ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Seminarium

NAZARET

Dla lepszego przygotowywania kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego powstało w 1924 roku Niższe Seminarium Duchowne odpowiadające programem nauczania średnim szkołom państwowym (gimnazjum). Wysiłkiem Diecezji wzniesiono w latach 1927-1928 obok Wyższego Seminarium gmach odpowiadający stylem istniejącym już budynkom pobenedyktyńskim.

Budynek Niższego Seminarium zajęli Niemcy w 1939 roku, przeznaczając go na miejsce kaźni polskich patriotów. Niższe Seminarium przestało funkcjonować. Wznowiono zajęcia w 1945 roku w pomieszczeniach Wyższego Seminarium - do chwili zamknięcia w 1956 r. przez władze komunistyczne. Natomiast budynek Niższego Seminarium w 1945 r. został zajęty przez Urząd Bezpieczeństwa, a po nim kolejno przez milicję i prokuraturę. Zwrócono go Diecezji dopiero w 1992 roku. Po przeprowadzeniu niezbędnych remontów w 1994 r. zamieszkali w nim alumni Wyższego Seminarium Duchownego, z trudem mieszczący się w dotychczasowych pomieszczeniach. Obok alumnów, zamieszkali tutaj także księża profesorowie.
W „Nazarecie” mieściła się także kaplica pw. błogosławionego Księdza Antoniego Rewery, odnowiona w 2007 r. Poświęcenia pomieszczeń dokonał Ksiądz Biskup Andrzej Dzięga. W 2010 r. wewnątrz budynku przeprowadzono remont, przystosowując pomieszczenia dla najmłodszych alumnów, którzy spędzali w nim swój I rok formacji (tzw. rok propedeutyczny).
Na parterze budynku znajdowała się Redakcja pisma alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Powołanie oraz Biuro Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
Od 2023 roku budynek jest wyłączony z użytku.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net