ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Rekolekcje dla młodzieży męskiej

W dniach od 25 do 27 listopada gościliśmy w naszym seminarium młodzież męską ze szkół ponadpodstawowych. Uczestniczyli oni w corocznych trzydniowych rekolekcjach, których tematyka w tym roku skupiała się wokół postaci św. Jana Chrzciciela, przybliżanej przez  ks. Pawła Kidę, ks. Mateusza Kobylarza i ks. Michała Powęskę. Czas rekolekcji rozpoczęło wspólne spotkanie na medytacji biblijnej wzbogaconej przez scholę seminaryjną. Uczestnicy wzięli także udział w integracji prowadzonej przez kleryków. Zgłębiając postać św. Jana Chrzciciela wybrali się także do lochów dzwonnicy katedralnej, gdzie przy misie, toporze i zapalonej świecy w klimacie półmroku rozważali wizje męczeńskiej śmierci Jana. Aktywnie uczestnicząc w codzienności seminaryjnych murów rekolektanci mogli także poznać ks. Gabriela Cruza Treja który poprzez wideokonferencję przybliżył im postać Akasha Bashira, ich równolatka, Pakistańczyka, który zginął męczeńsko za wiarę. Czas spędzony w seminarium zwieńczyli spotkaniem z Chrystusem w Eucharystii i wspólnym obiadem. Żegnamy ich serdecznie i dziękujemy za wspólnie spędzony czas.  

Honorowi Dawcy Krwi

Klerycki Klub Honorowych Dawców Krwi „AIMA” rozpoczął swą działalność 19 maja 1995 roku. Członkowie klubu regularnie oddają krew, która jest bezcennym darem dla drugiego człowieka. 20 listopada, w 27. roku działalności tego klubu, spotkaliśmy się na wspólnej Eucharystii sprawowanej w kościele seminaryjnym, której przewodniczył ks. prefekt Michał Powęska. Po modlitwie udaliśmy się na spotkanie podsumowujące działalność klubu, który nota bene oddał już ponad 1000 l krwi.
W modlitwie i spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PCK, a także panowie starosta Marcin Piwnik oraz wiceburmistrz Janusz Stasiak, z rąk których klubowicze otrzymali wyrazy wdzięczności i upominki. Słodkim zwieńczeniem dzisiejszej uroczystości był okolicznościowy tort. Cieszymy się, że możemy i w taki sposób przysłużyć się potrzebującym, bo nie wszystko da się kupić, niektóre rzeczy można tylko otrzymać od innych. Życzymy dużo zdrowia naszym krwiodawcom i wszystkim do których ich dar trafia!

Wieczór Cecyliański

W sobotę 19 listopada odbyło się spotkanie Przyjaciół naszego Seminarium, które rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną w kaplicy seminaryjnej przez wszystkich księży z zarządu. Ks. Rektor, który przewodniczył modlitwie wskazywał w homilii, że nasze relacje i więzi, które budujemy tu na ziemi, będą miały swoją kontynuację w niebie. Następnie odbyło się spotkanie przy kawie i herbacie, gdzie miały miejsce podsumowania z ubiegłego roku działalności Koła Przyjaciół WSD. 
O godz. 16.00 w naszym kościele seminaryjnym rozpoczął się Koncert Cecyliański, podczas którego usłyszeliśmy pieśni wykonane przez Chór Alumnów WSD pod batutą ks. Leszka Chamerskiego - wykładowcy muzyki kościelnej, a także koncert organowy pana Andrzeja Budzińskiego i jego córki Aleksandry (skrzypce). Mogliśmy usłyszeć takie klasyki jak: Wiosnę Vivaldiego, czy Ave Maria Cacciniego - śpiew do tego dzieła wykonał brat dk. Piotra Żurawskiego - Paweł, absolwent Szkoły Muzycznej I i II stopnia, obecnie student wokalistyki i informatyki.
Na zakończenie spotkania wzięliśmy udział w agapie na refektarzu kleryckim, gdzie nie zabrakło akordeonu, trąbki, wspólnego śpiewu i dobrej zabawy. 

Dzień Skupienia na Maryi

W dniach 11/12 listopada przeżywaliśmy nasz dzień skupienia, który poprowadziła s. dr hab. Judyta Pudełko - biblistka. Tematem przewodnim była osoba Maryi jako najdoskonalszej uczennicy Pana. Siostra korzystając ze swojej szerokiej wiedzy odsłaniała przed nami kolejne aspekty duchowości Maryi; min. Maryja na weselu w Kanie pierwsza zauważa, że nie ma wina (które powinien zapewnić Pan Młody), symbolizującego Ducha Świętego i Ona wychodzi z inicjatywą do Syna - całe to wydarzenie to zapowiedź zaślubin Chrystusa z Kościołem na krzyżu, tam też będzie Oblubieniec i wino (zaprawione goryczą). Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i siostrze Judycie za ten czas modlitwy i spotkania się z Maryją.

