaminacyjna jest czasem zbierania owoców naukowej pracy w minionym semestrze. 

Wszystkich prosimy o modlitwę, żeby Duch Święty, którego codziennie zapraszamy do naszego życia, towarzyszył nam swoją pomocą szczególnie w czasie przygotowania do egzaminów
i w chwili ich zdawania. Za wszelkie wsparcie, szczególnie modlitewne, serdecznie dziękujemy, pamiętając przed Panem Bogiem o naszych Dobroczyńcach!

Stolico Mądrości, módl się za nami.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net