ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Jesteście moimi przyjaciółmi!

Pod takim tematem przebiegały nasze rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Krzysztof Poświata CSMA, przełożony Domu Macierzystego w Miejscu Piastowym. Rekolekcjonista dzielił się z nami swym bogatym doświadczeniem duszpasterskim, zdobytym m.in w pracy misyjnej na Białorusi.
Ćwiczeniom duchowym towarzyszyła Ikona Przyjaźni. Przedstawia ona Chrystusa i św. Menasa. Jezus kładzie swą rękę na ramieniu Menasa. Ksiądz Krzysztof chciał nam przypomnieć, że Jezus jest zawsze przy nas. Nawet jeśli my sami nie dostrzegamy Jego obecności, to On towarzyszy nam zawsze. Szczególna uwaga była skupiona właśnie na przyjaźń z Jezusem.
"Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi" (J 15,15)

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net