Spotkanie z błogosławionymi

W ramach wieczoru patriotycznego spotkaliśmy się z błogosławionymi wychowankami naszej Alma Mater. Klerycy (Łukasz Michalczyk i Krzysztof Kwieciński) wcielili się w postacie: bł. ks. Antoniego Rewery i bł. ks. Władysława Miegonia, którzy wspominali swoją posługę w czasie II RP i II Wojny Światowej (ks. Rewera w Sandomierzu, a ks. Migoń w Gdyni i na Westerplatte). Włączyliśmy się także w śpiew utworów patriotycznych, również z czasów powstania listopadowego i styczniowego, a ponadto weszliśmy w skórę Powstańca Warszawskiego, dzięki wierszowi K. K. Baczyńskiego Rodzicom, który zarecytował kl. Tomasz Kluk. Muzykę na żywo wykonał dk. Piotr Żurawski. Na koniec wszyscy odśpiewaliśmy Rotę.
Ks. Rektor w podsumowującym słowie podkreślił, że właśnie tacy błogosławieni kapłani powinni być dla nas wzorami tu w seminarium i później w kapłaństwie. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i naszym przodkom, że możemy dziś żyć w wolnej Polsce.

Tak nam dopomóż Bóg

Czy historii trzeba uczyć w szkole? Tak, trzeba, bo inaczej powtórzy się na naszych oczach. Święto Niepodległości przywodzi na myśl typowo jesienny chłód, mgliste poranki, ale i powiewające swobodnie biało-czerwone flagi, a przede wszystkim poczucie przynależności do czego większego - do Narodu, który przekracza nasze tu i teraz. Również i my jako wspólnota seminaryjna włączyliśmy się w obchody 11 listopada, przede wszystkim biorąc udział w Mszy Świętej wraz z ks. bp. Krzysztofem Nitkiewiczem i włodarzami miasta, a także przedstawicielami władz rządowych, modląc się w intencji Polski i Sandomierza.
Ks. Biskup podkreślał w kazaniu, abyśmy nie tylko zatrzymywali się w nostalgicznym wspominaniu przeszłości i składaniu wieńców, choć to też ważne, ale odważnie szli na przód, bo przecież jutro też jest dzień i od nas zależy jak będzie wyglądała nasza codzienność. Podniosłego charakteru dzisiejszej uroczystości dodały: oddział Wojska Polskiego w pełnym rynsztunku, liczne poczty sztandarowe służb mundurowych, szkół, rycerstwo Ziemi Sandomierskiej, chór katedralny i licznie zebrani wierni. 

Dawać świadectwo Chrystusowi

Dzień 5 listopada był jednym z najradośniejszych w naszej wspólnocie, a to dlatego, że jeden z naszych braci - Krzysztof Kwieciński z III roku przeżywał swoje obłóczyny - od tej pory ma prawo nosić strój duchowny, a 3 braci z V roku: Albert Bujak, Mateusz Rogoziński i Jan Siudak zostali włączeni w grono kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Mszy Świętej przewodniczył Biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz, który w homilii podkreślał, aby każda godność, która jest przyjmowana, była wezwaniem do jeszcze gorliwszej służby i przylgnięcia do Chrystusa.
W uroczystości uczestniczyły członkowie rodzin naszych braci, krewni, przyjaciele i zaproszeni goście.
Wydarzenie to napawa radością całą naszą wspólnotę, już teraz "kibicujemy" braciom z II roku, aby za rok mogli również cieszyć się noszeniem sutanny, a wszyscy abyśmy formowali na się na kapłanów według Serca Jezusowego.

Duchowa świątynia

U początku listopada spotkaliśmy się w katedrze w dniu modlitw o świętość kapłanów. Adorację Najświętszego Sakramentu poprowadził ks. Jacek Beksiński - wieloletni Ojciec duchowny kleryków, egzorcysta, który do dzisiaj jest spowiednikiem seminaryjnym. Mszę świętą sprawował ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, porównał wspólnotę kapłańską do korzeni drzewa, których nie widać, ale które są ze sobą połączone, dając w rezultacie podporę drzewu. Pasterz naszej diecezji zachęcał przy tym, abyśmy byli wierni w małych rzeczach, gdyż są one jak drobne cegły, z których z czasem powstaną najpiękniejsze gmachy. Potrzebne jest jednak wiele kamieni na fundamenty, których nie dostrzegamy, mimo to nie sposób wyobrazić sobie budowli bez porządnego fundamentu. Na zakończenie odmówiliśmy akt poświęcenia kapłanów Matce Bożej. 

Życie zmienia się, a nie kończy...

Ta parafraza słów z prefacji Mszy św. za zmarłych często przytaczana jest w listopadowe dni. Trzeciego dnia tego miesiąca, modliliśmy się za zmarłych, którzy tworzyli nasze Seminarium przed nami, tj. za rektorów, przełożonych, profesorów, siostry zakonne, diakonów, alumnów, pracowników świeckich. Ks. wicerektor Paweł Lasek, powiedział: jeśli umrzemy za nim umrzemy, to nie umrzemy, gdy umrzemy - za życia możemy powoli obumierać ze swojego egoizmu, pychy, zachcianek, a żyć dla Boga i innych, a to sprawi, że kiedy przyjdzie czas rozstania się z domem doczesnej pielgrzymki,  będziemy gotowi na życie w społeczności świętych w niebie.
Prośmy, aby Bóg dozwolił zmarłym oglądać Jego oblicze, a nas kiedyś przyłączył do grona zbawionych.

2022-11-02

Modlitwa za zmarłych biskupów i kapłanów

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

 2 listopada w bazylice katedralnej modliliśmy się w intencji zmarłych biskupów i kałanów naszej diecezji. Mszy św. przewodniczył Ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Po Mszy św. ks. biskup wraz z kapłanami udał się do krypt, by tam odmówić modlitwę o radość życia wiecznego dla biskupów i kapłanów naszej diecezji.

1 2 3 4
...
60 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net