ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Seminarium

KSM

Kleryckie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży istnieje w naszej wspólnocie seminaryjnej nieprzerwanie od wielu lat. Klerycy angażując się zwłaszcza w formacje duchową młodzieży naszej diecezji, stanowią także duchowe wsparcie dla zarządu diecezjalnego stowarzyszenia jak i dla jego asystenta. Dotyczy to zwłaszcza organizacji szkoleń i rekolekcji, które zajmują ważne miejsce w kształtowaniu się serc młodych druhów i druhen. Klerycy mając na uwadze również własny rozwój formacji ludzkiej wychodzą naprzeciw wielu młodym ludziom często poprzez rozmowy i prowadzenie spotkań gdzie mogą uczyć się wprowadzać treści słyszane na wykładach w życie. Kleryckie Koło KSM ma za swój cel to by przede wszystkim być świadectwem dla młodzieży, że warto iść za Chrystusem, zwłaszcza realizując to poprzez zawołanie Stowarzyszenia "Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie GOTÓW!"© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net