ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Święty Franciszku - módl się za nami

Biedaczyna z Asyżu zmienił oblicze Kościoła. Podobnie i my możemy własnym przykładem życia zmieniać świat. Tego uczy nas św. Franciszek, który patronuje parafii św. Józefa, na terenie której leży nasze seminarium. Mszy św. odpustowej przewodniczył nasz prefekt ks. Piotr Przysucha. W homilii mówił: "Doświadczenie Bożej obecności przeszyło ciało i duszę św. Franciszka, gdy ukazał mu się Ukrzyżowany Chrystus. Ból towarzyszył szczęściu, a rozkosz - cierpieniu". Kaznodzieja podkreślił, że św. Franciszek miłował krzyż Chrystusa oraz wielką miłością darzył stworzenie, wszakże zwierzęta nazywał swoimi "braćmi mniejszymi". "Człowiek jest powołany do strzeżenia i chronienia, a także szacunku i miłości do każdej istoty ludzkiej. Bóg stworzył świat, aby był miejscem rozwoju w zgodzie i pokoju".
 
Św. Franciszek swoją postawą pokazuje nam jak mamy miłować Boga, drugiego człowieka i świat dany nam przez Boga.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net