ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Zakładki z brewiarza 2023-03-03

Zakładki z brewiarza to wydany drukiem tomik wierszy, w którym nasz alumn Dariusz Cichoń z wrażliwością wprowadza czytelnika w świat, o jakim każdy marzy - świat radości, dobra i ciepła, sprawiedliwości i miłości; świat, w którym obecny jest miłosierny Bóg. Wgłębiając się w kolejne wiersze poznajemy uczucia Autora, który z jednej strony poczuł wielkość i moc powołującego Niepojętego Boga oraz zdał sobie sprawę z własnej ograniczoności, z drugiej zaś zrozumiał, że Bóg jest bliżej niż myślimy, jednocześnie pozostając w niedostępnych niebiańskich krainach.

Dariusz działalność poetycką rozpoczął w szkole średniej przed rozpoczęciem formacji ku Chrystusowemu kapłaństwu w naszym seminarium duchownym. Zebrane utwory ukazują zatem jego wędrówkę i wzrost w realizacji życiowego powołania.
 
Życzymy miłej i owocnej lektury...


© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net