ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Powitanie Dominika Savio

W sobotę 9 marca sandomierskie seminarium zapełniło się ministrantami i lektorami, którzy przybyli z całej diecezji.

Spotkanie odbyło się z racji przybycia do Sandomierza relikwii św. Dominika Savio – patrona ministrantów i młodzieży. Relikwie przywiózł  ks. dr Przemysław Solarski SDB z Warszawy.

Zebranych na korytarzu budynku seminaryjnego powitał ks. dr Rafał Kułaga - rektor. Następnie młodzież z parafii Chrystusa Króla w Tarnobrzegu, pod kierownictwem ks. Tomasza Kopcia, w kilku scenkach przedstawiła historię życia św. Dominika Savio. Po przedstawieniu słowo do ministrantów skierował ksiądz biskup Edward Frankowski. Wyraził radość z przybycia tak wielu osób. Mówił: ”Wy jesteście wiosną naszego Kościoła i nadzieją naszej ojczyzny”, a także podkreślał, że powołanie do kapłaństwa to szczególny dar. Mówił o radości rodziców kapłanów i sióstr zakonnych, z którymi się spotyka podczas wizytacji kanonicznych w parafiach. Biskup wyraził radość z przybycia do nas relikwii św. Dominika Savio.

Po zakończeniu I części ministranci i lektorzy wraz ze swoimi duszpasterzami udali się do kościoła seminaryjnego, gdzie była celebrowana Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Edwarda Frankowskiego. Koncelebrowali kapłani przybyli z ministrantami, księża profesorowie oraz księża pracujący w kurii. Podczas Mszy św. posługiwali ministranci m.in. z parafii Raniżów i Wola Baranowska. Na wstępie bp Edward powiedział: „Niech relikwie będą dobrym znakiem, by w ślady św. Dominika Savio poszło wielu młodych mężczyzn. By dążyli do świętości, do której są powołani”.

Homilię wygłosił ks. Krystian Kusztyb, w której zauważył, że chociaż św. Dominik żył tylko 15 lat, to jednak zdołał wejść na wyżyny człowieczeństwa, duchowości i świętości. Od młodych lat był oddany Panu Bogu. W dniu I Komunii świętej zapisał 4 postanowienia:

1. Będę często się spowiadał i przyjmował Komunię św.

2. Będę dni święte święcił.

3. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja.

4. Raczej wolę umrzeć niż zgrzeszyć.

Święty Dominik Savio to mały człowiek i gigant ducha.

Po Mszy św. ministranci podziękowali księdzu biskupowi za wspólną modlitwę.

Następnie nasi goście udali się na refektarz klerycki, gdzie czekały na nich burgery i gorąca herbata. Po posiłku odbyły się spotkania z klerykami w grupach. Podczas spotkań klerycy opowiadali o tym, jak Bóg mówi do nas przez swoje Słowo. Ministranci mówili o swoich marzeniach i zapisywali je na kartkach, które mieli zachować. Następnie nasi młodzi goście losowali fragmenty Pisma Świętego, które wspólnie z klerykami omawiali, dzielili się tym co mówi do nich wylosowany fragment. Spotkania w aulach zakończyła modlitwa.

Po spotkaniach członkowie LSO udali się na nabożeństwo eucharystyczne do kościoła seminaryjnego. Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu odmówiono litanię do św. Dominika Savio oraz modlitwę do świętego patrona. Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość ucałowania relikwii. Ministranci i lektorzy otrzymali pamiątkowe obrazki ze św. Dominikiem i modlitwą do patrona ministrantów.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net