ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Lektorat i akolitat

    W Nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym w par. Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się dziś nie tylko uroczystości odpustowe, ale również miało miejsce wprowadzenie kleryków z III i IV roku naszego Seminarium w posługę lektora i akolity. Uroczystościom przewodniczył Bp Edward Frankowski, który przybliżył licznie zgromadzonym wiernym orędzie Pana Jezusa z wizji św. s. Faustyny, wymagania nawrócenia  i poprawy naszego życia, które płyną z "Dzienniczka" siostry F. Kowalskiej oraz podkreślił rolę zadań, jakie od dziś zostały powierzone nowym klerykom-lektorom i akolitom. 

    Warto zaznaczyć, że kleryk-lektor ma podczas Eucharystii podobne zadania jak ministrant pełniący funkcję lektora, jednak posługa klerycka (lektorat, akolitat) jest czymś stałym, wymagającym większej odpowiedzialności. Jaka jest różnica między funkcją a posługą klerycką? Funkcja to czynność, którą ktoś wykonuje, a posługa to misja, która komuś została powierzona na stałe, w specjalnym obrzędzie liturgicznym. Kto pełni funkcję, ten wykonuje konkretną czynność w liturgii, np. odczytuje czytanie lub przynosi dary do ołtarza. Kto spełnia posługę, wykonuje w liturgii podobne czynności, ale dla niego są one znakiem spełnianej w Kościele misji. W przypadku kleryka-lektora misja ta polega na podjęciu większej odpowiedzialności za losy słowa Bożego w świecie, a w przypadku akolity chodzi o większe zaangażowanie się w służbę chorym i potrzebującym poprzez rozdzielanie im Komunii Świętej.

    Kiedyś lektor i akolita otrzymywali niższe święcenia. Dziś są ustanawiani na stałe, a więc w pewnym sensie także „poświęceni” dla Boga i Jego Kościoła. Są to dla kandydata do kapłaństwa ważne wydarzenia na drodze duchowego wzrostu i dojrzewania do przyjęcia święceń kapłańskich - do służby Bogu, Kościołowi i każdemu człowiekowi w Imię Jezusa Chrystusa. Każdy z kleryków powienien poznać posiadane talenty; odkryć, że są one darem Bożym, którym powinien służyć ludziom; zrozumieć tajemnicę powołania oraz przygotować się do jego realizacji i poprosić Biskupa, aby ten ustanowił go na stałe lektorem lub akolitą.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net