ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Zakończenie procesu beatyfikacyjnego

W liturgiczne wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, w kościele seminaryjnym, zakończono proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Wincentego Granata na etapie diecezjalnym. Mszę świętą poprzedziła modlitwa różańcowa. Zebranych w kościele seminaryjnym powitał ks. prof. Zdzisław Janiec - postulator procesu beatyfikacyjnego. Uroczysta, ostatnia sesja procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym odbyła się po zakończeniu Eucharystii. Podczas ostatniego spotkania trybunału ks. dr Roman Janiec - kanclerz kurii diecezjalnej poinformował, że członkowie Trybunału diecezjalnego powołanego w 1995 r. dopełnili wszystkich czynności procesowych. Następnie ks. Jan Wilk, wice-postulator procesu przedstawił sylwetkę Sługi Bożego. Delegat księdza biskupa ds. procesu beatyfikacyjnego, ks. dr Michał Grochowina opisał przebieg procesu na szczeblu diecezjalnym. Akta procesowe, które opieczętowano i zalakowano, zostaną umieszczone w Archiwum Diecezjalnym. Po tej procedurze nastąpił moment uroczystej przysięgi złożonej przez Biskupa Sandomierskiego oraz członków trybunału. Następnie ksiądz biskup ogłosił uroczyste zakończenie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym. Dalszy etap prac będzie odbywał się w Kurii Rzymskiej. Na zakończenie odmówiono modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net