ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Kandydaci

Słowo Księdza Rektora

 

 

2 października br. Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu zainaugurowało, po raz sto dziewięćdziesiąty ósmy, nowy Rok Akademicki. Formację przygotowującą do przyjęcia sakramentu kapłaństwa i związane z tym studia filozoficzno-teologiczne podjęło 49 alumnów, w tym 6 kandydatów przyjętych na I rok.

 

Nowy Rok Akademicki rozpoczynamy w szczególnym czasie dla naszego kościoła partykularnego – trwania III Synodu Diecezjalnego, poprzez który szukamy nowych dróg ewangelizacji oraz na progu inauguracji obchodów 200. lecia Diecezji Sandomierskiej. Przed nami także nowy rok duszpasterski przeżywany pod hasłem: Duch, który umacnia miłość.

 

Zechcemy w tym czasie pogłębić osobistą więź z Trójcą Świętą: Bogiem Ojcem, Synem Bożym – Jezusem Chrystusem, a szczególnie z Duchem Świętym. Uświadomić sobie otrzymaną łaskę powołania i podjąć odpowiedzialność za kształcenie ducha wiary w naszych środowiskach. W naszej wspólnocie seminaryjnej pragniemy przede wszystkim dostrzegać i otwierać się na Boże działanie. Odkrycie darów Ducha Świętego oraz prawidłowe ich wykorzystanie prowadzi nas zawsze do postawy służby. Duch Święty uzdalnia nas do bycia bezinteresownym darem dla innych oraz do tego, byśmy tym darem innym służyli.

 

Dlatego pragniemy, jako wspólnota seminaryjna, okazać głęboką wdzięczność wszystkim naszym Dobroczyńcom dzielącym się z nami dobrami zarówno duchowymi, jak i materialnymi. Obiecujemy naszą modlitewną pamięć i prosimy o dalszą pomoc.

 

 

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że:

 

1. W Roku Akademickim 2017/2018 w ramach tzw. Niedziel Powołaniowych, odwiedzimy parafie w następujących dekanatach:

 

       19.11.2017 r. parafie dekanatu: Koprzywnica, Baranów Sandomierski;

 

  22.04.2018 r. parafie dekanatu: Modliborzyce, Zaklików.

 

Prosimy o zaproszenie na Msze Święte Liturgiczną Służbę Ołtarza, dzieci i młodzież. Księża Profesorowie oraz Księża Studenci wraz z Alumnami naszego Seminarium, którzy przybędą do parafii wygłoszą kazania i spotkają się z wyżej wymienionymi grupami.

 

2. Rekolekcje dla młodzieży męskiej w Wyższym Seminarium Duchownym odbędą się w dniach od 1 do 3 grudnia 2017 roku.

 

3. Od października do kwietnia, w czasie roku akademickiego, organizowane są w Seminarium, w drugi weekend miesiąca, Dni rozeznania powołania dla młodzieży męskiej.

 

4. W Wielki Czwartek (Diecezjalny Dzień Ministranta i Lektora), 29 marca 2018 roku, po Mszy Świętej Krzyżma, zapraszamy do Wyższego Seminarium Duchownego na program słowno-muzyczny poświęcony odkryciu swego powołania oraz poczęstunek.

 

5. Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji powołań kapłańskich, szczególnie zwracamy się z prośbą do róż różańcowych. Prosimy także o zorganizowanie dekanalnej pielgrzymki na Jasną Górę w intencji powołań zgodnie z terminami przekazanymi Księżom Dziekanom.

 

6. Do szkół średnich, we wcześniej uzgodnionym terminie, przybędzie diakon lub alumn V roku, by w czasie katechezy prowadzonej przez katechetę dać świadectwo o powołaniu.

 

 

ks. dr Rafał Kułaga - Rektor WSD w Sandomierzu


 


© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net