ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Nowi szafarze

W III Niedzielę Wielkiego Postu ks. bp Krzysztof Nitkiewicz udzielił posługi 20 nadzwyczajnym szafarzom Komunii świętej. We Mszy świętej w kościele seminaryjnym uczestniczyli księża proboszczowie, oraz rodziny, bliscy i przyjaciele nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Podczas homilii Jego Ekscelencja mówił, że nowi nadzwyczajni szafarze mają być znakami w swoich parafiach i środowiskach, które będą pociągały innych ludzi do aktywnej działalności we wspólnocie Kościoła. Po Mszy świętej nadzwyczajni szafarze i zaproszeni goście udali się na refektarz klerycki, by zakończyć spotkanie wspólnym obiadem z alumnami.

Klerycy w Majdanie Łętowskim

Spotkanie z ministrantami w Majdanie Łętowskim rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu. Po spotkaniu z Panem klerycy na czele z diakonem Mateuszem Niemcem spotkali się z ministrantami i lektorami dekanatu Rudnik nad Sanem. Podczas spotkania alumni przybliżyli tematykę powołania, mówili także o życiu seminaryjnym. Ministranci z zaciekawieniem słuchali kleryków. Kolejnym punktem spotkania były zawody sportowe, podczas których rywalizowali ministranci w różnych konkurencjach. Nie brakowało dobrej zabawy i nuty zaciętej walki o jak najlepsze wyniki.

Nasi w Janowie Lubelskim

W sobotę w Janowie Lubelskim w parafii św. Jadwigi Królowej odbyło się dekanalne spotkanie ministrantów i lektorów. Była też tam obecna grupa kleryków na czele z diakonem Łukaszem Flisem. Spotkanie rozpoczęła Msza święta. Następnie klerycy opowiedzieli ministrantom na temat Pisma Świętego. Kandydatom na lektorów dali kilka praktycznych wskazówek jak dobrze czytać Słowo Boże w kościele, oraz jak posługiwać się lekcjonarzem. Podczas spotkania klerycy wyświetlili film na temat powołania i seminarium. Wspólnie spędzony czas zakończono grillem.

Promocja albumu i oratorium

21 marca klerycy uczestniczyli w promocji albumu autorstwa Mariana Grzybowskiego „Ziemia mówiąca Bogu tak” oraz książki z pełnym tekstem libretta Oratorium o Męczennikach Sandomierskich autorstwa ks. Krzysztofa Lechowicza, do której dołączone są płyty CD i DVD z premiery oratorium, która odbyła się 30 czerwca 2018 r. na Zamku Krzyżtopór. Autorami muzyki są kompozytorzy Piotr Pałka i Hubert Kowalski. Książki zostały wydane przez Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

 Wydana książka z płytami z oratorium oraz album o sztuce sakralnej i obrzędowości jest podsumowaniem obchodów 200-lecia Diecezji Sandomierskiej oraz inauguruje jubileusz 100. rocznicy powstania drukarni diecezjalnej. Spotkanie prezentujące te wydawnictwa odbyło się w Katolickim Domu Kultury w Sandomierzu. Wzięli w nim udział: biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz, bp pomocniczy senior Edward Frankowski, pan Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza wraz z przewodniczącym rady miasta panem Wojciechem Czerwcem, pan Marian Grzybowski, autor zdjęć i albumu, kompozytor – jeden z twórców muzyki do oratorium pan Hubert Kowalski, dyrekcja i pracownicy Wydawnictwa Diecezjalnego i  Drukarni w Sandomierzu, duchowieństwo, siostry zakonne oraz chórzyści, którzy wykonali premierę oratorium.
Podczas spotkania autor zdjęć przedstawił krótką prezentację materiału fotograficznego powstałego podczas prac nad albumem. Prezentacji towarzyszyła muzyka z Oratorium o Męczennikach Sandomierskich.

  Podczas rozmowy kompozytor Hubert Kowalski, mówił o kulisach powstania dzieła oraz wspólnej pracy z chórem,  który wykonał utwór wraz z solistami podczas premiery 30 czerwca 2018 r. w Zamku Krzyżtopór.

Bp Krzysztof Nitkiewicz podziękował twórcom i organizatorom spotkania. 

