ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Dzień skupienia

W tym roku pierwszy dzień skupienia poprowadził dla nas ks. Rafał Kobiałka - nasz ojciec duchowny. Podczas ćwiczeń duchowych ojciec wskazał na 3 wartości, które powinniśmy szczególnie pielęgnować w nadchodzącym roku formacji - 3 razy P, tzn. Prawda, Pokora i Praca. 
Prawda jest fundamentem naszego rozwoju. Aby czynić postępy na drodze formacji najpierw musimy poznać prawdę o sobie, prawdę o tym kim Bóg chce abyśmy byli oraz jaki jest rzeczywisty świat. Chrystus powiedział o sobie, że jest prawdą i że prawda nas wyzwoli. Nawet najgorsza i najboleśniejsza prawda jest lepsza od najlepszego kłamstwa, ponieważ prawda zbliża nas do Jezusa - Jedynej Prawdy.
Pokora jest nierozdzielnie powiązana z prawdą. W wielkim skrócie można powiedzieć, że pokora to zaakceptowanie prawdy o tym, kim jestem, kim powinienem być oraz tego jaki jest rzeczywisty świat. Pokora to także posłuszeństwo, akceptacja drugiej osoby, wyciągnięta ręka do zgody, przyznanie się do własnej winy oraz cicha praca nad sobą. 
Praca jest wpisana w naturę każdego człowieka. Pan Bóg już w raju nakazał czynić sobie ziemię poddaną. W przypadku kleryka, a później księdza praca nie ogranicza się tylko do aktywności fizycznej. Kapłan jako osoba poświęcona modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego musi ciągle uzupełniać swój skarbiec, z którego będzie później rozdawał innym, gdyż jeśli tego nie będzie czynił jego przepowiadanie stanie się z czasem miałkie. Dlatego oprócz modlitwy i pracy duszpasterskiej bardzo ważne jest regularne studium, czyli mówiąc w skrócie prywatna kontynuacja studiów. Oczywiście uzupełnieniem pracy jest wartościowy, rozumny odpoczynek.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net