ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Niedziela Palmowa

      Na sandomierskim rynku zgromadzili się dziś wierni z Sandomierza i całej diecezji, aby wspólnie Pasterzem diecezji - biskupem Krzysztofem - rozpocząć procesję z palmami. Wśród zgromadzonych byli liczni wolontariusze Światowych Dni Młodzieży.                         
      Podczas gromkiego śpiewu "Hosanna" prowadzonego przez naszych kleryków, wierni przeszli do Bazyliki katedralnej w towarzystwie Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.

Sandomierska Droga Krzyżowa

    Z par. Podwyższenia Krzyża Świętego do Bazyliki katedralnej przeszła w sobotę (19 marca 2016 r.) sandomierska Miejska Droga Krzyżowa. W przededniu Niedzieli palmowej była to godna zauważenia okazja do wyrażenia swojej wiary publicznie.
    Ufamy, że przyniesie wiele duchowych owoców i pomoże lepiej przeżyć Wielki Tydzień.

Polecamy !


Polecamy obejrzeć następujące filmy:

 Dzień skupienia alumnów - Marzec

    Być kapłanem to przed wszystkim być odpowiedzialnym mężczyzną, który potrafi pięknie żyć. Tak w jednym zdaniu można by streścić tematykę dnia skupienia, który poprowadził o. Piotr Kwiecień CM.
   Świadectwo jego kapłańskiej drogi oraz życia w Zgromadzeniu księży misjonarzy św. Wincentego à Paulo (lazaryści) będzie na pewno dla każdego z nas wielką pomocą i radą na przyszłość.

Dzień skupienia rodziców

     4. Niedziela Wielkiego Postu zwana jest Niedzielą Letarae, gdyż zwiastuje nadchodzącą radość Poranka Zmartwychwstania. W naszej Wspólnocie seminaryjnej mieliśmy dziś jeszcze jeden powód do radości.

    Otóż przeżyliśmy wraz z naszymi Rodzicami i krewnymi ich doroczny Dzień Skupienia, który w tym roku upłyną pod znakiem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Spotkanie, w którym uczestniczyli Rodzice, rodzeństwo i krewni Alumnów i Diakonów rozpoczęło się powitaniem wszystkich przez księdza Rektora Jana Biedronia w kaplicy seminaryjnej. Następnie mogliśmy zasiąść wszyscy do stołów by przy kawie i herbacie porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.

    Wyjątkowym punktem tegorocznego Dnia Skupienia było przejście przez Bramę Miłosierdzia w kościele pw. Ducha Świętego. Kolejnym punktem tego dnia była konferencja, którą wygłosił Ojciec Duchowny ks. Dariusz Sidor oraz możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

    Centralnym wydarzeniem była Msza Święta w naszym kościele seminaryjnym, którą celebrował zarząd seminarium na czele z księdzem Rektorem. Słowo Boże skierował do zebranych ks. prefekt Piotr Tylec. Całość spotkania uwieńczył obiad w refektarzu seminaryjnym. Imieniny ks. Leona

    Poznajemy Boga przez to samo, że wiemy, iż nie wiemy czym jest Bóg - tak św. Tomasz z Akwinu wyrażał się o dociekaniach teologicznych i idąc tym tropem dochodzimy do prawdy, że to zdanie jest banalne tylko pozornie. Teologia każdego dnia uczy pokory: więcej o Bogu nie wiemy niż wiemy, a to co wiemy, poznajemy dzięki Objawieniu i Tradycji.
    Nieustannie przypominają nam o tym teologowie wykładający w Seminarium, a wśród nich ks. dr hab. Leon Siwiecki, prof. KUL, za którego modliliśmy się dziś wspólnie z okazji jego imienin. Polecajmy go wstawiennictwu św. Tomasza i św. Leona - wielkich świętych Kościoła.

Rekolekcje Wielkopostne

 Obecność Boga na modlitwie oraz życie kapłańskie płne apostolatu, w którym nie brakuje kontemplacji Słowa to podstawowe tematy rekolekcji wielkopostnych wygłoszonych przez karmelitę o. Krzysztofa Górskiego OCD.
  Te kilka dni zbliżyły nas do myśli św. Teresy z Ávila i św. Jana od Krzyża.
 Ufamy, że ten czas intensywnych ćwiczeń duchowych pomoże nam lepiej odpowiadać uczynkami na Boże działanie w naszym życiu.

Ora et labora


    Zakończenie pierwszego półrocza to także czas posłania diakonów na praktyki duszpasterskie do parafii naszej diecezji. W tym roku są to:

 

1. Kałuża Krystian pw. św. Barbary w Tarnobrzegu
2. Kołodziej Łukasz pw. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim
3. Sajdak Daniel
pw. św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim
4. Wasil Mariusz pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ożarowie 
5. Wilk Piotr pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie
6. Żelazko Dominik
pw. św. Bartłomieja w Staszowie

 

 


Pamiętajmy o w.w. diakonach w naszych modlitwach, aby godnie sprostali powierzonym zadaniom.


Wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu

   28 stycznia jest w naszym Seminarium coroczną okazją do przypomnienia teologom - a zwłaszcza księżom i klerykom - że zgłębianie Największej Tajemnicy to nie tylko zdobywanie wiedzy i zdawanie egzaminów. W tym roku swoim referatem wygłoszonym przed wykładowcami WSD w Sandomierzu, zaproszonymi gośćmi i klerykami posłużył ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (Katedra Katechetyki Szczegółowej).


Czas zaliczeń i egzaminów

    W nadchodzącym czasie sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej prosimy wszystkich o modlitwę, aby Duch Święty, którego codziennie zapraszamy do naszego życia, towarzyszył nam swoją pomocą szczególnie w czasie przygotowania do egzaminów i w chwili ich zdawania.
    Za wszelkie wsparcie, szczególnie modlitewne, serdecznie dziękujemy, pamiętając przed Panem Bogiem o naszych Dobroczyńcach!

     Stolico Mądrości, módl się za nami.

 

 

*Obrazek; www.spidersweb.pl

« 1
...
38 39 40 41 42 43 44
...
48 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net