ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

40. rocznica wyboru Jana Pawła II

Dokładnie 40 lat temu 16 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Biskupa Rzymu. Ten Wielki papież w czasie swojego pontyfikatu odwiedził także Sandomierz. Wtedy na Błoniach Sandomierskich zebrało się kilkaset tysięcy wiernych.

Na uroczystą Mszę świętą w kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła licznie przybyli wierni, by modlić się za wstawiennictwem świętego, obecni byli także alumni i siostry zakonne oraz władze miasta. Przed Mszą świętą odbyło się nabożeństwo różańcowe, którego rozważania zostały zaczerpnięte z tekstów napisanych przez św. Jana Pawła II. 

Eucharystię celebrowali kapłani z dekanatu, księża profesorowie, a zgromadzeniu liturgicznemu przewodniczył ks. rektor Rafał Kułaga, który powitał zgromadzonych. Homilię wygłosił ojciec duchowny ks. Szymon Brodowski powiedział w niej: "Sługa sług Bożych usunął się w ostatnim roku swojego pontyfikatu, by ukazać Pana. Był to wtedy także rok Eucharystii. Swoją postawą zachęcał chrześcijan, by żyli wg. tajemnicy Mszy świętej. Eucharystia i krzyż łączą się, bo właśnie na Eucharystii stajemy na Golgocie. Papież Jan Paweł II z krzyża uczynił swój pastorał, którym wskazywał nam nieustannie na Chrystusa." Tak bardzo nas Jezus umiłował, iż swoje życie oddał za nas, z miłości do każdego z nas. W kolekcie usłyszeliśmy " Boże, bogaty w miłosierdzie..." Dives in misericordia to także tytuł jednej z encyklik Jana Pawła II. Krzyż to model, to wzór miłosierdzia czynienia bliźniemu. 

Przez swoje nauczanie papież zaprasza nas do przekraczania naszej wizji czynienia miłosierdzia. Do pójścia krok dalej, mówił bowiem: "miłość miłosierna wobec ludzi nigdy nie jest aktem jednostronnym". Miłosierdzie to doskonałe wcielenie sprawiedliwości. Właśnie o to prosi Jezus w Wielki Czwartek w wieczerniku, by sobie nawzajem obmywali nogi, kładzie nacisk na słowo nawzajem. Chodzi o wzajemność, równość wobec Boga i braterstwo. Tylko ubogi w duchu może wykonać czyn miłosierny. Dalej kaznodzieja mówił: "Ten, który wisi na krzyżu jest tym, który utożsamia się z tym, kto prosi o miłosierdzie tj. z ubogim, więźniem, głodującym czy bezdomnym."

Po Mszy świętej miał miejsce koncert zatytułowany: Wielka Msza Święta Jana Pawła II. Za organami zasiadł pan Szymon Olszański, na skrzypcach grał pan - Janusz Purzycki, sekcje wokalne (sopran) wykonywała pani Grażyna Zielińska, a kompozytorem był pan Gerald Spitzner. Utwory wokalne były przeplatane utworami instrumentalnymi. Wspaniała muzyka wypełniła świątynię seminaryjną. Zebrani byli pod wielkim wrażeniem i z dużą atencją słuchali znakomitych utworów. Radość i zachwyt nad cudownymi dźwiękami obwieściły gromkie brawa na zakończenie koncertu.

Kolejnym punktem był przemarsz przed pomnik św. Jana Pawła II. Procesji towarzyszył śpiew pieśni maryjnych. Przed pomnikiem papieża Polaka, odmówiono litanię do św. Jana Pawła II, odśpiewano Apel Jasnogórski i "Barkę". Patronat na tym wydarzeniem objął Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz i burmistrz Sandomierza pan Marek Bronkowski. Wszystkim, którzy włączyli się w to wydarzenie pragniemy serdecznie podziękować.


Patron miasta

Uroczystość ku czci bł. Wincentego Kadłubka - patrona miasta, to jedno z najważniejszych wydarzeń odbywających się w Sandomierzu. Procesja z relikwiami błogosławionego Wincentego wyruszyła z kościoła seminaryjnego, by o godzinie 10:30 dotrzeć do Bazyliki Katedralnej, gdzie miała miejsce uroczysta Msza święta pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza. We Mszy świętej uczestniczył także ks. bp senior Edward Frankowski, oraz opaci: ojciec Piotr Chojnacki, opat mogilski i opat prezes Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego, ojciec Eugeniusz Augustyn, opat z Wąchocka, ojciec Edward Kazimierz Stradomski, opat z Jędrzejowa, ojciec Dominik Chucher opat ze Szczerzyca. Homilię wygłosił ks. bp Edward Frankowski mówił, iż Mistrz Wincenty to prawdziwy patriota, który kochał swoją ojczyznę i opisał jej historię w znakomity sposób. Wincenty był doskonale wykształcony jak na owe czasy, a swoją mądrością służył innym. Został prepozytem kapituły sandomierskiej i dbał o duchowy rozwój mieszkańców Sandomierza i okolic. Dla nas błogosławiony Wincenty jest wzorem i powodem do chluby. Na zakończenie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu została odmówiona modlitwa o kanonizację bł. Wincentego Kadłubka.

