ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu

   28 stycznia jest w naszym Seminarium coroczną okazją do przypomnienia teologom - a zwłaszcza księżom i klerykom - że zgłębianie Największej Tajemnicy to nie tylko zdobywanie wiedzy i zdawanie egzaminów. W tym roku swoim referatem wygłoszonym przed wykładowcami WSD w Sandomierzu, zaproszonymi gośćmi i klerykami posłużył ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (Katedra Katechetyki Szczegółowej).


    Inspirując się dorobkiem św. Tomasza, ukazał słuchaczom "Stare i nowe bramy miłosierdzia dla chorych i niepełnosprawnych", którymi są - oprócz uczynków miłosierdzia - także alternatywne sposoby komunikacji z osobami dotkniętymi głęboką niepełnosprawnością. Głęboko praktyczne konsekwencje nauczania Akwinaty oddają słowa zapisane w encyklice „Studiorum ducem” (1923 r.) Piusa XI, które pokazują całokształt, piękno i cel dorobku św. Tomasza: „daje on zawsze teologom cudowny przykład głębokiego związku, jaki powinien istnieć pomiędzy życiem duchowym a studium. Jak bowiem nie powiedzielibyśmy o kimś, że dobrze zna dalekie kraje, gdyby przeczytał o nich wyczerpującą rozprawę, jeśli tam przez jakiś czas nie przebywał, tak i bardziej poufnego poznania Boga nikt nie uzyska samym tylko dociekaniem naukowym, jeśli nie będzie żył z nim w ścisłym zjednoczeniu. Otóż cała teologia Tomasza do tego zmierza, aby nas doprowadzić do głębokiego życia w Bogu". Jan XXIII pisze natomiast o Świętym Dominikaninie, że „więcej on światła przyczynił Kościołowi niż wszyscy inni doktorzy i więcej człowiek wyniesie korzyści z jego książek w ciągu roku jak z nauk innych uczonych przez całe życie”.

Św. Tomaszu z Akwinu - módl się za nami!

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net