ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Seminarium

Oaza

Koło oazowe gromadzi kleryków, którzy przed Seminarium formowali się w Ruchu Światło-Życie, a także tych alumnów którzy chcą się zapoznać z charyzmatem jak i działalnością Oazy w naszej diecezji i nie tylko. Adepci do kapłaństwa w ramach udziału w kole ogarniają w każdy czwartek modlitwą osoby zaangażowane w Ruch, biorą udział w spotkaniach formacyjnych dla animatorów oazowych, oraz przygotowują kleryków, którzy udają się na rekolekcje oazowe w ramach wakacyjnych praktyk duszpasterskich.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net