ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Dzień skupienia

Ostatni w tym roku akademickim dzień skupienia poprowadził nasz ojciec duchowny - ks. Rafał Kobiałka. Tematem rozważań było sumienie oraz jego kształtowanie. W pierwszej konferencji ojciec mówił, by nasze sumienie było pewne i prawe, wtedy będzie ono dobrze ukształtowane. Tematem kolejnych konferencji było także sumienie, oraz wartości, a także ojciec dał nam pewne wskazówki dotyczące wakacji. Centralnym punktem była oczywiście Eucharystia, była to Msza z formularza ze wspomnienia dowolnego świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza Morusa. Oni to właśnie są wzorem jak właściwie kształtować swoje sumienie. Pomimo trudnej sytuacji panującej w Anglii byli wierni Jezusowi i swojemu prawemu sumieniu.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net