ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Seminarium

Asysta Biskupia

ASYSTA BISKUPIA ROK AKADEMICKI 2023/2024
Ministrant mikrofonu, Ceremoniarz - Dariusz Cichoń
Ministrant księgi, Ceremoniarz - Bartosz Kołodziej
Ministrant ołtarza i światła, Lektor - Mateusz Sklażewicz
Ministrant ołtarza i światła, Lektor - Krystian Bajdas
Turyferariusz - Gabriel Urbaniak
Nawikulariusz - Tomasz Kluk
Krucyferariusz / Psałterzysta - Kamil Namysło
Organista - Łukasz Michalczyk
Ministrant insygnii - Adam Sarzyniak
Fotograf - Tomasz Mycek© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net