ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Pro-Life

           W tym roku Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie przypada 4 kwietnia (przeniesiona z 25 marca, ponieważ w tym roku był to Wielki Piątek). To liturgiczne wspomnienie przywołuje wielkie wydarzenie w historii zbawienia, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Oto Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, aby zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego jest Synem samego Boga.
       Fakt, że uroczystość ta przypadła już w okresie wielkanocnym uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jest również patronalny dzień ruchów "Pro-Life" czyli działających na rzecz ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, w tym także naszego kleryckiego koła "pro-life".

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net