Na zakończenie obecni mogli wysłuchać wzruszającego koncert zespołu „Jerycho” wykonującego dawną muzykę sakralną. Muzycy zaprezentowali średniowieczne pieśni wielkopostne i maryjne.


 

Nasz patron

Do tej Uroczystości przygotowywaliśmy się przez 9 dni poprzez nowennę. Święty Józef to patron naszego seminarium oraz parafii, na terenie której znajduje się nasza Alma Mater. Uroczystej Mszy świętej odpustowej przewodniczył ks. bp Edward Frankowski, który także udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii św. Józefa w Sandomierzu. Święty Józef to wyjątkowy patron, który swoją postawą pokazuje jak być wiernym Bogu oraz jak mamy troszczyć się o rodziny, w których wzrasta młode pokolenie polaków.
Święty Józefie - módl się za nami

Dzień skupienia rodziców

 

10 marca gościliśmy naszych Rodziców, którzy przeżywali swój coroczny dzień skupienia.

Rozpoczęliśmy w kaplicy seminaryjnej, gdzie wraz z rodzicami i innymi bliskimi odśpiewaliśmy modlitwę w ciągu dnia. Kolejnym punktem było spotkanie przy kawie, po którym konferencję ascetyczną wygłosił Ojciec Rafał.

Razem z rodzicami wzięliśmy udział w niedzielnej Eucharystii w kościele seminaryjnym, której przewodniczył Ksiądz Rektor. Po Mszy św. przyszedł czas na wspólny niedzielny obiad w seminaryjnym refektarzu oraz spotkanie w naszych pokojach.


Powitanie Dominika Savio

W sobotę 9 marca sandomierskie seminarium zapełniło się ministrantami i lektorami, którzy przybyli z całej diecezji.

Spotkanie odbyło się z racji przybycia do Sandomierza relikwii św. Dominika Savio – patrona ministrantów i młodzieży. Relikwie przywiózł  ks. dr Przemysław Solarski SDB z Warszawy.

Zebranych na korytarzu budynku seminaryjnego powitał ks. dr Rafał Kułaga - rektor. Następnie młodzież z parafii Chrystusa Króla w Tarnobrzegu, pod kierownictwem ks. Tomasza Kopcia, w kilku scenkach przedstawiła historię życia św. Dominika Savio. Po przedstawieniu słowo do ministrantów skierował ksiądz biskup Edward Frankowski. Wyraził radość z przybycia tak wielu osób. Mówił: ”Wy jesteście wiosną naszego Kościoła i nadzieją naszej ojczyzny”, a także podkreślał, że powołanie do kapłaństwa to szczególny dar. Mówił o radości rodziców kapłanów i sióstr zakonnych, z którymi się spotyka podczas wizytacji kanonicznych w parafiach. Biskup wyraził radość z przybycia do nas relikwii św. Dominika Savio.

Po zakończeniu I części ministranci i lektorzy wraz ze swoimi duszpasterzami udali się do kościoła seminaryjnego, gdzie była celebrowana Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Edwarda Frankowskiego. Koncelebrowali kapłani przybyli z ministrantami, księża profesorowie oraz księża pracujący w kurii. Podczas Mszy św. posługiwali ministranci m.in. z parafii Raniżów i Wola Baranowska. Na wstępie bp Edward powiedział: „Niech relikwie będą dobrym znakiem, by w ślady św. Dominika Savio poszło wielu młodych mężczyzn. By dążyli do świętości, do której są powołani”.

Homilię wygłosił ks. Krystian Kusztyb, w której zauważył, że chociaż św. Dominik żył tylko 15 lat, to jednak zdołał wejść na wyżyny człowieczeństwa, duchowości i świętości. Od młodych lat był oddany Panu Bogu. W dniu I Komunii świętej zapisał 4 postanowienia:

1. Będę często się spowiadał i przyjmował Komunię św.

2. Będę dni święte święcił.

3. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja.

4. Raczej wolę umrzeć niż zgrzeszyć.

Święty Dominik Savio to mały człowiek i gigant ducha.

Po Mszy św. ministranci podziękowali księdzu biskupowi za wspólną modlitwę.

