ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Nowi klerycy

10 lipca odbyła się I tura egzaminu i rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów do WSD w Sandomierzu. Na auli wykładowej kandydatów przywitali przełożeni wraz z ks. rektorem Rafałem Kułagą. Po napisaniu pracy kandydaci spotkali się z ks. wicerektorem, prefektem oraz ojcem duchownym. Po pomyślnym przebiegu kwalifikacji nowi alumni mogli nieco odpocząć i wypić zasłużoną kawę wraz z księżmi przełożonymi.

Przyjęci do WSD w Sandomierzu:
1. Dariusz Marek CICHOŃ z par. św. Michała Archanioła w Spiach.
2. Przemysław KOTUŁA z par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Godziszowie.
 
Nowi alumni rozpoczną kurs propedeutyczny 1 września, który pozwoli im poznać i wejść w życie naszego seminarium.

Przypominamy, że II tura naboru do WSD w Sandomierzu będzie trwała od 16 lipca do 18 września 2019 r. 

Prosimy o modlitwę w intencji nowych, świętych powołań do służby Bogu w Kościele.
Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty! Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów. Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wysiłków swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz twojej chwały! Wzbudź na nowo w Kościele swego Ducha, którego wylałeś na Apostołów.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net