ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Maturalne Last Minute

Wieczorem w  sobotę 28 kwietnia w kościele seminaryjnym zebrali się maturzyści w ramach Maturalnego Last Minute, by wspólnie prosić Boga o pomyślne zdanie matur i dobry wybór drogi życiowej. Na początku wspólnie prosiliśmy Ducha Świętego, by nam towarzyszył; wzywaliśmy Go, byśmy byli umocnieni Jego darami. Następnie nasz Ojciec duchowny ks. Rafał Kobiałka wygłosił konferencję na temat powołania. Po konferencji rozpoczęliśmy adorację Najświętszego Sakramentu, końcowe minuty adoracji były czasem poświęconym na indywidualną rozmowę z Jezusem. Na zakończenie odmówiliśmy wspólnie modlitwę o dobry wybór drogi życiowej.
Dziękujemy Wam drodzy maturzyści za waszą obecność, pamiętamy o Was w modlitwie i mamy nadzieję, że to spotkanie z Chrystusem umocni Was w waszej pracy przedmaturalnej. Życzymy dobrych wyników podczas egzaminów.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net