Następnie nasi goście udali się na refektarz klerycki, gdzie czekały na nich burgery i gorąca herbata. Po posiłku odbyły się spotkania z klerykami w grupach. Podczas spotkań klerycy opowiadali o tym, jak Bóg mówi do nas przez swoje Słowo. Ministranci mówili o swoich marzeniach i zapisywali je na kartkach, które mieli zachować. Następnie nasi młodzi goście losowali fragmenty Pisma Świętego, które wspólnie z klerykami omawiali, dzielili się tym co mówi do nich wylosowany fragment. Spotkania w aulach zakończyła modlitwa.

Po spotkaniach członkowie LSO udali się na nabożeństwo eucharystyczne do kościoła seminaryjnego. Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu odmówiono litanię do św. Dominika Savio oraz modlitwę do świętego patrona. Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość ucałowania relikwii. Ministranci i lektorzy otrzymali pamiątkowe obrazki ze św. Dominikiem i modlitwą do patrona ministrantów.

Bolesna Droga Krzyżowa

Zgodnie z inicjatywą Konferencji Episkopatu Polski dzień 8 marca był dniem modlitwy i pokuty wynagradzającej za grzechy wykorzystywania małoletnich. Ta inicjatywa jest odpowiedzią na apel Papieża Franciszka, który w Liście do Ludu Bożego zachęcał do modlitwy pokutnej i postu, które mają „rozbudzić nasze sumienia, naszą solidarność i nasze zaangażowanie na rzecz kultury ochrony oraz mówienia «nigdy więcej» wszelkim rodzajom i formom nadużyć”. Dlatego też w naszej diecezji odbyło się nabożeństwo drogi krzyżowej w powyższej intencji. Modlitwie przewodniczył Rektor naszego seminarium. Rozważania drogi krzyżowej przygotowali  ojcowie jezuici Dariusz Piórkowski i Jacek Poznański. Wspólną modlitwę zakończył modlący się z nami Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który polecił Panu Jezusowi ofiary pedofilii, a także ludzi, którzy dokonywali tych przestępstw.

Nowi lektorzy i akolici

7 marca w kościele seminaryjnym ks. bp Edward Frankowski udzielił posług lektoratu i akolitatu alumnom III i IV roku, oraz alumna V roku włączył do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Posługa lektora ma być oparta na 3 fundamentach o których wspomniał w homilii ksiądz biskup:1.Dignum, 2.Attende, 3.Devote. Lektorzy mają godnie, z uwagą i pobożnie spełniać swoją posługę. Natomiast akolici mają pomagać prezbiterom i diakonom w rozdzielaniu Komunii św. jako nadzwyczajni szafarze. Mają posługiwać przy ołtarzu, ponieważ do tego zostali ustanowieni.

Remont Duchowy

W każdym niemal domu coś remontujemy. Także nasz duch potrzebuje czasami "remontu". Takim "remontem" był dla nas czas rekolekcji, które poprowadził dla nas ks. dr kan. Zbigniew Snarski, Archidiecezjalny Koordynator ds. Nowej Ewangelizacji oraz proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku. Tematem rekolekcji były słowa zaczerpnięte z listu św. Pawła do Koryntian: "Miłość Chrystusa przynagla nas"(2 Kor 5,14)
Każdego dnia ojciec rekolekcjonista proponował nam fragment Pisma Świętego do medytacji, w którą krótko nas wprowadzał. Wskazywał na ważne słowa i zwroty w danej perykopie, na które mamy zwrócić szczególną uwagę. Tak wyglądały pierwszy i drugi dzień rekolekcji.
Trzecim dniem rekolekcji była środa popielcowa, był to dzień pokutny dla nas. W tym dniu odprawione zostało nabożeństwo pokutne, które przygotowało nas do sakramentu pokuty i pojednania. Ojciec rekolekcjonista mówił: "Grzech jest brakiem miłości" i właśnie na miłość mieliśmy zwrócić szczególną uwagę, zarówno względem Boga jak i bliźniego.
Na zakończenie rekolekcji podczas adoracji Najświętszego Sakramentu dziękowaliśmy Bogu za czas "remontu" i prosiliśmy o obfite owoce tego spotkania z Panem Bogiem.

1 2 3 4
...
33 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net