ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Kandydaci

Słowo Księdza Rektora

 

1 października br. Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu zainaugurowało, po raz 199. nowy Rok Akademicki. Formację przygotowującą do przyjęcia sakramentu kapłaństwa i związane z tym studia filozoficzno-teologiczne podejmuje 44 alumnów, w tym 5 kandydatów przyjętych na I rok.

 Ten rok rozpoczynamy w szczególnym okresie zarówno dla naszego kościoła partykularnego – rozpoczął się bowiem II etap III Synodu Diecezjalnego, w czasie którego także w naszej wspólnocie szukać będziemy nowych dróg ewangelizacji, aby z zapałem nieść światło Ewangelii; jak  również w naszej Ojczyźnie. Setna rocznica odzyskania niepodległości uświadamia nam, że Kościół zawsze był blisko spraw narodowych, uczył patriotyzmu szczególnie w najtrudniejszych czasach.

 

Czcigodni Kapłani!

Seminarium duchowne to nie tylko instytucja kościelna, którą ustanawia i nad którą czuwa, przez posługę wychowawców i wykładowców – biskup diecezjalny, to nie tylko określony czas i miejsce, ale to przede wszystkim wspólnota, która ma za zadanie jak najlepsze przygotowanie alumnów do podjęcia posługi kapłańskiej. W ręce tej wspólnoty Chrystus składa losy głoszenia Ewangelii i zbawienia ludzi. Właściwe funkcjonowanie naszej wspólnoty jest przedmiotem szczególnej troski nie tylko biskupa, wychowawców i profesorów, ale także całego prezbiterium i wszystkich wiernych.

Dlatego pragniemy, jako wspólnota seminaryjna, okazać głęboką wdzięczność wszystkim naszym Dobroczyńcom dzielącym się z nami dobrami zarówno duchowymi, jak i materialnymi. Pamiętamy o Was w modlitwie i prosimy o dalszą pomoc.

 

Niedawno zakończyliśmy obchody jubileuszowe w naszej diecezji, a nowy rok akademicki będzie czasem wspólnego przygotowania to jubileuszu 200. lecia istnienia naszego Seminarium Duchownego.

W związku z tym w rozpoczętym roku akademickim oraz w przyszłym roku jubileuszowym planujemy miedzy innymi podjąć następujące inicjatywy: odnowić figurę Dobrego Pasterza na seminaryjnym wirydarzu, odmalować ściany dolnego korytarza w budynku głównym seminarium, wydać jubileuszowy album i pamiątki oraz zorganizować sympozjum i wystawę przedstawiającą bogatą historię naszego seminarium.

Pragniemy, aby odnowienie figury Dobrego Pasterza było dowodem wdzięczności nas księży, którzy na przestrzeni lat kształtowali swoje przyszłe kapłaństwo w murach naszej Alma Mater. Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe i dokonywanie dobrowolnych wpłat na konto Wyższego Seminarium Duchownego z dopiskiem „Odnowienie figury Dobrego Pasterza” lub dokonywania osobiście wpłat w sekretariacie. Będziemy wdzięczni za pomoc oraz przekazanie tej informacji księżom współpracownikom, aby było to naszym wspólnym dziełem.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że:

1. W Roku Akademickim 2018/2019 w ramach tzw. Niedziel Powołaniowych, odwiedzimy parafie w następujących dekanatach:

18.11.2018 r. parafie dekanatu: Połaniec, Staszów;

12.05.2019 r. parafie dekanatu: Kunów, Świętokrzyski.

 Prosimy o zaproszenie na Msze Święte Liturgiczną Służbę Ołtarza, dzieci i młodzież. Księża Profesorowie oraz Księża Studenci wraz z Alumnami naszego Seminarium, którzy przybędą do parafii wygłoszą kazania i spotkają się z wyżej wymienionymi grupami.

2. Rekolekcje dla młodzieży męskiej w Wyższym Seminarium Duchownym odbędą się w dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2018 roku.

3. Od października do kwietnia, w czasie roku akademickiego, organizowane są w Seminarium, w drugi weekend miesiąca, Dni rozeznania powołania dla młodzieży męskiej.

4. W sobotę 9 marca 2019 roku planujemy spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza i uroczyste wprowadzenie relikwii św. Dominika Savio do kościoła seminaryjnego. Św. Dominik jako patron ministrantów jest dla nas wzorem młodzieńczej świętości, w swoim sercu nosił ogromne pragnienie bycia kapłanem. Obecność jego relikwii w naszym kościele będzie zachętą do modlitwy, za jego wstawiennictwem, o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.

5. W Wielki Czwartek (Diecezjalny Dzień Ministranta i Lektora), 18 kwietnia 2019 roku, po Mszy Świętej Krzyżma, zapraszamy do Wyższego Seminarium Duchownego na program słowno-muzyczny poświęcony odkryciu swego powołania oraz poczęstunek.

6. Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji powołań kapłańskich, szczególnie zwracamy się z prośbą do róż różańcowych. Prosimy także o zorganizowanie dekanalnej pielgrzymki na Jasną Górę w intencji powołań zgodnie z terminami przekazanymi Księżom Dziekanom.

7. Do szkół średnich, we wcześniej uzgodnionym terminie, przybędzie diakon lub alumn V roku, by w czasie katechezy prowadzonej przez katechetę dać świadectwo o powołaniu.

 

Za wszelką dotychczasową pomoc oraz otwartość i gościnność dla przybywających przedstawicieli Seminarium składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

 

Ks. dr Rafał Kułaga

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

 

 

 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net