ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Seminarium

Koło Duszpasterstwa Głuchoniemych przy WSD Sandomierz

Działalność duszpasterska wśród niesłyszących nie jest możliwa bez znajomości chociażby podstaw języka migowego, które umożliwiłyby komunikację z osobami głuchymi lub głuchoniemymi. Aby przezwyciężyć barierę w kontakcie między niesłyszącymi a słyszącymi niezbędne są lektoraty i kursy języka migowego. Taka właśnie forma kształcenia ma miejsce w naszym Seminarium, gdzie klerycy - pod kierownictwem doświadczonej tłumaczki języka migowego Polskiego Związku Głuchych - poznają nie tylko specyfikę tego języka, mentalność i problemy osób głuchoniemych, ale przede wszystkim aktywnie od szeregu lat towarzyszą w życiu duchowym tej grupy osób niepełnosprawnych.

    Msze Święte dla osób głuchoniemych, w których uczestniczą klerycy naszego Seminarium, odbywają się w parafii św. Józefa w Sandomierzu oraz w parafii św. Kazimierza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ponadto rokrocznie organizowane są wyjazdy do innych ośrodków duszpasterstwa głuchoniemych obecnych w naszej diecezji: Tarnobrzega, Stalowej Woli i Janowa Lubelskiego.

    W chwili obecnej naukę języka migowego i przygotowanie do kapłańskiego duszpasterstwa głuchoniemych podejmuje w naszym Seminarium 7 kleryków, nad którymi ze strony Zarządu Seminarium czuwa ks. dr Piotr Tylec.

    Do Koła Duszpasterstwa Głuchoniemych należą następujący klerycy: dk. Damian Blacha, dk. Łukasz Chmiel, dk. Mateusz Machniak, Jan Golec, Aleksander Zdun, Michał Zelik, Damian Surowiec, Paweł Klusek, Konrad Bąk, Piotr Żurawski.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net