ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Przybyli po roku

Tradycją naszego seminarium jest to, iż księża Neoprezbiterzy, którzy byli święceni w ubiegłym roku akademickim sprawują Eucharystię w kaplicy seminaryjnej. Mszy św. zgodnie z tradycją przewodniczył były proboszcz kaplicy seminaryjnej - ks. Krzysztof Dzierżak. Kazanie wygłosił ks. Paweł Surowiec uwrażliwiając nas rozwój wiary. Mamy być w przyszłości księżmi wierzącymi, ponieważ wiara jest fundamentem w kapłaństwie.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net