ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Kandydaci

Słowo Księdza Rektora

 

18 października br. wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu uroczyście zainaugurowała rok akademicki 2021/2022. Formację przygotowującą do przyjęcia sakramentu kapłaństwa i związane z tym studia filozoficzno-teologiczne podejmuje 29 alumnów, w tym 6 kandydatów przyjętych na I rok.

Na progu nowego roku akademickiego jako wspólnota seminaryjna, pragniemy okazać głęboką wdzięczność wszystkim naszym Dobroczyńcom dzielącym się z nami dobrami zarówno duchowymi, jak i materialnymi. Pamiętamy o Was w modlitwie i prosimy o dalszą pomoc.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w miarę możliwości wynikających z wymogów sanitarnych:

1. W Roku Akademickim 2021/2022 w ramach tzw. Niedziel Powołaniowych, chcemy odwiedzić parafie w następujących dekanatach:

14.11.2021 r. parafie dekanatu: Ulanów, Rudnik Nad Sanem;

8.05.2022 r. parafie dekanatu: Pysznica, Szewna.

Prosimy o zaproszenie na Msze Święte Liturgiczną Służbę Ołtarza, dzieci i młodzież. Księża Profesorowie oraz Księża Studenci wraz z Alumnami naszego Seminarium, którzy przybędą do parafii wygłoszą kazania i spotkają się z wyżej wymienionymi grupami.

2. Rekolekcje dla młodzieży męskiej w Wyższym Seminarium Duchownym odbędą się w dniach 26 – 28 listopada 2021 roku.

3. Od października do kwietnia, w czasie roku akademickiego, organizowane są w Seminarium, w drugi weekend miesiąca, Dni rozeznania powołania dla młodzieży męskiej.

4. W Wyższym Seminarium Duchownym będą się odbywały spotkania Diecezjalnej Szkoły Animatora i Ceremoniarza.

5. W Wielki Czwartek (Diecezjalny Dzień Ministranta i Lektora), 14 kwietnia 2022 roku, po Mszy Świętej Krzyżma, zapraszamy do Wyższego Seminarium Duchownego na program słowno-muzyczny poświęcony odkryciu swego powołania oraz poczęstunek.

6. Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji powołań kapłańskich, szczególnie zwracamy się z prośbą do róż różańcowych.

7. Do szkół średnich, we wcześniej uzgodnionym terminie, przybędzie diakon lub alumn V roku, by w czasie katechezy prowadzonej przez katechetę dać świadectwo o powołaniu.

W związku z sytuacją pandemiczną ostateczne decyzje o formie powyższych spotkań będą podejmowane przed planowanymi wydarzeniami!

 

Za wszelką dotychczasową pomoc oraz otwartość i gościnność dla przybywających przedstawicieli Seminarium składamy serdeczne Bóg zapłać

 

 

Ks. dr Rafał Kułaga

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

 

 

 

 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net