ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Ogłoszenia

 

 

V Niedziela Wielkiego Postu, Rok A – 29 marca 2020 r.

 

1.         W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

2.        W przyszłą niedzielę, zwaną Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Jest to czas bezpośredniego przygotowania się do przeżycia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

3.        W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń, podczas każdej Mszy św. w naszym kościele seminaryjnym może być obecnych maksymalnie 5 osób; w wieczornej Adoracji Najświętszego Sakramentu mogą brać udział tylko domownicy Wyższego Seminarium Duchownego. Zachęcamy do prywatnej modlitwy w naszym kościele codziennie od godz. 8.00 do 18.00.

4.        Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, rocznice, jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia.

5.        Módlmy się w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich do naszego Seminarium: Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty! Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów. Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wysiłków swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz twojej chwały! Wzbudź na nowo w Kościele swego Ducha, którego wylałeś na Apostołów.

6.        Błagając Boga o ustanie epidemii, obejmijmy także modlitwą chorych, pracowników Służby Zdrowia i innych Służb oraz zmarłych: Święty Boże, Święty Mocny…

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net