ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Istoty od zadań specjalnych

Święty Grzegorz Wielki, papież mówił, że anioł nie oznacza natury lecz zadanie, natomiast archaniołowie są posłani do zadań szczególnej wagi. Takie właśnie zadania otrzymali Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał. Ich imiona wskazują na ich określone zadania. W naszym kościele seminaryjnym szczególnie czcimy św. Michała, który patronuje naszej wspólnocie. Papież pisze, iż ilekroć istnieje potrzeba dokonania czegoś wielkiego posyłany jest właśnie Michał. Wielką rzeczą jest formacja seminaryjna dlatego też potrzebujemy szczególnego wstawiennictwa naszego patrona.
Podczas uroczystej Mszy świętej przywitaliśmy w naszej wspólnocie 2 nowych kapłanów, którzy rozpoczynają swoją posługę w seminarium, są to: ks. Szymon Brodowski - nowy Ojciec duchowny, oraz ks. dr Adam Kopeć - wykładowca teologii dogmatycznej, fundamentalnej i religiologii. Złożyliśmy także podziękowania dotychczasowemu wykładowcy teologii fundamentalnej i religiologii ks. dr Kazimierzowi Skawińskiemu, który kończy posługę w naszej wspólnocie w roli profesora, ale pozostaje nadal z nami. Dziękujemy za każdego dobre słowo za pomoc, którą nas darzy oraz za modlitwę w naszej intencji, a nade wszystko za postawę jako kapłana i przede wszystkim jako człowieka. Po nabożeństwie nieszporów serdeczne życzenia złożyliśmy naszemu Ojcu duchownemu ks. Rafałowi Kobiałce, który w tym dniu obchodził swoje imieniny, niech święty Archanioł Rafał dopomaga Mu w tej niełatwej posłudze w naszym seminarium.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net