ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Dzień skupienia

W dniach 16/17 listopada nasza wspólnota przeżywała dzień skupienia, który prowadził o. Luca Bovio IMC, sekretarz Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce. Tematem przewodnim była duchowość misyjna. 

O. Luca uwrażliwił nas na potrzebę kształtowania postawy otwartości na tych którzy jeszcze nie słyszeli o Jezusie.

 

Przypomniał nam, że postawa misyjna nie jest zarezerwowana dla misjonarzy, ale obowiązuje każdego chrześcijanina, który przez swoją autentyczną postawę powinien głosić Chrystusa w swoim środowisku.

W czasie spotkań zapoznaliśmy się ze strukturą i formą działalności jaką świadczy Papieska Unia Misyjna, a chętni mogli zostać członkami PUM.

Poznaliśmy również postać bł. Paolo Manna, założyciela PUM, który otwierał ludzi na misyjną naturę kościoła.

 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net