ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Jerycho różańcowe

Idea Jerycha różańcowego nawiązuje do księgi Jozuego, w której opisane są losy narodu żydowskiego, który kroczy do Ziemi Obiecanej. Podczas zdobywania miasta Jerycho; żydzi wytrwale trwali przy Bogu wierząc, że wesprze ich w walce z mieszkańcami ziemi Kanaan. Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.
Jerycho to nieprzerwane czuwanie przed Najświętszym Sakramentem, w tym także Msza święta i modlitwa różańcowa. 
Jerycho w naszej wspólnocie rozpoczęła Msza święta wotywna o Najświętszej Maryi Pannie z Wieczernika, po której rozpoczęte zostało całonocne czuwanie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Podczas czuwania odmawialiśmy wspólnie 4 części różańca, polecając w modlitwie naszą diecezję, a także modliliśmy się w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich do naszego seminarium. Dziękujemy wszystkim, którzy łączyli się z nami duchowo podczas Jerycha odbywającego się w naszym seminarium.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net