ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Rekolekcje

W dniach 21-24 października nasza wspólnota seminaryjna przeżywała rekolekcje jesienne pt. "Rekolekcje na czas próby". W tym roku ćwiczenia duchowe poprowadził dla nas ks. Grzegorz Lipiec, ojciec duchowny z seminarium w Radomiu. 
Podczas rekolekcji intensywnie medytowaliśmy Ewangelię św. Jana. Umiłowany apostoł w swojej Ewangelii pokazuje nam Boga, który nas kocha oraz chce, abyśmy Go kochali. Pod wieloma symbolami zawartymi w tekście św. Jan stara się nam pokazać jak uczeń powinien kochać swego Pana. Dlatego przy użyciu metody lectio divina każdy z kleryków próbował spotkać się z Bogiem sam na sam i zakosztować tej miłości. Zadanie to wymagało od nas stanięcia w prawdzie i znalezienia naszych słabych punktów, które nie pozwalają nam kochać Boga całym sercem. 
Efekty naszych rozmyślań mogliśmy skonfrontować spotykając Jezusa na Mszy Świętej oraz podczas Adoracji Eucharystycznej.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net