ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Seminarium

Przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

Rektor:  Ks. dr Rafał Kułaga
Ur. 28 marca 1971 r. w Stalowej Woli, parafia Matki Bożej Królowej Polski. Wyświęcony 1 czerwca 1996 r.
Doktor teologii. Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej w Janowie Lubelskim.
Wikariusz Biskupi ds. Duchowieństwa diecezjalnego.
Stanowisko od 2016 r.
Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6
tel. 15 832 29 63; kom. 511 413 002
e-mail: ks.rafal.kulaga@diecezjasandomierska.pl
 


 
Wicerektor: Ks. dr Witold Płaza
Ur. 17 marca 1976 r. w Sandomierzu, parafia Skotniki. Wyświęcony 26 maja 2001 r.
Doktor filozofii. Kanonik honorowy Sandomierskiej Kapituły Katedralnej.
Stanowisko od 2013 r., w Seminarium od 2010 r.
Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6
 
tel. 15 832 27 08 wew. 308

 


 
 
Prefekt: Ks. mgr Piotr Przysucha
Ur. 28 lipca 1985 r., w Ostrowcu Świętokrzyskim, parafia Wszechświęte. Wyświęcony 19 czerwca 2010 r.
Magister teologii i socjologii
Stanowisko od 2019 r.
Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6
tel. 15 832 27 08 wew. 309
 
 
 

    
 
Ojciec Duchowny: Ks. dr Rafał Kobiałka
Ur. 27 października 1980 r. w Stalowej Woli, parafia św. Floriana. Wyświęcony 29 maja 2009 r.
Doktor teologii
Stanowisko od 2016 r.
Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6
 tel. 15 832 27 08 wew. 310
 
 
 
 

 
Ojciec Duchowny: Ks. mgr lic. Szymon Brodowski
Ur. 24 października 1984 r. w Nisku, parafia Lipa. Wyświęcony 19 czerwca 2010 r.
Magister lic. teologii
Stanowisko od 2018 r.
Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6
tel. 15 832 27 08 wew. 367


 

Dyrektor Administracyjny: Ks. mgr Dominik Bucki
Ur. 15 grudnia 1978 r. w Staszowie, parafia św. Bartłomieja. Wyświęcony 24 maja 2003 r.
Magister teologii i ekonomii
Stanowisko od 2012 r.
Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6

tel. 15 832 60 86; 15 832 77 83
e-mail:
budomi@poczta.onet.pl

 

 


© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net