ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Panem Jezus !

  Tak przysięgam, tak ślubuję, tak przyrzekam. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, którą moimi rękami dotykam.  Te słowa wypowiedziało 6 naszych najstarszych braci w obecności księdza Rektora i całej wspólnoty w piątkowy wieczór -  wyznając w ten sposób, że Pan Jezus jest w ich życiu najważniejszy i jemu chcą poświęcić wszystko co mają, poświęcić się dla drugiego człowieka.
 
W sobotni poranek w kościele parafialnym w Modliborzycach, biskup Edward Frankowski udzielił naszym braciom święceń diakonatu. W ten sposób wycisnął na naszych braciach nie zatartą pieczęć Bożego wybraństwa, która będzie im towarzyszyć przez całe życie. Cały Kościół Sandomierski oraz nasza Alma Mater cieszą się z daru 6 nowych diakonów. Jest to dla nas, a także dla naszych wspólnot piękne świadectwo wiary tychże braci. 
Życzymy naszym braciom, aby dzisiejszy dzień zapisał się na zawsze w ich pamięci. 
Niech bliskość ich Pana i Zbawiciela pozwoli im realizować słowa "trzeba, aby On wzrastał a ja się umniejszał".

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net