ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Święcenia kapłańskie

    Prosimy  Cię,  Ojcze  wszechmogący, daj  tym  swoim  sługom godność prezbiteratu; odnów w ich sercach Ducha świętości; niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże,  urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia i przykładem swojego życia pociągają innych do poprawy obyczajów. Niech  będą  godnymi  współpracownikami  biskupów, aby przez  ich  przepowiadanie  i  dzięki  łasce  Ducha  Świętego słowa  Ewangelii przyniosły obfity owoc w ludzkich sercach  i dotarły aż na krańce ziemi.
(fragment modlitwy konsekracyjnej)
 
 
 

 
     
19 czerwca w Bazylice Katedralnej podczas uroczystej Mszy świętej o godzinie 10.00 ks. bp. Krzysztof Nitkiewicz udzielił święceń prezbiteratu 7 diakonom naszej diecezji. Oto księża neoprezbiterzy diecezji sandomierskiej:
ks. Damian Blacha; parafia MB Częstochowskiej w Dzwoli
ks. Łukasz Chmiel; parafia św. Franciszka Salezego w Gorzycach
ks. Konrad Durma; parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osieku
ks. Patryk Gładkowski; parafia Świętej Trójcy w Rakowie
ks. Mateusz Machniak; parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Beszowej
ks. Piotr Sołdyga; parafia św. Bartłomieja Apostoła w Padwi Narodowej
ks. Grzegorz Wasąg; parafia św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim
Księża neoprezbiterzy otrzymali także nominacje na swoje pierwsze parafie. 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net