ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Wakacje - co słychać ?

   Tym, którzy chodzą do szkoły może się wydawać, że koniec wakacji zbliża się nieuchronnie. Jednak nasi klerycy, z resztą inni studenci też, odpoczywają do końca września. To jest dla nas czas potrzebny po to, żeby nabrać trochę sił fizycznych duchowych potrzebnych w nowym roku akademickim.

 W czasie wakacji alumni sandomierskiego seminarium mieli okazję by wykazać się trochę duszpastersko. Ci, którzy ukończyli trzeci rok formacji, mogli służyć pomocą na turnusach oazowych organizowanych przez Ruch Światło - Życie. Klerycy odbywali swoje praktyki głównie pomagając w liturgii, prowadząc spotkania z dziećmi i młodzieżą, albo po prostu towarzysząc młodym ludziom w czasie ich wakacji.


 Już od ponad trzydziestu lat  wierni z naszej diecezji pielgrzymują do tronu Matki Bożej Częstochowskiej. Chcą w ten sposób oddać Jej cześć i wypraszać za Jej wstawiennictwem łaski u Jej Syna. Razem z pielgrzymami, jak co roku, wyruszyli również klerycy, którzy w czasie pielgrzymkowych ''rekolekcji w drodze" mieli również szerokie możliwości dobrego działania. Klerycy razem z pielgrzymami znosili upały i trud drogi, prowadzili modlitwy a a przede wszystkich spełniali rolę kwatermistrzów, organizując noclegi dla utrudzonych pielgrzymów.

  Oprócz wakacyjnych praktyk, klerycy przyjeżdżają w wakacje do seminarium na tzw. "partie" (z łaciny "partia" oznacza "część"). Poświęcają więc dwutygodniową część swoich wakacji, żeby spełniać dyżur w budynku seminarium. W czasie trwania partii klerycy dbają o swoje miejsce: posługują w kościele pw. św. Michała i pomagają w sprawach bieżących, takich jak banalne koszenie trawy, przycinanie krzewów, zbieranie dojrzałych owoców z seminaryjnego ogrodu i innych koniecznych zajęć. 

  To właśnie dla Was - Ludzi, do których kiedyś będziemy posłani, nasze kleryckie wakacje są pełne wyzwań i obowiązków. Dla Was chcemy nauczyć się rzetelnego wypełnienia obowiązków, dobrej organizacji, właściwego gospodarowania czasem i zachowania odpowiedniej hierarchii wartości.

  Wypoczywając w górach, nad morzem, a może u dziadków na wsi, stale pamiętamy o Was w naszych modlitwach. Prosimy też o Waszą gorącą modlitwę za nas, i za święte i liczne powołania do służby Bogu.

Szczęść Boże!

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net