ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Seminarium

KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kościół seminaryjny św. Michała Archanioła (dawniej PP. Benedyktynek) został zbudowany w latach 1686 - 1692 według projektu architekta zamojskiego Jana Michała Linka, staraniem ksieni Justyny Skarszewskiej. Konsekrowany w roku 1692 przez biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego. W roku 1903 budynki klasztorne łącznie z Kościołem przejęło Wyższe Seminarium Duchowne.

Kościół barokowy, orientowany, składa się z prostokątnej nawy i węższego również prostokątnego prezbiterium; sklepienie kolebkowo-krzyżowe; tęcza o łuku półkolistym; ściany rozczłonkowane pojedynczymi i parzystymi pilastrami jońskimi. W 2017 r. rozpoczęto prace konserwatorskie w prezbiterium oraz związane z odwodnieniem i osuszeniem kościoła. 
Ołtarz główny z bogatą nastawą barokową z końca XVII wieku spłonął w 1966 roku. Dotychczas udało się odrestaurować jedynie oryginalne tabernakulum z pierwszej połowy XVII wieku.
Nastawy ołtarzy bocznych: Matki Bożej z Dzieciątkiem i św. Benedykta są dziełem snycerza krakowskiego Franciszka Czernego z 1694 roku. Wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem w przeszłości był bogato zdobiony: pozłacanymi koronami, srebrną szatą i licznymi wotami, o czym świadczą Akta ksieni Franciszki Tarłówny z 1762 r. Zachowane korony zostały poddane renowacji w 2017 roku, a w 2018 roku wykonano nową złoconą i srebrzoną ramę, w której został umieszczony obraz. Uroczystość rekoronacji obrazu odbyła się 21 maja 2018 r. 8 października 2020 r., w czasie głównych uroczystości jubileuszowych 200-lecia istnienia seminarium, jako dziękczynne wotum obok obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem, została umieszczona pozłacana róża.
W prezbiterium znajduje się barokowa stalla (koniec XVII w.) z bogatą dekoracją akantową i malowanymi w płycinach scenami z życia św. pustelników: Andrzeja Żurawka, Marcina, Jakuba, Arseniusza i Marii Egipcjanki. 
Ambona barokowa, wykonana przez snycerza Mateusza Rozkwitowicza z Nowego Korczyna w latach 1694-1695. Z piersi św. Benedykta wyrasta drzewo. Wśród gałęzi oplatających ambonę znajdują się figury Ojców Kościoła i Świętych Benedyktynów. Baldachim ambony jest przyozdobiony ornamentacją roślinną i zakończony rzeźbą pelikana, który symbolizuje miłość. Od 2017 r. trwają prace konserwatorskie mające na celu odnowienie ambony (w 2017 r. odnowiono zwieńczenie ambony z figurą św. Romualda i postacią pelikana; w 2018 r. - postać św. Benedykta, otaczające go kamienie oraz mitrę, w 2019 r. - drzewo wyrastające z piersi św. Benedykta z uzupełnieniem zachowanych elementów gałązek i liści oraz drzwi z postacią św. Benedykta).
 Ławki barokowe - dzieło stolarza Wojciecha Pogody (rok 1694) - polichromowane z rzeźbionymi bokami i bogatą ornamentyką roślinną (kwiatony).
W 2020 roku odmalowano zakrystię i korytarze przylegające do kościoła.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net