ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Kandydaci

Słowo Księdza Rektora

 

11 października br. Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu zainaugurowało, po raz 200. nowy Rok Akademicki. Formację przygotowującą do przyjęcia sakramentu kapłaństwa i związane z tym studia filozoficzno-teologiczne podejmuje 34 alumnów, w tym 4 kandydatów przyjętych na I rok.

Rok 2020 będziemy zatem przeżywać w naszej wspólnocie jako jubileuszowy. Wiemy, że zwyczaj jubileuszów ma swój początek już w Starym Testamencie i odnajduje kontynuację w dziejach Kościoła. Jubileusz jest „rokiem łaski”, rokiem odpuszczenia grzechów, a także kar za grzechy, rokiem pojednania pomiędzy zwaśnionymi, rokiem nawrócenia, rokiem pokuty i wzmożonej modlitwy. To wielkie wezwanie dla nas do nawrócenia i zbliżenia się do Boga, do jeszcze gorliwszej modlitwy w intencji nowych, licznych i świętych powołań do naszego seminarium.

 Słowo „jubileusz” mówi także o radości. Chodzi tu nie tylko o radość czysto wewnętrzną, ale o radość, która objawia się także na zewnątrz poprzez gotowość do wzajemnej pomocy i służby we wspólnocie, w postawie aktywnej i odpowiedzialnej, z wykorzystaniem posiadanych darów i charyzmatów. Do tej radości zapraszamy już dzisiaj Was wszystkich.

 

Czcigodni Kapłani i nasi Przyjaciele!

Na progu nowego jubileuszowego roku akademickiego jako wspólnota seminaryjna, pragniemy okazać głęboką wdzięczność wszystkim naszym Dobroczyńcom dzielącym się z nami dobrami zarówno duchowymi, jak i materialnymi. Pamiętamy o Was w modlitwie i prosimy o dalszą pomoc.

 W ramach przygotowania materialnego do Jubileuszu 200. lecia istnienia naszego Seminarium Duchownego odnowiono postument z piaskowca, na którym stoi figura Dobrego Pasterza (samą figurę oczyszczono pozostawiając starą patynę – zgodnie z zaleceniami konserwatora), odmalowano także ściany dolnego korytarza w budynku głównym seminarium. Odnowienie figury Dobrego Pasterza jest dowodem wdzięczności nas księży, którzy na przestrzeni lat kształtowali swoje przyszłe kapłaństwo w murach naszej Alma Mater. Dziękujemy za wsparcie finansowe i dobrowolne wpłaty na konto Wyższego Seminarium Duchownego z dopiskiem „Odnowienie figury Dobrego Pasterza”. Będziemy wdzięczni za dalszą pomoc, aby było to naszym wspólnym dziełem.


Jednocześnie pragniemy poinformować, że:

1. W Roku Akademickim 2019/2020 w ramach tzw. Niedziel Powołaniowych, odwiedzimy parafie w następujących dekanatach:

17.11.2019 r. parafie dekanatu: Opatów, Ożarów;

17.05.2020 r. parafie dekanatu: Ulanów, Rudnik Nad Sanem.

 Prosimy o zaproszenie na Msze Święte Liturgiczną Służbę Ołtarza, dzieci i młodzież. Księża Profesorowie oraz Księża Studenci wraz z Alumnami naszego Seminarium, którzy przybędą do parafii wygłoszą kazania i spotkają się z wyżej wymienionymi grupami.

2. Rekolekcje dla młodzieży męskiej w Wyższym Seminarium Duchownym odbędą się w dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2019 roku.

3. Od października do kwietnia, w czasie roku akademickiego, organizowane są w Seminarium, w drugi weekend miesiąca, Dni rozeznania powołania dla młodzieży męskiej.

5. W Wielki Czwartek (Diecezjalny Dzień Ministranta i Lektora), 09 kwietnia 2020 roku, po Mszy Świętej Krzyżma, zapraszamy do Wyższego Seminarium Duchownego na program słowno-muzyczny poświęcony odkryciu swego powołania oraz poczęstunek.

6. Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji powołań kapłańskich, szczególnie zwracamy się z prośbą do róż różańcowych. Prosimy także o zorganizowanie dekanalnej pielgrzymki na Jasną Górę w intencji powołań zgodnie z terminami przekazanymi Księżom Dziekanom.

7. Do szkół średnich, we wcześniej uzgodnionym terminie, przybędzie diakon lub alumn V roku, by w czasie katechezy prowadzonej przez katechetę dać świadectwo o powołaniu.

 

Za wszelką dotychczasową pomoc oraz otwartość i gościnność dla przybywających przedstawicieli Seminarium składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

 

Ks. dr Rafał Kułaga

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

 

 

 

 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net