Imieniny biskupa Edwarda

Człowiek swoją głębszą tożsamość ludzką łączy z przynależnością do narodu, swoją zaś pracę pojmuje także jako pomnożenie dobra wspólnego wypracowywanego przez jego rodaków, uświadamiając sobie przy tym, że na tej drodze praca ta służy pomnażaniu dorobku całej rodziny ludzkiej, wszystkich ludzi żyjących na świecie. (Jan Paweł II)
 
Podczas Mszy świętej w Bazylice Katedralnej, która była celebrowana 13 października modliliśmy się w intencji księdza biskupa seniora Edward Frankowskiego w dniu jego imienin. Modlitwą otaczaliśmy także siostry posługujące w naszym seminarium, ponieważ w tym dniu obchodziliśmy wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego - założyciel Sióstr Służek Najświętszej Maryi Niepokalanej.  Jako wspólnota seminaryjna pragniemy życzyć księdzu biskupowi wielu łask Bożych, zdrowia i  opieki Matki Bożej na dalsze lata posługi biskupiej w naszej diecezji.

Zakończenie procesu beatyfikacyjnego

W liturgiczne wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, w kościele seminaryjnym, zakończono proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Wincentego Granata na etapie diecezjalnym. Mszę świętą poprzedziła modlitwa różańcowa. Zebranych w kościele seminaryjnym powitał ks. prof. Zdzisław Janiec - postulator procesu beatyfikacyjnego. Uroczysta, ostatnia sesja procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym odbyła się po zakończeniu Eucharystii. Podczas ostatniego spotkania trybunału ks. dr Roman Janiec - kanclerz kurii diecezjalnej poinformował, że członkowie Trybunału diecezjalnego powołanego w 1995 r. dopełnili wszystkich czynności procesowych. Następnie ks. Jan Wilk, wice-postulator procesu przedstawił sylwetkę Sługi Bożego. Delegat księdza biskupa ds. procesu beatyfikacyjnego, ks. dr Michał Grochowina opisał przebieg procesu na szczeblu diecezjalnym. Akta procesowe, które opieczętowano i zalakowano, zostaną umieszczone w Archiwum Diecezjalnym. Po tej procedurze nastąpił moment uroczystej przysięgi złożonej przez Biskupa Sandomierskiego oraz członków trybunału. Następnie ksiądz biskup ogłosił uroczyste zakończenie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym. Dalszy etap prac będzie odbywał się w Kurii Rzymskiej. Na zakończenie odmówiono modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego.

Człowiek, biskup, profesor

"Ten biskup był prawdziwie Apostołem Jezusa Chrystusa" - mówili niektórzy po śmierci księdza biskupa Wacława Świerzawskiego. W niedzielę 7 października, w I rocznicę śmierci, została odprawiona Msza święta, której przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, w intencji zmarłego pasterza naszej diecezji. Homilię wygłosił ks. prof. Zdzisław Janiec, który spędził u boku księdza biskupa wiele lat. Wspominał: jako człowiek był dobry, jako profesor kompetentny, jako Apostoł Jezusa Chrystusa bezgranicznie oddany diecezji. Po Mszy świętej biskupi z kapłanami udali się do podziemi katedry, by modlić się przy krypcie grobowej księdza biskupa Wacława.

Ku czci Niepokalanej

W pierwszą sobotę miesiąca października w naszym kościele seminaryjnym była celebrowana Msza święta wotywna o Najświętszej Maryi Pannie. W ubiegłym roku akademickim w naszym kościele ks. bp Krzysztof Nitkiewicz dokonał rekoronacji obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem. Matka Boża, która objawiła się trójce małych dzieci w Fatimie prosiła je o odprawianiu nabożeństw pierwszych pięciu sobót miesiąca, by wynagrodzić jej Niepokalanemu Sercu za grzechy ludzi. W naszym kościele pierwszemu nabożeństwu przewodniczył ks. dr Adam Kopeć. Przewodniczył on Mszy świętej, podczas, której wygłosił 15 minutowe rozważanie na temat pierwszej tajemnicy radosnej: Zwiastowania. Po zakończeniu Eucharystii, odmówiliśmy różaniec, który jest jednym z warunków pierwszych pięciu sobót miesiąca. 

Biedaczyna z Asyżu

Święty Franciszek z Asyżu to jeden z najbardziej znanych świętych na świecie. Jest on czczony także w Sandomierzu, w parafii św. Józefa na terenie której znajduje się nasze seminarium. Uroczystej Mszy świętej z okazji odpustu parafialnego przewodniczył ks. rektor Rafał Kułaga. Mszę świętą poprzedziła modlitwa różańcowa.
Święty Franciszek w młodości żył beztrosko, wiele czasu poświęcał zabawie. Z czasem rozpoczął się jego powolny proces nawrócenia. Franciszka zafascynował ewangeliczny ideał ubóstwa. Gdy rozdał biednym co posiadał, doszło do rodzinnego konfliktu za jego przyczyną. Franciszek pociągną za sobą wielu ludzi. Był on także zafascynowany tajemnicą wcielenia Syna Bożego. To właśnie św. Franciszek wprowadził zwyczaj tworzenia szopek Bożonarodzeniowych z żywymi zwierzętami. Ten święty pociąga szczególnie swym radykalizmem ewangelicznym, jemu także zawdzięczamy odnowę Kościoła w XIII wieku.  Choć sam nigdy nie przyjął święceń kapłańskich, gdyż nie czuł się godny tego daru, to jednak zawsze okazywał wielki szacunek kapłanom. 
Św. Franciszku - módl się za nami

Misjonarz z Botswany

Podczas Mszy świętej w naszej kaplicy seminaryjnej 2 października w naszej wspólnocie gościliśmy ks. Mateusza Kusztyba, który posługuje w Botswanie. Podczas homilii ks. Mateusz mówił o pracy misyjnej, a także o powołaniu misyjnym i znaczeniu misji w Kościele. Wśród różnych posłań jakie mamy w naszym życiu szczególne jest posłanie misyjne. Prawdziwe kapłaństwo musi być rozmiłowane w misjach świętych. Zachęcał nas także do prowadzenia parafialnych kół misyjnych. Kaznodzieja tłumaczył na czym ma opierać się nasza praca misyjna: 1. Modlitwa, 2. Ofiary, 3. Formacja misyjna.
Dziękujemy księdzu Mateuszowi za podzielenie się z nami doświadczeniem zebranym na misjach, a także przybliżeniem nam na czym polega praca misyjna. Życzymy wielu łask Bożych i opieki Maryi w dalszej posłudze misyjnej.

Inauguracja roku akademickiego

1 października uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok akademicki w naszym seminarium. Mszy św., współkoncelebrowanej przez księży rektorów sąsiednich seminariów, naszych przełożonych i księży z diecezji, przewodniczył J.E. ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. W homilii Ks. biskup ordynariusz przestrzegał przed formalnością, abyśmy nie wykonywali naszych zadań tylko arbitralnie, ale byśmy wszystko wykonywali z miłością. Druga część inauguracji odbywała się w budynku seminarium. Alumni pierwszego roku złożyli ślubowanie i zostali włączeni do grona studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykład inauguracyjny zatytułowany "Politechnika Lwowska - symbol katolicyzmu" wygłosił prof. dr hab. Stanisław Adamczak, rektor senior Politechniki Świętokrzyskiej.

Gość z Afryki

W niedzielę 30 września przybył do nas niezwykły gość - J.E. ks. bp George Cosmas Zumaire Lungu, który jest biskupem ordynariuszem w diecezji Chipata i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Zambii. Podczas spotkania ksiądz biskup opowiedział o swoim życiu, a także sytuacji jaka panuje w jego kraju. Przybliżył nam trudną sytuację panującą w Zambii spowodowaną brakiem kapłanów oraz ograniczonym miejscem w jedynym seminarium duchownym. Po wypowiedzi księdza biskupa nadszedł czas na pytania. Pytaliśmy o główne problemy Kościoła w Zambii,  a także o formację seminaryjną. Ks. biskup powiedział, że obok braku kapłanów, trudnością jest problem pentekostalizmu (ruchu zielonoświątkowego) i bieda. Dziękujemy księdzu biskupowi za przybycie do naszej wspólnoty i zaproszenie nas do posługi misyjnej w Zambii.

1 2 3 4
...
28 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net